Yapısal İşbirliği ile İSG Alanında Kapasite Artırılması Projesi’nin kapanış semineri gerçekleştirildi

Yapısal İşbirliği ile İSG Alanında Kapasite Artırılması Projesi’nin kapanış semineri gerçekleştirildi

İş dünyası temsilcileri ile iş sağlığı ve güvenliği (İSG) uzmanlarının katıldığı seminerde, İSG uygulamalarındaki eksikleri giderebilecek stratejik konular ele alındı.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yürütülen İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında yer alan İstanbul Sanayi Odası koordinatörlüğünde yürütülen ve dört OSB’nin ortak olduğu Yapısal İşbirliği ile İSG Alanında Kapasitenin Artırılması Projesi’nin kapanış semineri, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Üyesi Celal Kaya ev sahipliğinde Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği (AB) tarafından yaklaşık 400 başvuru arasından seçilen 37 projeden biri olarak hibe almaya hak kazanan Yapısal İşbirliği ile İSG Alanında Kapasitenin Artırılması Projesi’nin kapanış seminerine T.C. Çalışma ve Soysal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Levent Kibar da katıldı.

Yapısal İş birliği ile İSG Alanında Kapasitenin Artırılması Projesi’nin kapanış seminerinin açılışında konuşan İSO Yönetim Kurulu Üyesi Celal Kaya, bir işletmenin en temel yapı direğinin çalışanlar olduğunu söyledi. Kaya, “Bu nedenle üretim süreçleri başta olmak üzere, tüm iş süreçlerinin olmazsa olmaz bileşeni çalışanlarımızın sağlığını korumak, onlar için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak hepimizin sorumluluğudur. İSO olarak bu konudaki sorumluluğumuzun farkındayız ve bu kapsamda sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusundaki tematik alanlarımızdan birisini de ‘Güvenli Çalışma Ortamı’ olarak belirledik. Bu temada değer yaratacak proje ve etkinliklerle ülkemiz iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin iyileştirilmesine katkı sağlamak için çalışmalar yürütüyoruz.” dedi.

T.C. Çalışma ve Soysal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Levent Kibar ise ülke çapında bilgi ve deneyimlerin en üst seviyede paylaşıldığı bu gibi toplantıların çok kıymetli olduğunu belirterek, işbirliklerinin artarak devam etmesi temennisinde bulundu. Kibar, “İş sağlığı ve güvenliği küresel bir sorun. Her gün milyonlarca çalışan, hayatını olumsuz yönde etkileyen bir sorunla karşı karşıya kalıyor. Dolayısıyla iş sağlığı ve güvenliğinin oluşturulması, yaşanabilecek olumsuzlukların asgari düzeye indirilmesi, tek çalışanın dahi hayatını kaybetmediği bir çalışma ortamı yaratmak en temel hedefimiz. Ortak akılla hareket ederek bu kültürün oluşması için çalışıyoruz. Bu hedefe ulaşmak, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratmak bilimsel bir disiplinle ve işbirliğiyle mümkündür. Çalışanlarımıza güvenli bir çalışma ortamı sunabilmek hepimizin ortak girişimiyle mümkün olacaktır. İşbirliği içerisinde hareket ettiğimiz sürece birlikte başaracağız.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Yapısal İşbirliği ile İSG Alanında Kapasitenin Artırılması Projesi’nin kapanış semineri Proje Danışmanı Mustafa Bağan’ın “İSG Projesi ve Politika Belgesi Sunumu”, Proje Danışmanı Serkan Küçük’ün “Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği” ve Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı Ağ Sekreterliği’nden Katılım Öncesi Ağ Yöneticisi Michele Dinelli’nin “Avrupa Birliği’nde İş Sağlığı ve Güvenliği” sunumlarıyla devam etti.

Ardından BOSB – Alfa Kimya A.Ş Yönetim Sistemleri Uzmanı Nigar Özkalan, İAYOSB- Safir Epoksi ve Yatçılık Sanayi Ticaret A.Ş Fabrika Müdürü Hale Avcuoğlu, KOSB- Serkim Reçine Kimya Sanayi Ticaret İthalat İhracat Ltd. Şti. İSG Uzmanı Feyza Taşlı ve İTOSB- Birikim Pilleri Batarya San. ve Tic. Ltd. Şti. İnsan Kaynakları Müdürü Betül Altunsoy çok tehlikeli sınıfta iyi uygulama örnekleri sunumlarını gerçekleştirdiler.

Proje kapsamında 120 firma değerlendirildi

Seminerde bulguları üzerine konuşulan Yapısal İşbirliği ile İSG Alanında Kapasitenin Artırılması Projesi, İstanbul Sanayi Odası ve proje ortakları Birlik Organize Sanayi Bölgesi (BOSB), İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi (İAYOSB), İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi (KSOB) ve İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi (İTOSB) tarafından yürütüldü.

