Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması yürürlüğe girdi

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması yürürlüğe girdi

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’na (SKDM) ilişkin yönetmelik 16 Mayıs 2023 tarihli AB Resmî Gazetesi’nde yayımlandı.

Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın önemli bir parçası olan SKDM Yönetmeliği, AB Resmî Gazetesi’nde yayımlanarak 16 Mayıs 2023 tarihinde resmi olarak yürürlüğe girdi. 

SKDM, 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak. Geçiş dönemi Ocak 2026’ya kadar devam edecek ve bu süre zarfında SKDM kapsamına giren ürünlerin sera gazı emisyonlarının ithalatçılar tarafından raporlanması gerekecek. İthalatçılar için ilk raporlama dönemi 31 Ocak 2024 tarihinde sona erecek. Emisyonların raporlanmasına ilişkin kurallar ve gereklilikler, AB Komisyonu tarafından kabul edilecek uygulamaya ilişkin bir yasa ile detaylı olarak belirlenecek.

SKDM, ilk olarak üretim esnasında yoğun karbon salımı gerçekleştiren ve en önemli karbon kaçağı riski taşıyan çimento, demir ve çelik, alüminyum, gübre, elektrik ve hidrojen sektörlerine uygulanacak. Aşamalı olarak devreye girdikten sonra genişletilmiş kapsamıyla SKDM’nin, Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi (AB ETS) kapsamındaki emisyonların yüzde 50’den fazlasını içermesi bekleniyor. 

SKDM 1 Ocak 2026 tarihinde tamamen devreye girdikten sonra, ithalatçıların önceki yılda üçüncü ülkelerden AB ülkelerine ithal ettikleri ürünlerin miktarını ve gömülü sera gazı emisyonlarını her yıl 31 Mayıs’a kadar bildirmeleri ve aynı zamanda gömülü  emisyon miktarına karşılık gelen sayıda SKDM sertifikası almaları gerekecek. Sertifika fiyatları, AB ETS sistemindeki fiyatları yansıtacak şekilde hesaplanacak.

İthalatçılar, üçüncü ülke üreticilerinden alınan doğrulanmış bilgilere dayanarak, ithal ettikleri ürünlerin üretimi sırasında bir karbon ücreti ödendiğini ispat ederlerse bu bedeli nihai ödemelerinden düşebilecek. 

2026-2034 döneminde SKDM’nin aşamalı olarak devreye alınmasına paralel olarak AB ETS kapsamında ücretsiz tahsisatlar ilgili sektörde kaldırılacak.

AB ETS kapsamındaki diğer sektörlerdeki ürünlerin de SKDM kapsamına dahil edilmeleri değerlendirilerek bir rapor hazırlanacak. Rapor, 2030’a  kadar dahil edilmelerine ilişkin takvimi de içerecek. 

 

Paylaş