Kadın girişimciler zorluklar karşısında dirençli

Kadın girişimciler zorluklar karşısında dirençli

Eurochambers tarafından hazırlanan Eurochambres Kadın Ağı Anketi 2023 raporu, kadın girişimcilerin çalışma hayatında karşılaştıkları sorunları mercek altına alıyor.

Eurochambres Kadın Ağı Anketi 2023: Kadın Girişimciliğinin Bir Görüntüsü raporu kapsamında Aralık 2002’den Mart 2023’e kadar, 24 ülkedeki (AB ve komşu ülkeler) kadın girişimcilerden 823 yanıt toplandı. Sonuçlar, kadın girişimcilerin karşılaştıkları zorluklar karşısında dirençli olduklarını ve işlerinde uzun vadeli bir vizyona sahip olduklarını gösteriyor.

Bürokratik işlemler ve finansmana erişim, kadın girişimcilerin karşılaştığı başlıca sorunlar arasında yer alıyor. Dolayısıyla kadın girişimcileri desteklemeye yönelik uygulanan prosedürlerin ulusal düzeyde basitleştirilmesi gerektiği belirtiliyor. Finansmana erişim konusunda ise kadınlar, cinsiyetleri veya faaliyet gösterdikleri alanlardan dolayı ayrımcılığa uğradıklarını ifade ediyor.

Raporda, tüm sektörlerde hem kadınların hem de erkeklerin eşit olarak dağılımını sağlamak için zihniyet değişikliğinin gerçekleşmesi gerektiği belirtiliyor. Bu kapsamda erkek egemen sektörlerdeki kadın rol modellerin yaygınlaştırılması ve eğitim sistemine odaklanılarak bu alanlardaki genç kadınların katılımının artırılmasıyla söz konusu değişimin gerçekleştirilebileceği aktarılıyor.

Rapora göre kadınlar, erkeklerin kendilerine oranla daha yüksek bir maaşa sahip olduklarını belirtiyor. . Aynı zamanda kadınlar, yönetici pozisyonuna ulaşmanın  kendileri için daha zor olduğunu düşünüyor. Yüksek seviyeli pozisyonların kadınlar ve erkekler için eşit derecede erişilebilir olması ve ücretlendirmenin çalışanın cinsiyetinden bağımsız olması için özel ve kamusal düzeyde daha fazla düzenlemenin yapılması gerekiyor.

Kadın girişimcilerin büyük çoğunluğu, sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm alanlarında ileri bir konumda yer alıyor. Girişimci kadınlar bu alanda daha fazla finansman imkânının sağlanması ve teşviklerin daha da yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyor.

Paylaş