İBB’den İstanbul İklim Vizyonu

İBB’den İstanbul İklim Vizyonu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 5 Kasım Cuma günü yaptığı basın açıklamasıyla İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı’nı duyurdu. İBB, İstanbul İklim Vizyonu ile 2030 yılına kadar yüzde 52 mutlak azaltım, 2040 yılına kadar yüzde 89 mutlak azaltım ve 2050 yılına kadar da yüzde 100 mutlak azaltım hedefliyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun konuşmasından bazı önemli başlıklar şöyle:

Küresel ısınmanın kontrol altına alınması için yerel yönetimlerin işlevi çok önemli

“Tüm dünya gibi İstanbul da iklime bağlı çok ciddi risklerle karşı karşıya. Zaten son dönemlerde bu sıkıntıları hayatımızda da hissediyoruz. İnsanlarımızı, ormanlarımızı, canlılarımızı kaybettik. İstanbul’da iki yıl önce çok sıkı bir kuraklık yaşadık. Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorunu hepimizi korkuttu. Bugün küresel ısınmanın kontrol altına alınması konusunda yerel yönetimlerin çok önemli bir işlevi var.”

İstanbul için iddialı senaryo

“İstanbul için ilk iklim planı 2018’de hazırlanmıştı. 2019’da revizyon çalışmalarımız için önce veri toplamaya başladık, mevcut durum ve gelecek senaryoları modelledik. Sektörel bazda iç paydaş çalışmaları düzenledik. İlkini akademisyenlerle yaptığımız dış paydaş çalışmalarını sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, özel sektör temsilcileri ve sanayi odaları gibi dış paydaşlarımızla ortak çalıştaylar yaparak sürdüreceğiz. Bütün bu süreçlerin sonunda İstanbul’un dirençli bir şehir olması için çok iddialı bir senaryoyla ulaşımda, sabit enerjide, suda ve özellikle atıkta yeni hedeflerimizi belirledik.”

2050 yılına kadar yüzde 100 mutlak azaltım

“2050 yılında İstanbul’un karbon nötr olmasını sağlayacak tüm adımları belirleyip somut bir şekilde tanımladık. İstanbul İklim Eylem Planı, Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı, Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı ve İstanbul Atık Yönetim Planı gibi politika belgeleriyle hayata geçmektedir. Stratejik amacımız İBB’nin tüm plan ve çalışmalarının İklim Eylemi önceliğinde gerçekleşmesi ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarına hizmet ederek iklim adaletinin sağlanmasıdır. Bu kapsamda 2050 yılında karbon nötr hedefine ulaşabilmek için azaltım yüzdelerini, 2030 yılına kadar yüzde 52 mutlak azaltım, 2040 yılına kadar yüzde 89 mutlak azaltım ve 2050 yılına kadar yüzde 100 mutlak azaltım olarak belirledik.”

İstanbul İklim Vizyonu doğrultusunda 2050 yılına kadar hayata geçirilmesi öngörülen stratejik hedefler ise şöyle açıklandı:

 • Tüm İstanbul ve taksilerin kademeli olarak elektrikli olması
 • Şehir genelinde yolculukların yüzde 35’inin toplu taşıma ile gerçekleştirilmesi
 • Deniz ulaşım oranının yüzde 10 seviyesine çıkarılması
 • Günlük yolculukların yüzde 50’sinin yürüyüş ve bisiklet ile gerçekleştirilmesi
 • Su kayıp ve kaçaklarının 2030 yılında yüzde 18, 2050 yılında ise yüzde 32 azaltılması
 • Kişi başı su kullanımının 2040 yılına kadar yüzde 11 azaltılması
 • Yemek ve bahçe atıkları gibi organik atıkların en az yüzde 50 geri kazanımı
 • Kentsel donatılarda yüzde 100 enerji verimliliği
 • Enerji tedarikinin yüzde 55’inin yenilenebilir enerjiden sağlanması
 • Bertaraf edilen atıklardan elde edilen çöp gazının yüzde 95’nin enerjiye çevrilmesi
 • Organik atıkların kompostlama metodu ile yüzde 100 geri dönüşümü
 • Kağıt ve ambalaj atıklarının yüzde 100 geri dönüşümü
 • Tüm büyükşehir belediyesi binalarındaki enerjinin yenilenebilir enerjiden sağlanması
 • Sıfır atık yaklaşımının uygulanması
 • İETT araç filosunun tamamen elektrikli hale getirilmesi
İstanbul’a üç yeni tesis

İstanbul İklim Eylem Planı çerçevesinde kasım ayında üç yeni tesis açılacağı da duyuruldu.

 • Kemerburgaz Biyometanizasyon Tesisi: Günlük 130 ton kapasiteyle kaynağında ayrıştırılan organik atıklar işlenecek. Organik atıklardan biyogaz üretimi sağlanacak ve elde edilen biyogazdan 1,4 megawatt elektrik enerjisi üretilecek. Aynı zamanda günlük 40 ton organik kompost üretilerek tarımda kullanılacak.
 • Emirli 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi: Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi içinde yer alacak ve arıtılan sular Anadolu yakasının tamamı, Fatih, Bakırköy, Beşiktaş, Sarıyer ve Zeytinburnu’nun su ihtiyacını karşılayacak.
 • Eyüpsultan Işıklar Mahallesi Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi: Günde 3 bin ton kapasiteli tesisle 85 megawatt elektrik enerjisi üretilecek ve 1 milyon 400 bin vatandaşın elektrik enerjisi karşılanacak. Ayrıca 1 milyon 480 bin karbondioksit eşleniği emisyon azaltımı sağlanacak.

İstanbul İklim Eylem Planı çerçevesinde atılacak diğer adımlar ise şöyle:

 • Sadece atıkların bertaraf edilmesine yönelik 2030 yılına kadar 25 yeni proje gerçekleştirilecek.
 • İBB Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı içinde İklim Değişikliği Müdürlüğü kurulacak.
Paylaş