Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Uygulama Yönetmeliği yayımlandı

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Uygulama Yönetmeliği yayımlandı

Uygulama Yönetmeliği, düzenleme kapsamına alınan ürünlerin üretimi esnasında ortaya çıkan gömülü emisyonların hesaplanmasına yönelik geçiş dönemi metodolojisini detaylandırıyor.

Avrupa Komisyonu, 1 Ekim 2023’te başlayıp 31 Aralık 2025’e kadar sürecek Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) geçiş dönemi uygulamalarını desteklemeye ve rehberlik etmeye yönelik SKDM Uygulama Yönetmeliği’ni yayımladı.

Uygulama Yönetmeliği, Komisyon tarafından kabul edilmeden önce kamuoyunun görüşüne sunuldu ve Avrupa Birliği (AB) üye devletlerinin temsilcilerinden oluşan SKDM Komitesi tarafından onaylandı.

Komisyon SKDM geçiş sürecinde ithalatçılara, ihracatçılara ve gümrük müşavirlerine destek olmak amacıyla, uygulamanın pratik yönlerine ilişkin bir Uygulama Kılavuzu da yayımladı. Ayrıca ithalatçı firmalara hesaplama ve bildirim sürecinde kolaylık sağlayacak özel bilgi teknolojileri araçlarının geliştirildiği, çeşitli eğitim materyallerinin hazırlandığı ve çevrimiçi seminerlerin düzenleneceği bilgisi paylaşıldı.

SKDM ilk etapta demir-çelik, alüminyum, çimento, gübre, elektrik ve hidrojen sektörlerinde yer alan karbon emisyonu yüksek ürünlerin ithalatında uygulanacak. İthalatçılar herhangi bir finansal yükümlülüğün altına girmeden, malların üretim sürecinde ortaya çıkan sera gazı emisyonlarını bildirmekle yükümlü olacaklar. Bu süreçte toplanacak bilgiler 2026’dan sonra SKDM uygulanmasına yönelik nihai kuralların belirlenmesinde rol oynayacak.

Uygulama Yönetmeliği’ne buradan ulaşabilirsiniz.

 

Paylaş