İSG konusunda sürdürülebilir işbirliğinin sağlanmasını amaçlayan projenin önemli bileşenlerden Entegre Danışmanlık faaliyeti; ana metaller sanayii, atık yönetimi, elektrikli teçhizat ve elektronik ürünler sanayii, kara, deniz taşıtları ve yan sanayii, kimyasal ürünler, plastik ve kauçuk ürünleri, maden, taş, toprak ürünleri sanayii, makine, aksam ve metal eşya sanayii, orman, kağıt ürünleri, mobilya ve basım sanayii ve tekstil ürünleri sanayii olmak üzere toplam 120 adet çok tehlikeli kuruluş için gerçekleştirildi.

Entegre Danışmanlık faaliyetinde “Yönetim ve Liderlik”, “Temel İSG Gereklilikleri”, “Tehlikelerin Yönetimi” ve “Eğitim” olmak üzere dört ana alanda yaklaşık 350 soruluk kontrol listesi oluşturuldu ve denetim sonucu 100 puan üzerinden bir değerlendirmede bulunuldu.

Denetim sonucunda “Yönetim ve Liderlik” başlığında başarı oranı yüzde 64 olarak gerçekleşti. Bu alanda gelişime açık konu başlıkları ise şöyle sıralandı:

 • ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi belgesinin olmaması
 • İSG ile ilgili organizasyonel yapıdaki rol belirsizliği
 • Özellikle üst düzey yöneticilerin ve küçük ölçekli firma sahiplerinin, görünür İSG liderliği kapsamında tatminkâr uygulamalarda bulunmaması
 • Tehlikeli olay, ramak kala, kaza bildirim ve araştırma sistemlerinin yeterince etkin olmaması ya da hiç olmaması
 • Çalışan görüşlerinin alındığı sistematik uygulamalardaki eksiklikler
 • İş izin sistemi ve alt işveren yönetiminde etkin uygulamaların olmaması
 • İSG ile ilgili verilerin yönetiminde veri tabanlarının ya da dijital uygulamaların eksikliği
 • Veri tabanlarının ya da dijital uygulamaların eksikliği sistematiğinin etkin olmaması
 • Performans değerlendirilmesinde İSG konularının bir ağırlığının olmaması

Firmalar mevzuata uyuyor

“Temel İSG Gereklilikleri” başlığında başarı oranı yüzde 94 olarak ölçüldü. “Tehlikelerin Yönetimi” başlığında ise başarı oranı yüzde 82 oldu. Bu alanda gelişime açık hususlar ise şöyle belirtildi:

 • Gürültü, toz, titreşim gibi fiziksel risk etmenlerinin kaynağında giderilmesi ya da azaltılması konusundaki uygulamaların geliştirilmesi ihtiyacı
 • Kimyasallara yönelik envanter, tehlike sınıflarına göre depolama, elleçleme, Güvenlik Bilgi Formlarının (GBF) eksikliği
 • Patlayıcı ortamlara yönelik Ex sertifikalı ekipmanların yetersizliği
 • Etiketleme-Kilitleme Sistemi’nin yetersizliği
 • Alt işveren yönetiminin etkin yapılamaması
 • İş İzin Sistemi’nin etkin uygulanmaması
 • Makine güvenliğine yönelik uygulamalardaki eksiklikler
 • Yangın güvenliği ve statik elektrik konusundaki uygulamaların düzeyi

“Eğitim” başlığında çalışanların İSG konularında gerçekleştirilen eğitimlere katılım düzeyleri, eğitimlerin farkındalıklarını arttırma düzeyleri ve güvenlik kültürüne dair yüzde 86’lık bir başarı gerçekleşti.

Firmalara özel yapılan denetimler sonucunda ise proje kapsamında aksiyon önerileri sunuldu. Hazırlanan aksiyon planları içinde sıklıkla tekrar eden ve bir yekün oluşturanlar ise şöyle listelendi:

 • ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi kurulmalı
 • Kaza araştırmalarında kök neden analizi uygulanmalı ve etkin bir yöntem kullanılmalı
 • İş izin sistemi kurulmalı
 • Ürün, hizmet, makine vb. satın alımlarda İSG kriterlerini gözeten bir sistem kurulmalı
 • İSG İç Yönetmeliği hazırlanmalı veya revize edilmeli
 • Gürültü, titreşim, toz gibi fiziksel risk etmenlerini kaynağında azaltacak önlemler alınmalı
 • Kimyasalların GBF’leri revir ve işyerlerinde bulundurulmalı
 • Kimyasal maruziyet risk değerlendirmesi yapılmalı
 • Etiketleme Kilitleme Sistemi kurulmalı
 • Makine emniyet açısından risk değerlendirme yapılmalı ve makine koruyucuları yerleştirilmeli
 • Acil durum tatbikat bulguları aksiyona dönüştürülmeli.

 

Paylaş
1 Responses

Yorumlara kapalı.