,

Avrupa Birliği, rüzgâr enerjisi sektörünü geliştirmek için harekete geçiyor

Avrupa Birliği, rüzgâr enerjisi sektörünü geliştirmek için harekete geçiyor

Avrupa Komisyonu, rüzgâr enerjisi santrallerini yaygınlaştırmayı amaçlayan Avrupa Rüzgâr Enerjisi Eylem Planı’nı sundu.

Avrupa Rüzgâr Enerjisi Eylem Planı, Avrupa Birliği’nin (AB) 55’e Uyum yasama paketi kapsamında revize edilen Yenilenebilir Enerji Direktifi’nin, AB’nin toplam enerji tüketiminde yenilenebilir enerji payını 2030 yılına kadar en az %42,5’e çıkarma hedefi doğrultusunda hayata geçiriliyor. Belirlenen hedefe ulaşmak için AB, 204 GW olan rüzgâr enerjisi kapasitesini 2030 yılına kadar 500 GW’a çıkarmayı planlıyor.

Avrupa Rüzgâr Enerjisi Eylem Planı altı ana sütun altında yapılandırılmış on beş somut eylemi içeriyor.

Eylem Planı kapsamında, yenilenebilir enerji yatırımlarını yaygınlaştırmak için izin süreçlerinin kolaylaştırılması, üye ülkelerin desteklenmesi için yüksek katma değerli ekipmanların ödüllendirilmesi ve ihale süreçlerinin iyileştirilmesi planlanıyor. İnovasyon Fonu aracılığıyla finansmana erişimi kolaylaştırmak da paketin bir diğer önemli bileşeni arasında yer alıyor.

Uluslararası alanda adil ve rekabetçi bir pazar ortamı sağlamak için çalışmalar yapılması, rüzgâr enerjisi sektöründe standardizasyonun teşvik edilmesi, beceri gelişimini destekleyen projelerin tasarlanması da plan dahilinde yer alıyor. 26 üye ülkenin imzaladığı AB Rüzgâr Şartı ile plan doğrultusunda kamu ve özel sektör iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Avrupa Rüzgâr Enerjisi Eylem Planı’nın bir parçası olarak, üç yıl önce kabul edilen AB Açık Deniz Yenilenebilir Enerji Stratejisi kapsamında açık deniz enerji hedefinin gerçekleştirilmesine odaklanan bir Komisyon Bildirimi de sunuldu. Bildirim, açık deniz yenilenebilir enerji sektörünü desteklemek için şebeke altyapısının güçlendirilmesi, izin süreçlerinin hızlandırılması, altyapı dayanıklılığının artırılması, ve tedarik zincirleri ile becerilerin geliştirilmesi gibi ek eylemleri içeriyor.

Paylaş