Avrupa Konseyi net sıfır hedefi yolunda yeni düzenlemeleri hayata geçiriyor

Avrupa Konseyi net sıfır hedefi yolunda yeni düzenlemeleri hayata geçiriyor

Avrupa Konseyi, yeni düzenlemelerle birlikte AB ülkelerinde enerji verimliliğini ve düşük karbonlu yakıtların kullanımını artırmayı hedefliyor.

Avrupa Konseyi, 2030 yılına kadar Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde toplam nihai enerji tüketiminin yüzde 11,7 oranında azaltılmasına yönelik yeni düzenlemeyi kabul etti. Düzenleme üye ülkelerin tamamı için bağlayıcı olacak.

Yeni düzenleme ile toplam enerji tüketimi üst sınırı 763 milyon ton petrol eşdeğeri ve birincil enerji tüketimi üst sınırı ise 993 milyon ton petrol eşdeğeri olarak belirlendi.

Nihai enerji tüketimine yönelik yıllık enerji tasarrufu hedefi 2024’ten 2030’a kadar kademeli olarak artırılacak. Üye ülkelerin bu süreçte nihai enerji tüketiminde yıllık ortalama yüzde 1,49 oranında tasarruf sağlaması gerekecek. Yıllık tasarruf oranının 2030 sonunda ise yüzde 1,9’a ulaşması hedeflenecek.

Taşımacılık sektörünün karbon ayak izi azaltılacak

Avrupa Konseyi’nin onayından geçen bir diğer yönetmelik ise alternatif yakıt altyapısı yönetmeliği (alternative fuel infrastructure regulation, AFIR) oldu. Yönetmelik ile Avrupa genelinde alternatif yakıt tedariği için daha fazla şarj ve yakıt ikmal istasyonunun kurulması ve taşımacılık sektörünün karbon ayak izinin önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor.

Yönetmelik çerçevesinde, 2025 yılından itibaren AB’nin “trans-Avrupa ulaşım ağı (trans-European transport network, TEN-T)” olarak adlandırılan ana ulaşım koridorları boyunca her 60 km’de bir adet olmak üzere otomobil ve kamyonetler için en az 150kW’lık hızlı şarj istasyonlarının kurulması zorunlu olacak.

Yönetmelikle, ağır hizmet araçları için TEN-T ağı boyunca her 60 km’de bir tane minimum 350kW gücünde şarj istasyonunun olması ve 2030’a kadar ağın tamamının kapsanması gerekiyor.

Otomobillere ve kamyonlara hizmet veren hidrojen yakıt ikmal istasyonları ise 2030’dan itibaren tüm kentsel bağlantı noktalarında ve TEN-T çekirdek ağı boyunca her 200 km’de bir olmak üzere konuşlandırılacak.

Denizcilikte kullanılan yakıtların sera gazı yoğunluğu yüzde 80 azaltılacak

Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen “FuelEU” yönetmeliği ise yenilenebilir ve düşük karbonlu yakıtların AB’de denizcilik sektöründe kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Kabul edilen yönetmelik ile denizcilik sektöründe kullanılan yakıtların sera gazı yoğunluğunun 2025 yılına kadar yüzde 2 ve 2050 yılına kadar ise yüzde 80 oranında kademeli olarak azaltılmasını sağlayacak tedbirler devreye sokulacak.

Yüksek dekarbonizasyon potansiyeline sahip biyolojik olmayan yenilenebilir yakıt (renewable fuels of non-biological origin, RFNBO) alımını desteklemek için özel bir teşvik sistemi oluşturulacak.

Yönetmeliğin uygulanmasından elde edilen gelirler, denizcilik sektörünün karbonsuzlaştırılmasını destekleyen projeler için kullanılacak.

Konsey tarafından kabul edilen yönetmelik, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

 

 

Paylaş