,

ISO 59000 serisi ile döngüsel ekonomi standartları yolda

ISO 59000 serisi ile döngüsel ekonomi standartları yolda

Döngüsel ekonomi alanında ortak bir referans oluşturulması için adımlar atılmaya devam ediyor.

ISO 59000 serisi döngüsel ekonominin standartlarının oluşturma yolunda önemli bir adımı temsil ediyor. Oylamaya sunulan ilk taslaklar 2018’de oluşturulan ISO/TC323 teknik komitesi tarafından geliştirilen çalışmanın bir parçasını oluşturuyor.

ISO/TC323 teknik komitesi, döngüsel ekonomi alanında standardizasyonu teşvik etmek üzere çerçeveler, kılavuzlar ve destek araçları geliştirmeyi amaçlıyor.

Onaya sunulan standartlar arasında ISO 59004, ISO 59010 ve ISO 59020 yer alıyor.

  • ISO 59004: Döngüsel Ekonomi “Terminoloji, Prensip ve Uygulama Rehberi”

ISO 59004, döngüsel ekonominin temel terminolojisini tanımlıyor ve temel prensiplerini belirliyor. Ayrıca döngüsel ekonominin nasıl uygulanabileceği konusunda rehberlik sağlıyor. ISO 59004 sektörü veya ölçeği fark etmeksizin, tüm özel ve kamu kuruluşları için tasarlanmış olup, belirli bir değer zinciri içinde yer alan her türlü organizasyonu kapsıyor.

  • ISO 59010: Döngüsel Ekonomi “İş Modeli ve Değer Ağı Geçiş Rehberleri”.

ISO 59010, iş modellerini ve değer ağlarını lineer ekonomiden döngüsel ekonomiye geçirmek isteyen kuruluşlar için rehberlik sağlıyor. ISO 59010 farklı büyüklüklerdeki ve sektörlerdeki tüm kuruluşları hedef alıyor ve geçiş sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

  • ISO 59020: Döngüsel Ekonomi “Döngüselliğin Ölçümü ve Değerlendirmesi”.

ISO59020 kuruluşların döngüselliği ölçmeleri ve değerlendirmeleri için bir çerçeve sunuyor. Standart, kaynak kullanımını en aza indiren veya döngüsel bir kaynak akışı sağlayan döngüsel ekonomi uygulamalarını etkinleştirmek için gerekli bilgilerin toplanmasında kuruluşlara yardımcı olmayı hedefliyor.

ISO 59000 serisinin toplamda yedi standarttan oluşması bekleniyor. Bu standartlar, küresel düzeyde daha sürdürülebilir bir ekonominin oluşturulmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. Döngüsel ekonomi, kaynakların daha verimli kullanılmasını teşvik ederek çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliği artırmayı amaçlayan bir ekonomik modeli ifade ediyor. ISO 59000 serisi, bu hedeflere ulaşmak için önemli bir adımı temsil ediyor.

 

Paylaş