Isıl piller yeşil dönüşümde önemli bir araç olabilir

Isıl piller yeşil dönüşümde önemli bir araç olabilir

Kaliforniya merkezli Antora Energy şirketi ürettiği ısıl piller ile fosil yakıt kullanan ağır sanayi tesislerindeki emisyonların azaltılmasını hedefliyor.

Küresel enerji talebinin yaklaşık yüzde 20’si, yüksek sıcaklıklar gerektiren endüstriyel ısınma işlemlerinden kaynaklanıyor. Çimento, cam ve metal gibi sektörlerde gerçekleştirilen üretimde yüksek sıcaklıklara ulaşılabilmesi için fosil yakıtlar kullanılıyor.

Enerji depolama teknolojileri, temiz enerji kaynaklarının daha etkili ve yaygın bir şekilde kullanılması amacıyla hızla gelişiyor. 1940’lı yıllardan beri kullanımda olan ısıl pillerde gerçekleştirilen inovasyonlar ise temiz enerji kaynaklarının yaygınlaşmasında önemli katkılar sağlayabilir.

Geleneksel pillerde, iki elektrot arasında kimyasal reaksiyonların gerçekleştiği bir elektrolit sıvısı kullanılıyor ve kimyasal reaksiyonlar sonucunda elektrik enerjisi üretiliyor.

Isıyı elektrik enerjisine dönüştüren ısıl pillerde ise elektrolitin 650 santigrat derece sıcaklığa çıkartılarak eritilmesinin ardından elektro kimyasal reaksiyonların başlamasıyla elektrik enerjisi üretiliyor.

Savunma sanayisinde de stratejik önem taşıyan ısıl pillerin Türkiye’deki üretim, Ar-Ge, tasarım ve diğer süreçlerini bir bütün olarak TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) üstleniyor.

Isıl piller, özellikle güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi gibi temiz enerji kaynaklarının enerji depolama sorununu çözmek için potansiyel bir çözüm olarak ele alınıyor. Isı enerjisinin depolanabilmesi ve ihtiyaç duyulduğunda elektrik enerjisine dönüştürülebilmesiyle, temiz enerjilerin ağır sanayi tesislerinde kullanımlarının artırılması hedefleniyor. Kaliforniya merkezli Antora Energy şirketi, bu yöntemi kullanarak ısıl piller vasıtasıyla ağır sanayinin karbondan arındırılmasına yönelik önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

Antora Energy’nin ürettiği ısıl piller, güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından güç alıyor. Sağlanan enerji ile karbon bloklar 1.800 santigrat derece üzerindeki sıcaklıklara kadar ısıtılıyor. Kalın katmanlarla kaplanmış bu bloklar dışarıya enerji transferine izin vermeyerek ısıyı muhafaza ediyor.Sistem ihtiyaç halinde doğrudan ısıyı aktarabildiği gibi, güneş panellerinde bulunanlara benzer termofotovoltaik hücreleri kullanarak ısıyı elektriğe dönüştürerek iletebiliyor.

Antora Energy, ısıl pillerini endüstriyel ısı üretiminde kullanılan fosil yakıtlardan daha ekonomik hale getirmeyi amaçlıyor. Şirket yakın zamanda Fresno, Kaliforniya’daki tesisinde ilk tam ölçekli üretimini başarıyla gerçekleştirdi. Antora’nın kurucu ortağı Justin Briggs, yeni fabrikalarının gelecek yıl ısıl pil üretimine başlayacağını belirtiyor.

 

Paylaş