Klima sektöründe enerji verimliliği nasıl sağlanabilir?

Klima sektöründe enerji verimliliği nasıl sağlanabilir?

Isıtma, havalandırma ve soğutma sistemleri (Heating, Ventilating and Air Conditioning, HVAC) endüstrisi bir büyüme trendinin tam ortasında. 

İşçi İstatistikleri Bürosu ( The Bureau of Labor Statistics) 2030’a kadar klima endüstrisinde yüzde 8’lik bir artış yaşanacağını ve her yıl yaklaşık olarak 38.500 kişilik istihdam açığı oluşacağını söylüyor. Forbes’dan Karl Pomeroy’un makalesine göre bu büyüme trendinin birçok nedeni bulunuyor.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’ne (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) göre 2021 yazı ABD’nin bazı eyaletlerinde kaydedilen en sıcak yazdı. Ayrıca, ülkedeki en sıcak yazların yedisi de son yedi yılda yaşandı. Sıcak yazlar, klima endüstrisi için yılın daha erken aylarında açılan, her gün daha uzun süre ve daha uzun bir sezon için kullanılan klimalar anlamına geliyor. 2021, bu nedenle klimaların yoğun kullanıldığı sezonda klima arızalarının da artışa geçtiği bir yıl olarak kayıtlara geçti.

Sadece arızaların artması değil, tedarik zinciri eksiklikleri de klima onarım ve değiştirme planlarını etkiledi. Ticari ve bireysel ev sahiplerinin tümü, parça ve ünite beklemenin norm olduğu ve kimsenin arzdaki bu kıtlığın ne zaman azalacağını gerçekten bilmediği bir tedarik zincirinin etkisini hissediyor.

Klima sektörünü gelecekte neler bekliyor?

Bu şartlarda bir yandan büyümeyi sürdüren bir yandan da ikmal malzemelerinin kısıtlı olduğu klima sektörünün geleceğinin nasıl olacağı sorusu daha da önem kazanıyor. Bu noktada sektörün en önemli hedeflerinden biri enerji verimliliği. Enerji verimliliğinin bir sonraki inovasyon trendinin merkezinde olacağına dair araştırmalar gün geçtikçe artıyor. Bu kapsamda elektrifikasyon ve karbonsuzlaştırma da başı çeken trendler arasında.

2014 verilerine göre tipik bir binadaki karbon emisyonlarının yaklaşık yüzde 35’i ısıtma, havalandırma ve soğutma sistemlerinden (Heating, Ventilating and Air Conditioning, HVAC) kaynaklanıyor. Hükümet liderlerinden kamu hizmeti sağlayıcılarına ve bireysel tüketicilere kadar herkes bu sayıyı azaltmanın öneminin farkında. Bu noktada, enerji verimliliğini artırmak, karbon emisyonlarını azaltmak ve tüketiciler için maliyetleri azaltmak için fosil yakıt kullanan teknolojileri elektrik kullanan alternatiflerle değiştirmek anlamına gelen elektrifikasyon en çekici alternatiflerden biri olarak öne çıkıyor.

Bu kapsamda nihai hedef rüzgâr veya güneş gibi temiz bir enerji kaynağı tarafından üretilen elektrikle HVAC sistemlerine güç sağlamak. Bunun için doğal gaz, propan veya ısıtma yağı ile çalışan HVAC sistemleri elektrikle değiştirilebilir. Bu geçiş zaman alacak ve bütçeleri etkileyecek olsa da araştırmalar elektriğe geçişin desteklenmesi gerektiğini gösteriyor.

Enerji verimliliğinin yolu iyi yalıtılmış binalardan geçiyor

Enerji verimliliğini sağlamaya yönelik trendlerden bir diğeri ise bir binaya ve elektrik, ısıtma, sıhhi tesisat gibi sistemlerine ayrı ayrı bakmak yerine tüm binayı ve sistemlerini birlikte ele almak şeklinde özetlenebilecek daha bütüncül bir yaklaşım içeriyor. İyi yalıtılmış bir bina, sıcaklığı korumak için ısıtma sisteminden ek döngüler gerektiren daha eski bir muadiline göre ısıtma ihtiyacını azaltıyor. Aynı şekilde, iyi yalıtılmış binalar daha uzun süre serin kaldığı için daha az klima çalıştırma ve daha az enerji kullanma anlamına da geliyor. HVAC sistemlerinin enerji verimliliğini korumada dikkat çeken trendlerden biri de teknoloji kullanımı. Programlanabilir termostatlar ve evleri optimum enerji tüketen seviyelerde tutan sistemler teknoloji kullanarak enerji verimliliği sağlamanın iyi örnekleri arasında.

Küresel tedarik zinciri sorunları ve gelişen HVAC sektörü birlikte düşünüldüğünde gelecek yılların maliyetler ve sistem onarım ve projeleri açısından ilginç geçeceği söylenebilir. 2022 iş ortamı nasıl görünürse görünsün, HVAC sistemleriyle ilgili her şeyi enerji açısından en verimli şekilde yapmaya dair ortak bir çaba maliyet, konfor ve çevre gibi farklı boyutlarda fayda sağlayacaktır. Bu sürede enerji verimliliği eğilimleri değişebilir ancak sektör liderleri yine de bina sakinleri ve dünyamız için en iyisi olan enerji verimliliğini sağlamak için adımlar atmaya devam etmeli.

Paylaş