Avrupa Birliği sürdürülebilir gelecek için kararlı adımlar atmaya devam ediyor

Avrupa Birliği sürdürülebilir gelecek için kararlı adımlar atmaya devam ediyor

Avrupa Birliği, 2040 yılına kadar emisyonlarını %90 oranında azaltmayı ve temiz enerji teknolojilerini yerlileştirmeyi planlıyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından yayımlanan yol haritası, dünyanın ilk iklim nötr kıtası olmayı hedefleyen AB’nin sera gazı emisyonlarını 1990’da kaydedilen seviyeye kıyasla, 2040 yılına kadar %90 oranında azaltması gerektiğini ortaya koyuyor.

Belgede belirlenen hedefe ulaşmak için sunulan öneriler arasında;

  • Mevcut yasal düzenlemelerin tam uygulanması,
  • Avrupa sanayisinin rekabetçiliğinin artırılması,
  • Adil bir geçişin sağlanması,
  • Sanayi ve tarım sektörü de dahil olmak üzere 2030 sonrası çerçeveye ilişkin stratejinin belirlenmesi,
  • Alternatif enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması,
  • Karbon fiyatlandırma mekanizmalarının devreye alınması ve
  • Yeşil geçişin sağlanması için tüm paydaşlarla iş birliği kurulması bulunuyor.

Tavsiye edilen hedef, AB’nin önerdiği %90-95 net kesinti oranının en alt sınırında yer alırken, hedefe ulaşılması için temiz ekonomiye geçişin hızlandırılması gerekiyor. Nitekim Avrupa Çevre Ajansı, AB’nin 27 üye ülkesi 1990 ile 2021 yılları arasındaki otuz yılda emisyonlarını sadece %30 oranında azalttığını belirtiyor.

Belge, haziran ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından kurulacak bir sonraki komisyona tavsiye niteliği taşıyor.

AB, yeşil dönüşümde yerlileşme hamlesini duyurdu

AB’nin yeşil dönüşüm için attığı adımlardan bir diğerini de temiz enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi oluşturuyor.

Avrupa, güneş enerjisi alanında küresel üretim kapasitesinin %80’ine sahip olacağı tahmin edilen Çin’e giderek daha fazla bağımlı hale geliyor. Ayrıca ABD’nin Enflasyon Azaltma Yasası’ndaki 369 milyar dolarlık yeşil sübvansiyonların da Avrupalı üreticilerin üretimlerini ABD’ye taşıyacaklarına dair endişe devam ediyor. Hazırlanan düzenleme ile bu endişelerin önüne geçilmesini amaçlayan AB, sera gazı emisyonlarını azaltmak için ihtiyaç duyduğu yenilenebilir enerji, batarya depolama, ısı pompaları, elektrolizörler, biyogaz, karbon yakalama ve elektrik şebekeleri gibi ürünlerin %40’ını üretmeyi hedefliyor.

Düzenlemenin 2024’ün sonlarına doğru yürürlüğe girmesi bekleniyor.

 

Paylaş