Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nda ilerleme kaydedilemedi

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nda ilerleme kaydedilemedi

Sürdürülebilir Kalkınma Raporu 2023’e göre dünya, 2020’den bu yana Sürdürüllebilir Kalkınma Amaçları bazında istenen ilerlemeyi kaydedemiyor.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) Başkanı Profesör Jeffrey Sachs liderliğinde ve SDSN’deki bir grup bağımsız uzman tarafından hazırlanan rapora göre, 2015-2019 yılları arasında ülkeler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nda (SKA) ilerleme kaydetti ancak bu çaba, belirlenen hedeflere ulaşmak için yetersiz kaldı. 2020’de başlayan salgın ve diğer eşzamanlı krizlerin patlak vermesiyle birlikte, SKA alanında ilerleme küresel olarak durma noktasına geldi. Rapor, mevcut hızla ilerleme kaydedildiği takdirde 2030’a kadar belirlenen hedeflerin yüzde 20’sinden azının gerçekleştirilebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Yoksulluk (SKA 2), sağlık ve kaliteli yaşam (SKA 3), sudaki yaşam (SKA 14), karasal yaşam (SKA 15), hava ve plastik kirliliği (SKA 11 ve SKA 12) ile barış, adalet ve güçlü kurumlar (SKA 16) başlıklarında gerileme yaşandı. Öte yandan temiz su ve sanitasyon (SKA 6), erişilebilir ve temiz enerji (SKA 7) ile sanayi, yenilikçilik ve altyapı (SKA 9) başlıklarında ilerleme kaydedildi.

2023 SKA Endeksi’nde birinci sırayı alan Finlandiya’yı İsveç, Danimarka, Almanya ve Avusturya takip etti. Buna karşılık Lübnan, Yemen, Papua Yeni Gine, Venezuela ve Myanmar SKA’da en fazla gerilemenin yaşandığı ülkeler oldu. Türkiye ise 193 ülke arasında 72. sırada yer aldı.

Raporda küresel finansal mimarinin, mevcut hız ve ölçekte SKA yatırımlarını yönlendirmede başarısız olduğu belirtildi. 2023 yılında, düşük gelirli ülkelerde kişi başına düşen yatırım, yüksek gelirli ülkelerdeki 11.535 dolara kıyasla 175 dolar olarak gerçekleşti. Birçok düşük geliri ve düşük-orta gelirli ülke, uygun koşullarda borçlanma yapabilmek için kredi notuna sahip olmadığı için bu likidite ve ödeme dengesi krizlerine karşı son derece savunmasız hale geldi ve bu durum, ülkelerin uzun vadeli sürdürülebilir yatırım stratejilerini uygulamalarını zorlaştırdı.

Ülkelerin SKA stratejilerini ve uzun vadeli yatırım çerçevelerini yeniden değerlendirmesinin ve bu alanda küresel iş birliğinin teşvik edilmesinin önemi vurgulandı. Öte yandan özel sektörün, sürdürülebilir kalkınmaya yönelik girişimleri hızlandırmada ve finansmana katkı sağlama noktasında önemli bir rol oynadığı hatırlatılarak, şirketlerin SKA’ları benimsemeleri ve belirlenen hedefleri destekleyen stratejik uygulamaları teşvik etmeleri gerektiği belirtildi.

Raporda SKA’lara yönelik hükümet çabalarının ve taahhütlerinin yetersiz kaldığı ve hiçbir ülkenin “mükemmel” bir puan alamadığı vurgulanarak, sürdürülebilir kalkınmanın hâlâ önemli zorluklarla karşı karşıya olduğu ve daha fazla çaba gösterilmesi gerektiği ifade edildi.

 

 

Paylaş