Şirketler genç istihdamı korumak için ne yapmalı?

Şirketler genç istihdamı korumak için ne yapmalı?

Global Shapers’a göre, genç çalışanlar tükenmiş hissediyor ve başarılı bir genç istihdam stratejisi belirleyen şirketler fark yaratabilecek başarılara imza atıyor.

2021 yılında ABD’de başlayarak birçok çalışanın istifa etmesine yol açan ve günümüzde de devam eden hareket, uzmanlarca “Büyük İstifa (Great Resignation)” olarak tanımlanıyor. ABD Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre, hareket başladığından beri her ay ortalama 3 milyon insan işlerinden ayrılıyor.

LinkedIn’in hazırladığı anket ise, Büyük İstifa’nın sona ermediğini ortaya koyuyor. Ankete göre, ABD’de çalışanların yüzde 61’i bu sene de işini bırakmayı planlıyor.

Büyük İstifa hareketi yaygınlaşırken, Çin’de bir internet gönderisiyle başlayarak viral olan ve zamanla bütün dünyaya yayılan “Sessiz İstifa” hareketi de iş dünyasını etkilemeye devam ediyor. Kimine göre istifa etmeden yapılan işle ilgili sınırları belirlemek, kimine göre ise yalnızca minimum olanı yapmak anlamına gelen Sessiz İstifa da Büyük İstifa kadar ilgi görüyor.

İstihdam alanında ortaya çıkan bu iki hareketin giderek yayılmasıyla Dünya Ekonomik Forumu’nda, ilk defa 2022’de genç istihdamı ele alan bir oturum düzenlenmiş ve iş dünyasındaki sorunlar tartışmaya açılmıştı. Bu yılki zirvede de “Parçalanmış Bir Dünyada İşbirliği” temasıyla gençlerle bir araya gelen iş dünyasının liderleri, genç istihdamı ve işin geleceğini şekillendirmek üzere fikir alışverişinde bulundu.

İş dünyası liderleri ve 30 yaşın altındaki gençlerden oluşan, 150 ülkede 14.000’den fazla üyesi bulunan bir ağ olan Global Shapers Community önderliğinde gerçekleştirilen toplantının bulgularına göre gençler tükenmiş hissediyor ve başarılı bir genç istihdam stratejisi belirleyen şirketler fark yaratabilecek başarılara imza atıyor.

Genç çalışanlar ne talep ediyor?

COVID-19 salgını genç istihdamı olumsuz etkiledi. ILO’nun hazırladığı rapora göre 30 yaşın altındaki çalışanlar bu dönemde daha büyük yaş gruplarına göre çok daha yüksek oranda işsiz kaldı. Karantinalar, gelir kayıpları ve temelden değişen çalışma beklentileri arasında gençler iş gücünün dışında bırakıldı.

Bu doğrultuda Global Shapers, Davos’taki yöneticileri gençler için anlamlı ekonomik fırsatlar yaratmaya çağırdı. Yapılan araştırmalar doğrultusunda gençlerin bakış açısına göre bu; daha iyi ücret, daha fazla şeffaflık, adil muamele ve iş-yaşam dengesinin sağlanması anlamına geliyor.

Gençler toksik iş yeri kültürlerini, gerçekçi olmayan iş yüklerine sahip ve günün her saati ulaşılabilir olunmasını gerektiren işleri reddediyor.

Öte yandan genç çalışanlar anlamlı bir iş istiyor ve önceki nesillerin aksine aradıkları türde bir iş bulamazlarsa çalışmamayı tercih edeceklerini belirtiyor. Genç kuşak aynı zamanda çevre bilincine sahip şirketlerde çalışmak istiyor. Çalıştıkları kurum sürdürülebilirlik, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık konularında bilinçli hareket etmezse işten ayrılacaklarını belirtiyor.

TNM’nin A-Gen-Z raporuna göre, #quietquitting (#sessizistifa) ve #greatresignation (#büyükistifa) hashtag’lerinin TikTok üzerinde 500 milyondan fazla görüntülenmesi bu konunun gençler için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Başarının temelinde sağlıklı diyalog yer alıyor

Global Shapers, gençlerin çoğunun stresli ve tükenmiş hissettiğini belirtiyor. Genç çalışanlar, yaptıkları işin çevre ve toplum için önemli olduğunu bilmek, ücretli izin, akıl sağlığı desteği sağlanması ve yöneticileri tarafından önemsendiğini görmek istiyor.

Gençler gelecek konusunda endişeleniyor; ekonomik gerileme, yüksek enflasyon, sosyal kırılmalar, çevresel riskler ve jeopolitik gerilimlerden korkuyor. Ancak Global Shapers, gençlerin değişen koşullara daha hızlı adapte olabildiklerini ve daha dirençli olduklarını belirterek, CEO’lara gençlerdeki bu özelliklerin yararlanılması gereken değerli beceriler olduğunu söylüyor.

Global Shapers, hızla değişen bir dünyada, gençlerin çalışanlara öğrenme ve gelişme fırsatları ile eğitimler sağlayan işverenler aradığını da paylaşıyor. Gençler, dünyanın karşı karşıya kaldığı sorunları çözmek istiyor ve çalışma sürelerini çözümler geliştirmek, önde gelen düşünürlerden öğrenmek ve çalıştıkları şirketlerde elde ettikleri bilgi ve becerileri harekete geçmek için kullanmak istiyor. Global Shapers, yöneticilerin genç çalışanların amaç arayışından, öğrenme ihtiyacından ve fark yaratma arzusundan yararlanması gerektiğini belirtiyor.

500 S&P’de yer alan şirketlerin yarısından fazlasında 50 yaşın altında yönetim kurulu başkanı yer almıyor. Global Shapers, yönetim kurullarında gençlerin temsilini artırmanın, bu değişimi hızlandırmanın bir yolu olduğunu söylüyor. Gençlerin, toplumun her düzeyindeki karar alma süreçlerine dahil edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Nesiller arası eşitliğin önemini vurgulayan Global Shapers, bütün bu değişim sürecinin sağlıklı bir diyalogla başladığını belirtiyor.

Meta’nın Küresel İş Grubu Başkan Yardımcısı Nicola Mendelsohn, “İş dünyasının liderleri olarak, konuşmak kadar dinlemeye de önem vermemiz ve şirketler olarak önemli konularda ilerleme kaydetmek için genç çalışanlarla nasıl güçlerimizi birleştirebileceğimiz konusunda eleştirel bir yaklaşım sergilememiz gerekiyor.” diyor.

Global Shapers’a göre, başarıyı hedefleyen işletmeler genç çalışanlarla bağlantı kurmalı, onların istek ve ihtiyaçlarını dinlemeli. Başarılı bir genç istihdam politikası belirlemek şirketten şirkete değişebilecek unsurlar barındırsa da bunu başaran iş dünyası liderlerinin, genç çalışanlarının sadakati, tutkusu ve bağlılığı ile ödüllendirileceği belirtiliyor.

 

Paylaş