Avrupa Birliği iklim dirençli bir geleceğe hazırlanıyor

Avrupa Birliği iklim dirençli bir geleceğe hazırlanıyor

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği üye ülkelerinin iklim dirençli bir geleceğe hazırlanmasına yardımcı olacak bir kılavuz yayımladı.

Avrupa Komisyonu, üye devletlerin ulusal iklim değişikliğine uyum stratejilerini ve politikalarını güncellemelerinde ve uygulamalarında rehberlik etmesini amaçladığı yeni bir kılavuz hazırladı. Kılavuz, Avrupa Birliği’nin iklim değişikliği ile mücadele için belirlediği yasal ve stratejik hedefleri içeren “Avrupa İklim Yasası” ve “İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi” ne uygun olarak oluşturuldu.

İklim uyumunun birinci derece siyasi öncelik haline getirilmesi gerektiğine vurgu yapılan kılavuzda, üye devletlerin uyum politikalarını belirlerken bütüncül bir yaklaşım benimsemeleri gerektiği ifade edildi. Bu kapsamda:

  • Uyum politikalarının sadece tavsiye niteliğinde olmasından ziyade yasal dayanaklara sahip olması,
  • Uyum stratejilerinin düzenli olarak güncellenmesi,
  • Altyapı sistemlerine stres testlerinin uygulanmasıyla elde edilen verilere dayalı olarak iklim risklerinin değerlendirilmesi,
  • Uyum politikalarının başarıya ulaşması için iklim değişikliğine duyarlı olan kesimlerin ve politikacıların katılımının sağlanması,
  • Uyum politikalarının, tüm sektörler ve kamu yönetimleri tarafından uygulanması ve desteklenmesi,
  • Uyum politikalarının etkilerinin sürekli olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Üye devletlerin uyum stratejilerini geliştirmek amacıyla hazırlanan kılavuzda, doğa temelli çözümlerin önemi de vurgulandı. Kılavuza göre, ekosistemlerin korunması veya rehabilitasyonu gibi doğa temelli çözümler sosyal, çevresel ve ekonomik açıdan daha verimli sonuçlar doğuruyor. Kılavuz aynı zamanda öncesinde denenmiş ancak olumsuz sonuçlanmış iklim uyum çabalarına da yer vererek, politika oluşturma süreçlerinde dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çekiyor.

Kılavuzun yayımlanmasına yönelik konuşan Avrupa Komisyonu’nun Avrupa Yeşil Mutabakatı’ndan sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, “İklim değişikliği kontrolsüz bir şekilde ilerlerse, bugünlerde pek çok Avrupalı’nın yaşadığı aşırı hava olayları, daha sık yaşanır hale gelecek. Yaşananlar, iklim değişikliğinin azaltımı ve iklim değişikliğine uyum eylemlerinin hızlandırılması gerektiğini acı bir şekilde hatırlatıyor. AB’nin Uyum Stratejisi’ni temel alarak yayımladığımız kılavuz ilkeler, tüm AB ülkelerinin, bölgelerinin ve yerel yönetimlerinin vatandaşlarımızı, işletmelerimizi, şehirlerimizi ve doğayı iklim değişikliğinin etkilerinden korumak üzere etkili uyum tedbirleri planlamalarına yardımcı olacak.” ifadelerini kullandı.

 

Paylaş