, ,

Bakan Kurum: "OSB'ler yeşil dönüşümde öncü olacak"

Bakan Kurum: "OSB'ler yeşil dönüşümde öncü olacak"

Üretimde sıfır kirliliği esas alan tesislere,  “Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi” vereceklerini aktaran Bakan Kurum, OSB’lerde yeşil dönüşüm hareketini başlatacaklarını belirtti.


Türkiye’deki sanayicilerin ve ilgili paydaşların, kaynakları verimli kullanma ve temiz üretim konusunda farkındalıklarını artırmak ve sanayide yeşil dönüşüm sürecine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen “Sanayide Yeşil Dönüşüm Semineri” sona erdi.
Sanayi temsilcileri, sektör kuruluşları, iş dünyası ve ilgili kamu kurumlarından yetkililerin katılımıyla düzenlenen seminerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bir konuşma yaptı.
Ulusal Katkı Beyanı kapsamında enerjiden sanayiye, ulaştırmadan binalara, atık sektöründen yutak alanlara kadar her alanda dönüşüm sürecini başlatacaklarını belirten Kurum, “2024 yılında pilot uygulamasını başlatacağımız Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi’ni kurma çalışmalarımızda son noktaya geldik. Emisyon Ticaret Sistemi’yle, sektörümüzde fazla emisyon üretenlerin cezalandırıldığı, az emisyon üretenlerin ödüllendirildiği bir sistemi hayata geçireceğiz. Karbon fiyatlama mekanizmasından elde edeceğimiz bir gelir olacak. Bu gelirle sanayicilerimizin temiz üretim ve yatırım süreçlerine destek olacağız. Yeşil kalkınma devrimi çerçevesinde, üretirken kirletmemeyi merkeze alacağız. Üreteceğiz, büyüyeceğiz, gelişeceğiz ama çevremize zarar vermeyeceğiz. Bu noktada sanayicilerimizden, özel sektörümüzden beklentimiz büyük.” dedi.
Yeşil kalkınma hedefleri çerçevesinde tüm sanayi bölgelerini, sıfır atığı ve insanı merkeze alan bir dönüşüm başlatacaklarını belirten Kurum, “Üniversitelerimizle, iş insanlarımızla, kurumlarımızla tüm organize sanayi bölgelerini ‘Yeşil OSB’ye çevireceğiz. OSB’lerimiz yeşil dönüşümü örnek bir modelle yayacak. Atacağımız her bir adımla sanayide yeşil dönüşümde yeni bir sayfa açacağız. Enerji ve kaynak verimliliğini, hava, su ve toprak için sıfır kirlilik prensibini gösteren tesislere, çevresel üretimin göstergesi olarak ‘Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi’ düzenleyeceğiz. Çevreci bir yaklaşımla bu belgeyi alan tesislerin çevresel taksonomi kriterlerini karşılayarak, çevre yatırım fonlarından ve yeşil finansman imkânlarından faydalanmaları için gerekli tüm adımları atacağız. Sanayi üretimimizin yüzde 45’ini oluşturan OSB’ler yeşil dönüşümde öncü olacaklar. Bu sayede, çevresel iyileşmenin yanı sıra ülkemiz sanayisinin dünya standartlarında üretim seviyesini yakalayarak ihracat pazarında eşit şartlarda rekabet gücüne erişmesini ve dünya piyasalarında yüksek payla yer almasını sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.
Kurum, çevresel iyileştirmenin yanı sıra, Türkiye sanayisinin ihracat pazarında da eşit şartlarda rekabet etme gücüne erişmesini ve dünya piyasalarında yüksek payla yer almasını sağlayacaklarını aktararak, “Tabii güçlü bir ihracat için ham madde yönündeki eksikliklerimizi de OSB’lerimizde yaptığımız dönüşümle karşılamaya gayret gösteriyoruz. Şunun altını önemle çizmek istiyorum ki; Türkiye ve sanayicilerimiz yurt dışından bir zaman çöp getirmediler. Çöp değil ham madde ithal ettiler ve sanayide yeşil dönüşümün en önemli adımlarından birini atarak tüm bu atıkları ham madde olarak kullandılar. Bu yolla 2022 yılında 2.8 milyon ton attığın, alternatif ham madde olarak sanayimizde ve üretimimizde kullanımını sağladık. Çevremizi, doğamızı bu atıklardan koruduk ve milletimizin cebine de yine gelir olarak geri döndürdük. İşte kaynaklarımız sınırsız değil diyoruz. Suyumuzu, havamızı korumak zorundayız diyoruz. İşte bir tişörtün üretiminde 2 bin 700 litre su kullanılıyor ve onu bir sezon giyiyor ve atıyoruz.” diye konuştu.
Bakan Kurum, kullanılan suyun ve ham maddelerin yeniden kullanılması için üretim tekniklerini geliştirmek zorunda olduklarını aktararak “Şunu herkes iyi bilmelidir ki biz sanayicimizle birlikte ülkemizin kalkınması için hem doğamızı ve çevremizi koruyacağız hem de yeşil dönüşümün tüm adımlarını birlikte atacağız. Sıfır atık hareketiyle okullardan kamu binalarına ve sanayi tesislerimize, yerel yönetimlerimizden insanımızın, vatandaşımızın kullandığı her alanda geri dönüşümü de yaygınlaştıracağız. Bu çerçevede sürdürülebilir döngüsel ekonomi anlayışını ülkemizin merkezine oturtacağız.” ifadelerini kullandı.
Bakan Kurum, Türkiye’nin yeşil dönüşüme yön veren, lider bir ülke olarak bu süreci yürüteceğini ve hiç kimsenin geride bırakılmayacağı anlayışıyla çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

 

 

Paylaş