Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, BMİDÇS (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC)

« Back to Glossary Index

1992’de Rio de Janeiro’daki Birleşmiş Milletler (BM) Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda imzalanan Sözleşme, küresel ısınmanın iklim üzerindeki etkilerine karşı uluslararası alanda atılan ilk ve en önemli adımdır. 1994 Mart’ında uygulamaya giren Sözleme’ye ülkemiz 24 Mayıs 2004’te Taraf olarak katılmıştır. Sera gazı emisyonlarının azaltılması için, ülkelerin kalkınma önceliklerini ve özel koşullarını göz önüne alarak “ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreceli kabiliyetler” ilkesine dayanan Sözleşme, “atmosferdeki sera gazı birikimlerini, iklim sistemi üzerindeki insan kaynaklı tehlikeli etkiyi önleyecek bir düzeyde durdurmayı başarmayı” hedeflemektedir.

« Index'e geri dön