,

İSO’dan sürdürülebilirlik alanında yeni atılımlar

İSO’dan sürdürülebilirlik alanında yeni atılımlar

İSO Sürdürülebilirlik Platformu yedinci defa bir araya geldi.

Gerçekleştirilen toplantıda, 2-3 Haziran 2022’de İsveç’te gerçekleşen Stockholm +50 Konferansı’nda konuşulanlar değerlendirildi ve İSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri ile Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Platformu Projesi hakkında bilgilendirme yapıldı.

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) sürdürülebilirlik alanında yürüteceği faaliyetler için stratejik öneriler geliştirmeyi amaçlayan İSO Sürdürülebilirlik Platformu’nun yedinci toplantısı İSO Sürdürülebilirlik Platformu Başkanı Mustafa Tacir’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda UNDP Türkiye İklim Değişikliği ve Çevre Portföy Yöneticisi Nuri Özbağdatlı, Stockholm +50 Konferansı’na dair izlenimlerini aktarırken, İSO Çevre ve Enerji Şube Müdürü Erbil Büyükbay, İSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri ile Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Platformu Projesi hakkında bilgi verdi.

Hükümetler tek başına iklim kriziyle mücadelede yetersiz

Stockholm +50 Konferansı’ndan izlenimlerini aktaran UNDP Türkiye İklim Değişikliği ve Çevre Portföy Yöneticisi Nuri Özbağdatlı, konferansta eşitsizliğe vurgu yapıldığını aktardı. İklim krizi dahil dünyada yaşanan bütün krizlerin yalnızca çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan değil, eşitsizlik ölçeğinde konuşulması gerektiğini belirten Özbağdatlı, sorunun çözümü için çok taraflı katılımcılarla yapılacak yeni düzenlemeleri işaret etti. Öte yandan, döngüsel ekonomi gibi girişimlerin hızlanması için veriye, teknolojiye ve finansa erişimin daha adil ve eşitlikçi olması gerektiğini ifade etti.

Konferansta iklim kriziyle mücadele konusunda özeleştiri yapıldığını belirten Özbağdatlı, öngörülen uluslararası ölçekte planlanmış hedeflere ulaşılamadığını, çok zaman kaybedildiğini ve kaybetmeye de devam edildiğini, hükümetlerin acil ve veriye dayalı çözümler üretmesi gerektiğini aktardı. Çevre konularının statik değil, dinamik bir yapıya sahip olduğunu hatırlatan Özbağdatlı, planlama aşamasında gelecekteki çevre şartlarını göz önünde bulundurarak kalkınma planlarının hazırlanması gerektiğini söyledi.

Sistem ölçeğinde bakıldığı zaman ortada bir başarısızlık olduğunu ve tek başına hükümetlerin bunu çözemeyeceğinin konuşulduğunu belirten Özbağdatlı, Stockholm +50 Konferansı’nda özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve akademiyle iş birliği araçlarının geliştirilmesi konusunda çağrıda bulunulduğunu aktardı.

Sürdürülebilirlik alanında teşvik ve yol haritaları

İSO Çevre ve Enerji Şube Müdürü Erbil Büyükbay ise İSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri hakkında bilgi verdi. Başvuruların “Çevre”, “Enerji Verimliliği” ve “Çevresel Sürdürülebilirlik Yönetimi” olmak üzere üç kategoride değerlendirileceğini belirten Büyükbay, değerlendirme sürecinde projelerin sürdürülebilirliğinin, inovatif özelliğinin ve yaygınlaştırılabilmesinin önem taşıyacağını belirtti. Büyükbay’ın sunumuna göre, projeler ekonomik faydaları, çevresel kazanımları, sosyal etkisi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile bağlantısı gibi kriterler doğrultusunda incelenecek. Öte yandan çevre ve sürdürülebilirlik konusundaki organizasyon şeması, AR-GE ile çevre ilişkisi, çevre konusunda sivil toplum kuruluşlarıyla iş birlikleri, iklim değişikliği ile mücadele konusundaki faaliyetleri değerlendirme sürecinde ön plana çıkacak. Başvurular 8 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek. Ağustos ayında gerçekleşecek değerlendirme süreci sonunda, kazananlar eylül ayında açıklanacak.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen “Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Platformu Projesi” hakkında da bilgi veren Büyükbay, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) ve İSO ortaklığında gerçekleştirilen proje ile sanayi sektörü ve değer zincirlerinde kaynak verimliliğinin ve döngüselliğin arttırılmasına her yönüyle katkı sağlanmasının amaçlandığını aktardı. Proje kapsamında sürdürülebilir bir yapının oluşturulması ve paydaşların kapasitelerinin geliştirilmesi hedeflenecek. Bu kapsamda firmalara döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliği ile ilgili analiz, danışmanlık ve eğitim hizmeti verilecek. Bunun yanı sıra sektörel yol haritaları ve eylem planları oluşturularak iş birliklerinin geliştirilmesi sağlanacak.

Proje ile sürdürülebilir bir yapının oluşturulması, katma değeri ve teknoloji yoğunluğu yüksek fikirlerin hayata geçirilmesi için teşvik edilmesi, nitelikli iş gücünün geliştirilmesi, düşük karbonlu bir ekonomiye geçilmesi, su tüketiminin ve çevreye zararın azaltılması sağlanacak.

Proje kapsamında tekstil, plastik ve beyaz eşya sektörlerinden toplam 21 pilot firma seçilecek. Firma özelinde gerçekleşecek kaynak verimliliği ve döngüsellik analizleri sonrasında hazırlanacak raporlardaki önerilerin hayata geçirilmesi için her firmadan belirlenecek iki firma elçisi ile birlikte çalışılacak. Kaynak verimliliği ve döngüsellik üzerine yapılacak analiz çalışmaları ile su, enerji ve malzeme akışı incelenecek. Proje 15 Ağustos 2023 tarihinde sonlanacak.

 

 

 

Paylaş
1 Responses

Yorumlara kapalı.