Yeşil dönüşüm tüm sektörler için aciliyet taşıyor

Yeşil dönüşüm tüm sektörler için aciliyet taşıyor

“Türkiye Sanayisinin Bugününe Bakış ve Öneriler” raporu, Türkiye sanayisinin bugününü ve yarınını mercek altına alıyor.

TÜSİAD ve Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu ortaklığıyla hazırlanan Türkiye Sanayisinin Bugününe Bakış ve Öneriler” raporu, Türkiye’de imalat sanayinin gelişimini, temel kısıtlarını ve geleceğe yönelik temel sanayi politikası önerilerini içeriyor.

Rapora göre son 20-25 yıl içinde Türkiye’nin imalat sanayi sektörü, düşük teknoloji içeriğine sahip sektörlerin ağırlıkta olduğu bir yapıdan orta ve orta-yüksek teknolojili ürünlerin üretildiği sektörlere doğru gelişti. Bu dönüşüme, özellikle otomotiv ve beyaz eşya sektörleri öncülük etti.

Güncel veriler ise ilgili sektörlerin belirli bir olgunluk seviyesine  ulaştığını, yapısal dönüşümün durakladığını ve yüksek teknolojili ürünlere doğru bir geçişin henüz gerçekleşmediğini gösteriyor.

Rapora göre ülkemizde ihracatın niteliği ve teknoloji içeriği açısından, 2000’li yılların ortalarından itibaren orta ve orta-yüksek teknolojili ürünlere doğru bir yönelim gözleniyor. . 2000’li yılların ortalarından itibaren ise yüksek teknoloji ürünlerinin ihracattaki payı içerisinde önemli bir artış gerçekleşmiyor.

Rapora göre, sanayideki teknolojik gelişimin duraklaması verimlilik artışı daetkiledi. . Verimliliğin bileşenlerine bakıldığında, imalat sanayi genelinde iş gücü verimliliği artarken, toplam faktör verimliliğinde istenen artış yaşanmamıştır.

İmalat sanayiinde Ar-Ge harcamalarının ciroya oranı hem genel imalat sanayinde hem de belirli sektörlerde arttı. Bununla birlikte, Ar-Ge harcamalarının artması şirket içi verimlilik artışına pozitif anlamda yansıdı. Ancak imalat sanayi genelinde kaynakların girişimler arası dağılımındaki problemler nedeniyle imalat sanayi verimlilik artışı sınırlı kalmıştır.

İleri teknoloji, dönüşümün anahtar unsurunu oluşturuyor

Raporda, Ar-Ge’ye dayalı büyüme ve bilgi ve teknoloji yoğunluğu daha yüksek ürünlere atılım yapmanın önceliklendirilmesi gerektiği belirtiliyor. Benzer şekilde, çevre ve iklim değişikliği endişeleri doğrultusunda yeşil dönüşümün tüm sektörler için aciliyet taşıdığı vurgulanıyor. Başta otomotiv ve beyaz eşya sektörleri olmak üzere küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşan yan sanayinin, ana sanayide yaşanan gelişmelere daha kolayadapte olabilmesinin, sanayideki dönüşümün önemli bir koşulu olduğu ifade ediliyor.

Etkin bir sanayi politikası tasarımı ve uygulamasının geliştirilmesi için teşvik politikalarının gözden geçirilmesi gerektiği ve dijitalleşme ile yeşil dönüşümün gereksinimlerine göre yeniden şekillendirilmesinin önemi vurgulanıyor.

Raporda etkin bir sanayi politikası tasarımı ve uygulaması ile Türkiye sanayisinin, gelecekte dönüşüm yarışına öncülük eden ülkeler arasında yer alabileceği, şirketler ile yerli ve yabancı tedarikçiler arasında köprü kuran kapsayıcı sanayi iş birliklerinin oluşturulduğu bir ekosistem oluşturabileceği ve ikiz dönüşümün yarattığı birçok fırsattan yararlanarak rekabet avantajı elde edilebileceği ifade ediliyor.

 

Paylaş