,

Hazine arazileri yenilenebilir enerjiye açılıyor

Hazine arazileri yenilenebilir enerjiye açılıyor

Hazine taşınmazları üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla mevzuat yayımlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; iklim değişikliği ile mücadele kapsamında Milli Emlak Genel Müdürlüğünce belirlenecek hazine taşınmazları üzerinde güneş ve rüzgâr enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla 29 yıla kadar irtifak hakkı tesis edilmesine yönelik mevzuat yayımladı.

10 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 412)”ne göre, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılmasına yönelik olarak Hazine taşınmazları üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi ya da kullanma izni verilmesi amacıyla; maden veya jeotermal işletme ruhsat sahipleri, sanayi abone grubunda yer alan kişiler, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer abone grubunda yer alan kişiler, tarımsal faaliyetler abone grubunda yer alan kişiler başvuruda bulunabilecek.

Lisanssız elektrik üretimi dışında diğer amaçlarla lehine irtifak hakkı tesis edilen veya adına kullanma izni verilen yatırımcılar, irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen Hazine taşınmazının bir kısmında lisanssız elektrik üretimi faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla başvuruda bulunma hakkına sahip olacak. Mesken ve aydınlatma abone grubunda yer alan kişiler ise bu Tebliğ kapsamında başvuruda bulunamayacak. Yatırımcıların bir tüketim tesisi için birden fazla üretim tesisi kurmak istemesi halinde, tüketim tesisi ile aynı bölgede bulunma şartı aranmaksızın tüm üretim tesislerinin aynı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde bulunması gerekecek.

Tebliğ kapsamında yenilenebilir enerji kaynağına dayalı elektrik üretim tesislerinin güç sınırı, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğine göre belirlenecek. Güneş enerjisine dayalı olarak kurulacak lisanssız elektrik üretimi tesislerinde bir MWe başına kurulu güç için azami on beş dönüm santral sahasının kullanılmasına izin verilecek.

Hazine taşınmazları üzerinde lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla tesis edilecek irtifak hakları ile verilecek kullanma izinlerinde ilk yıl bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin yüzde biri olacak.

Bir yıl süreli ön izin verilecek

İrtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecek Hazine taşınmazları Bakanlıkça resen veya yatırımcıların talebi üzerine belirlenecek. Hazine taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı veya kullanma izni ihalelerinin onayını müteakip, yatırımcılara fiili kullanımı olmaksızın bir yıl süreli ön izin verilecek.

Yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve ön izne konu hazine taşınmazları üzerinde yatırımcılara, lehlerine irtifak hakkı tesis edilmesi talep edilmesi halinde 29 yıla kadar bağımsız ve sürekli nitelikte olmayan irtifak hakkı veya kullanma izni verilecek. Milli Emlak Genel Müdürlüğünce belirlenecek güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimine uygun hazine taşınmazları “www.milliemlak.gov.tr adresinde ilan edilecek ve sonrasında ilave hazine taşınmazları bu site üzerinden ilana çıkarılmaya devam edilecek.

10 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 412)”nin tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Paylaş