,

Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Platformu Projesi’nin lansmanı gerçekleştirildi

Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Platformu Projesi’nin lansmanı gerçekleştirildi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve SKD Türkiye ortaklığında yürütülen Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Platformu Projesi’nin lansmanı gerçekleştirildi.

Türkiye’de döngüsel ekonomiyi somut adımlar ve ölçülebilir çıktılarla iş dünyasının iş yapış şekli haline getirmek için çalışmalar yürüten İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) İstanbul sanayinde döngüsel ekonomiye geçişi güçlendirecek yeni bir projeye imza atıyor. İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve SKD Türkiye ortaklığı ile yürütülen, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında desteklenen “Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Platformu Projesi”nin lansmanı İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı’nın da katılımıyla 28 Nisan Perşembe günü online olarak yapıldı.

İstanbul sanayinde, öncelikli sektör ve değer zincirlerinde kaynak verimliliğinin ve döngüselliğin arttırılmasına katkı sağlanmasını amaçlayan proje ile döngüsel ekonomi, değer zincirinde kaynak verimliliği, sürdürülebilirlik, temiz üretim gibi AB Yeşil Mutabakatı’yla ilgili konularda ülkemizdeki kurum ve kuruluşların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. Böylelikle öncelikli sektörlerin döngüsel ekonomi modeline geçerek uluslararası ticarette de avantaj sahibi olması hedefleniyor.

Proje kapsamında tekstil, plastik ve beyaz eşya sektörlerinde belirlenen firmalara döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliği ile ilgili birebir analiz, danışmanlık ve eğitim hizmeti verilecek. Üç sektör için yol haritaları ve eylem planları oluşturularak, iş birliklerinin geliştirilmesi sağlanacak. Ayrıca eğitim ve sertifika programları düzenlenecek ve Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği alanında yetkin uzmanlar yetiştirilerek projenin sürdürülebilir bir etki bırakması sağlanacak.

Proje kapsamında oluşturulan platform, başta tüm özel sektör firmaları olmak üzere, döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliği alanlarında bilgi sahibi olmak, aksiyon almak isteyen kişiler ve kurumlar için bir kaynak niteliği taşıyacak biçimde tasarlandı. 15 Şubat 2022 tarihinde başlayan projenin 18 ay sürmesi bekleniyor.

“Biyoçeşitlilik kaybının yüzde 90’ı kaynak kullanımı sebebiyle”
İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı

Etkinlikte konuşma yapan İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı, “İklim değişikliğine bağlı doğal afetler, Covid-19 pandemisi ve Rusya-Ukrayna savaşı verimsiz bir kaynak kullanımına dayanan ‘doğrusal ekonomi modeli’nin kalıtımsal risklerini gözler önüne serdi. Küresel sera gazlarının yarısı, biyoçeşitlilik kaybının yüzde 90’ı kaynak kullanımı sebebiyle. Kaynak kullanımının çevresel sonuçlarıyla birleşen bu tür bir büyüme; ekonomi üzerinde önemli bir baskı unsuru oluştururken geleceğin refahını tehlikeye atıyor. Odamızın 1990’lı yıllardan bu yana yürüttüğü çevre çalışmaları 2021 itibarıyla sürdürülebilirlik odağında devam ediyor. Sürdürülebilir üretimin çevresel – ekonomik ve sosyal sac ayaklarını birlikte ele alarak daha iyi bir gelecek şekillendirmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. İSO’nun sürdürülebilirlik çalışmaları için yayın hayatına kısa bir süre önce girmesine rağmen önemli bir etki yaratan İSO Yeşil Blog’u takip edebileceğinizi de burada belirtmek istiyorum” dedi.

SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin

SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, konuşmasında projenin önemini şu sözlerle dile getirdi: “Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Platformu Projesi ile SKD Türkiye olarak döngüsel ekonomi alanında yaptığımız projelere bir yenisini ekliyor olmaktan heyecan duymaktayız. Projenin İstanbul Sanayi Odası’nın iş birliği ve İSTKA’nın desteği ile hayata geçmesi, derneğimizin var oluş meselesi olarak gördüğü Döngüsel Ekonomi alanında kamu ve sivil toplumun iş birliği içinde hareket etmesinin güzel bir örneği olacak.”

“Kaynakların verimli kullanılması artık bir zaruret”

İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İsmail Erkam Tüzgen

İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İsmail Erkam Tüzgen konuşmasında “İstanbul 16 milyona dayanan nüfusu ile Türkiye’de enerji tüketiminde önemli bir paya sahip. Kaynakların verimli kullanılması amacıyla temiz üretim konusunda farkındalık yaratılması, temiz enerji üretimi ve enerji verimliliği uygulamalarının desteklenmesi artık bir zaruret halini aldı. Biz İSTKA olarak kurulduğumuz günden bu yana, sürdürülebilir kalkınma için enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik farkındalık oluşturulması ve sanayi kuruluşlarımızın çevresel performanslarını artırmaya yönelik çalışmaları destekliyoruz” dedi.

 

Paylaş
1 Responses

Yorumlara kapalı.