Türkiye Ulusal Elektrik Şebekesi Emisyon Faktörü yayımlandı

Türkiye Ulusal Elektrik Şebekesi Emisyon Faktörü yayımlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından yayımlanan bilgi formu, sera gazı salım azaltımlarının hesaplanmasında kullanılacak.

Türkiye Ulusal Elektrik Şebekesi Emisyon Faktörü, emisyon ticareti, sürdürülebilirlik ve diğer kurumsal raporlamalarda yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretiminde sağlanan sera gazı salım azaltımlarının hesaplanmasında temel alınacak.

Yayımlanan bilgi formuna göre, faaliyet temelli marj emisyon faktörü 0,7424 tCO2/MWh, gelişim temelli marj emisyon faktörü ise 0,3680 tCO2/MWh olarak hesaplanacak.

Hesaplanan faaliyet temelli marj ve gelişim temelli marj kullanılarak güneş ve rüzgâr kaynaklı elektrik üretim santralleri ve diğer yenilenebilir enerji santralleri için ise iki farklı birleşik marj emisyon faktörü yer alıyor. Buna göre, güneş ve rüzgâr enerjisine dayalı birleşik marj emisyon faktöründe üretilecek her 1 MWh’lik elektrik için 0,6488 tCO2/MWh, diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı birleşik marj emisyon faktöründe ise 0,5552 tCO2/MWh değerleri esas alınacak.

Belirlenen faktörler, ulusal olmakla birlikte direkt şebekeden elektrik tüketen kuruluşları kapsamıyor.

Faktörler, İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu Sera Gazı Emisyonları Azaltma Çalışma Grubu altında elektrik üretimi sektöründe sera gazı azaltımından sorumlu olan ETKB Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi (EVÇED) birimince, Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Elektrik Şebekesi Emisyon Faktörü Hesaplama Metodolojisi Tool07.V07’ye göre hesaplandı.

Bilgi formuna buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

Paylaş