,

Yenilenebilir enerji istihdamı 12 milyona ulaştı

Yenilenebilir enerji istihdamı 12 milyona ulaştı

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından hazırlanan rapora göre geçtiğimiz yıl yenilenebilir enerji sektöründe istihdam 12 milyona ulaştı. Yenilenebilir Enerji ve İstihdam Yıllık Değerlendirme Raporu, küresel yenilenebilir enerji sektöründeki istihdamın pandeminin etkili olduğu 2020 yılı da dahil olmak üzere 2012’den bu yana sürekli artış gösterdiğini ortaya koyuyor.
İklim değişikliğinin giderek artan tehditlerinin daha temiz ve güvenilir bir enerji arzına ve iklim dostu işlere doğru adil ve kapsayıcı bir geçiş ihtiyacını pekiştirdiğinin vurgulandığı raporda, bu geçiş yolunda geçtiğimiz yıl yenilenebilir enerji sektöründeki işlerin bir önceki yıla göre 500 bin artarak 12 milyona ulaştığı belirtiliyor: “Küresel sıcaklık artışının 2050 yılında 1,5 dereceyle sınırlı kalması hedefine giderken enerji sektöründe 43 milyonu yenilenebilir enerjide olmak üzere 122 milyon yeni işin ortaya çıkması bekleniyor. En fazla istihdamın 20 milyon ile güneş fotovoltaiklerinde olacağı, ardından ise biyoenerji, rüzgâr ve hidroelektrik sektörlerinin geleceği tahmin ediliyor.”

Raporda, yenilenebilir enerji ekipmanlarının üretilme, kurulma ve kullanıma sunulma hızı başta olmak üzere istihdam oranlarını etkileyen pek çok faktör olduğu belirtilirken özellikle güneş ve rüzgâr enerjisi maliyetlerinin düşmekte olduğu vurgulanıyor: “İstikrarlı yıllık yatırımlarla daha düşük maliyetler daha geniş dağıtıma dönüştü. Yatırımlardaki artış gelecekte daha çok iş yaratılmasını sağlayacak ve emeğin verimliliğin de artmasını sağlayacaktır.”

Yenilenebilir enerji istihdamında birinci Çin

Yenilebilir Enerji ve İstihdam Yıllık Değerlendirme Raporu’nda öne çıkan bazı bulgular şu şekilde:
⦁ Çin, yenilenebilir enerji istihdamında 4,7 milyon ile ilk sırada yer aldı. Brezilya’da 1,2 milyon, ABD’de 838 bin, Hindistan’da 726 bin, Avrupa Birliği ülkelerinde ise 1,3 milyon kişiye yenilenebilir enerji sektöründe iş sağlanmış durumda.
⦁ 2020 sonu itibariyle dünya genelinde yenilenebilir enerji sektöründe iş bulanların 4 milyonu güneş sektöründe çalışıyor. Ardından 1 milyon 250 bin kişiyle rüzgâr ve 2,4 milyon kişiyle biyoyakıt sektörü geldi.
⦁ Geçtiğimiz yıl küresel yenilenebilir enerji sektöründe istihdam sağlanan kişilerin yüzde 32’sini kadınlar oluşturdu.
⦁ Ulaşım yakıtlarına olan talep düştükçe sıvı biyoyakıt istihdamı da azaldı.
⦁ Şebekeden bağımsız güneş aydınlatması satışları zarar görse de şirketler iş kayıplarını sınırlayabildi.
⦁ COVID-19 nedeniyle tedarik zincirlerinde gecikmeler ve kesintiler yaşanırken farklı ülkelerde yenilenebilir enerji işleri farklı şekilde etkilendi.

“Herkes için adil fırsatlar yaratmadan yeşil ekonomi mümkün değil”

Yenilenebilir enerji istihdamında dünya çağında sektördeki işçi sayısı sürekli artsa da farklı coğrafyalar ve bölgeler arasında eşitsizlikler olduğunu vurgulayan Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı Genel Direktörü Francesco La Camera, adil ve kapsayıcı olmayan gelişmelerin sürdürülebilir olmayacağına dikkat çekiyor: “Herkes için fırsatlar yaratmadan, toplumun tüm gruplarının insana yakışır ve iyi ücretli işlere ulaşmasını sağlamadan yeşil bir ekonomiye ulaşmak mümkün değil.”

Paylaş