, ,

İSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri sahiplerini bekliyor

İSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri sahiplerini bekliyor

İstanbul Sanayi Odası, üretimlerinin her kademesinde çevre ve sürdürülebilirliği odağına alan sanayi tesislerini ödüllendirecek.

Türkiye sanayisinin, dünyanın en önemli gündem konusu haline gelen sürdürülebilirlik bağlamındaki yeşil dönüşümü önemli bir gereklilik oluşturuyor. İstanbul Sanayi Odası (İSO), Sürdürülebilirlik konusunda üstlendiği öncü rolü kapsamında yeşil dönüşümü destekleyen yenilikçi, sürdürülebilir ve yaygınlaştırılabilir yaklaşımları ödüllendiriyor.

2022 İSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri’ne sanayi kuruluşu olduğunu kanıtlayan Büyük Ölçekli İşletmeler ve KOBİ’ler başvurabilecek. Ödüle başvuran sanayi firmaları, yeşil dönüşüm kapsamında kendilerini değerlendirme fırsatı bulacak. Başvuru hazırlıkları çalışanların iyi bir iletişim kurmasına ve motivasyonunun artmasına olanak sağlayacak.

İSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri’ni almaya hak kazananlar, ödül töreninde ödüle layık görüldükleri ürün veya uygulamalarını kamuoyuna tanıtma şansına sahip olurken, bu ürün ve uygulamalarına ilişkin iletişim araçlarında İSO Ödül Logosunu kullanabilecekler.

Başvurular üç kategoride değerlendirilecek

İSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri, “Çevre Kategorisi”, “Enerji Verimliliği Kategorisi” ve “Çevresel Sürdürülebilirlik Yönetimi Kategorisi” olmak üzere üç ana başlıkta verilecek.

“Çevre Kategorisi” kapsamında yenilikçi üretim teknoloji ve teknikleri kullanılarak daha az doğal kaynak kullanılması ve daha az atık üretilmesini sağlayan uygulamalar ile yaşam döngüsü sürecinde çevreye karşı olumsuz etkileri azaltılmış ürünler değerlendirilecek.

“Enerji Verimliliği Kategorisi”nde, enerji kayıplarının önlenmesi, atıkların geri kazanımı ve değerlendirilmesi veya ileri teknoloji ile üretimi düşürmeden enerji talebinin azaltılması gibi uygulamalar ile elektrikli ve elektronik eşyaları üreten firmaların AR-GE çalışmaları sonucu geliştirdikleri ve daha az enerji tükettiği kanıtlanabilen ürünler değerlendirilecek.

“Çevresel Sürdürülebilirlik Yönetimi Kategorisi”nde ise çevre ve sürdürülebilirlik yönetimi konusundaki uygulamalarının tüm yönetim kademelerinde ele alındığını, çevrenin karar alma süreçlerine etkisinin varlığını, çevre konusunda politika, hedef ve stratejiler geliştirildiğini ve kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının yerleştiğini, firma faaliyetlerinin topluma ve tüm paydaşlarına olumlu katkılar sağlandığını kanıtlarla sunan firmaların başvuruları değerlendirilecek.

Sürdürülebilirlik, inovasyon ve yaygınlaştırılabilirlik ön planda

Geçtiğimiz hafta yedincisi gerçekleştirilen İSO Sürdürülebilirlik Platformu’nda, İSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri hakkında bilgi veren İSO Çevre ve Enerji Şube Müdürü Erbil Büyükbay, değerlendirme sürecinde projelerin sürdürülebilirliğinin, inovatif özelliklerinin ve yaygınlaştırılabilmesinin önem taşıyacağını belirtti. Projelerin ekonomik faydaları, çevresel kazanımları, sosyal etkisi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile bağlantısı gibi kriterler doğrultusunda inceleneceğini aktaran Büyükbay, firmaların çevre ve sürdürülebilirlik konusundaki organizasyon şeması, AR-GE ile çevre ilişkisi, çevre konusunda sivil toplum kuruluşlarıyla iş birlikleri ve iklim değişikliği ile mücadele konusundaki faaliyetlerinin değerlendirme sürecinde ön plana çıkacağını ifade etti.

Son gün 8 Temmuz

İSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri’nde “Çevresel Sürdürülebilirlik Yönetimi” haricinde, firmaların her bir kategoride, kategori başına en fazla iki adet başvuru hakkı olacak. Çevresel Sürdürülebilirlik Yönetimi kategorisinde ise her firmaya bir başvuru hakkı tanınacak.

“Çevre” ve “Enerji Verimliliği” kategorileri kapsamındaki uygulamaların ve ürünlerin 2019, 2020, 2021 yılları arasında hayata geçirilmiş olması şartı aranacak. Ek olarak sunulacak olan analiz raporları, belgeler, izinler ve benzeri belgelerin son geçerlilik tarihlerinin geçmemesine ve orijinal versiyonunun kopyası şeklinde olmasına dikkat edilecek. Kanıt niteliğindeki bu belgelerin ödül başvurusu ile ilişkisinin başvuru formunda açıklanması, referans verilmesi ve toplamda üç adedi geçmemesi gerekiyor.

Firma tarafından belirtilen başvuru süresi içerisinde başvuru tamamlandıktan sonra İSO Çevre ve Enerji Şubesi başvuruları istenilen bilgi ve belge üzerinden ön değerlendirmeye alacak. Koşullara uygun başvuruda bulunmayanlar değerlendirme dışı tutularak elenecek.

İfade edilen kategorilerde değer görülmesi halinde birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecek. Jürinin uygun görmesi halinde teşvik ödülleri verilebilecek.

Başvurular 8 Temmuz 2022 tarihine kadar gerçekleştirebilecek.

 

Paylaş