Türkiye Dijital Avrupa Programı’na katılıyor

Türkiye Dijital Avrupa Programı’na katılıyor

Türkiye, Avrupa Komisyonu ile imzaladığı ortaklık anlaşmasıyla Dijital Avrupa Programı’na  dahil olacak.

2021-2027 döneminde toplam bütçesi 7,5 milyar avro olan Dijital Avrupa Programı; yüksek başarımlı hesaplama, yapay zekâ, veri yönetimi ve siber güvenlik alanlarında hayati önem taşıyan dijital altyapının inşasına ve stratejik öneme sahip yenilikçi dijital teknolojilerin geliştirilmesine odaklanıyor. Ayrıca bu alanlarda ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesi için finansal destek sağlıyor. Bu teknolojilerin enerji, çevre, imalat, tarım ve sağlık gibi kritik alanlarda en iyi şekilde kullanılmasıyla Avrupa Birliği’nin (AB) öncelikli hedeflerinden biri olan yeşil ve dijital dönüşüme katkı sağlanması amaçlanıyor.

İmzalanan ortaklık anlaşması ile Türkiye’deki işletmeler, kamu idareleri ve diğer ilgili kuruluşlar, yapay zekâ ve ileri dijital beceriler gibi belirli alanlarda AB genelinde dijital teknolojileri kullanan projelerde yer alabilecek.

Anlaşma kapsamında Türkiye’de Dijital İnovasyon Merkezleri de kurulacak. Dijital İnovasyon Merkezleri ile özel sektör firmaları ve kamu kuruluşlarının AB programlarına erişimleri, yatırımcı bulmaları, eğitimleri ve ağ geliştirmelerinin sağlanması gibi faaliyetler yürütülecek.

 

Paylaş