AB, ormansızlaşmaya karşı yeni bir yasayı hayata geçirmeye hazırlanıyor

AB, ormansızlaşmaya karşı yeni bir yasayı hayata geçirmeye hazırlanıyor

AB, ormansızlaşmayla mücadele etmek için belirli ürünlerin ormansızlaştırmaya tabi olmayan arazilerde üretildiğinin belgelenmesini şart koşacak.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) göre, 1990 ile 2020 arasında, Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin yüzölçümü toplamından daha büyük bir alan ormansızlaşma nedeniyle kaybedildi. FAO’ya göre kayıpların yaklaşık yüzde 10’u, AB üye ülkelerinin tüketim alışkanlıklarından kaynaklandı.

AB, ormansızlaşmayla mücadele etmek için yeni bir yasayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yeni yasa, tüm şirketlerin AB pazarında tarımsal genişleme nedeniyle ormansızlaşmanın ana nedeni olarak tanımlanan hurma yağı, sığır eti, soya, kahve, kakao, kereste ve kauçuk ürünleri satmak için durum tespiti beyanı vermesini gerektirecek. Ormansızlaşmayla bağlantılı olanların AB’ye ithalatı ve ihracatı yasaklanacak. Yasa ile üreticiler, ürünlerin 31 Aralık 2020’den sonra ormansızlaştırmaya tabi olmayan arazilerde üretildiğini belgelemek zorunda olacak.

Şirketlerin ayrıca, tedarik ettikleri malların yetiştirildiği tarım arazileri hakkında kesin coğrafi bilgileri toplamaları gerekecek, böylece bu malların uygunluğu kontrol edilebilecek.

Kapsanan ürünlerin listesi, değişen ormansızlaşma modelleri gibi yeni veriler dikkate alınarak düzenli olarak gözden geçirilecek ve güncellenecek.

Hazırlanan yasa ile, küresel ormansızlaşmanın ve orman bozulmasının önemli bir kısmının durdurulması ve bunun sonucunda sera gazı emisyonları ile biyolojik çeşitlilik kaybının azaltılması hedeflenecek.

27 AB ülkesi adına müzakerelerde bulunan Çek Cumhuriyeti Çevre Bakanı Marian Jurečka, “AB sığır eti, kakao, soya ve kereste gibi ormansızlaşmada önemli rol oynayan emtiaların büyük bir tüketicisi ve tüccarıdır.” dedi. Jurečka, ormanların korunmasının tüm ülkelerin ortak hedefi olması gerektiğini ifade ederek, AB’nin bu sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğunu belirtti.

Avrupa Parlamentosu Çevre Komitesi Başkanı Pascal Canfin ise, “Bu yasa ile emtianın tam olarak nereden geldiğini bilmek için uydu görüntülerine ve GPS koordinatlarına dayalı bir sertifikaya sahip olma zorunluluğu getirecek. AB’nin iç pazarına vardığınızda, bu sertifikayı göstermeniz gerekecek. Ve eğer bu sertifikaya sahip değilseniz, ürününüz içeri giremeyecek.” dedi.

Yeni yasa yalnızca sera gazı emisyonlarını ve biyolojik çeşitlilik kaybını azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda yerli halklar ve dünyanın dört bir yanındaki yerel topluluklar da dahil olmak üzere büyük ölçüde orman ekosistemlerine güvenen milyonlarca insanın geçim kaynaklarının güvence altına alınmasına yardımcı olacak.

 

Paylaş