,

İSO artık Yeşil Tarife kullanıyor

İSO artık Yeşil Tarife kullanıyor

Sürdürülebilir üretim vizyonuyla çalışmalarını sürdüren İstanbul Sanayi Odası (İSO), Yeşil Tarife kullanmaya başlayarak bu alanda önemli bir adım daha attı. 1 Şubat 2022 itibarıyla belirli sayaçlarda Yeşil Tarife kullanmaya başlayan İSO, yıl sonuna kadar tüm sayaçlarında bu tarifeye geçmeyi planlıyor.

Bilimsel çalışmalar iklim değişikliğinin insan kaynaklı sera gazlarının bir sonucu olduğunu dile getiriyor. Bu doğrultuda firmaların faaliyetlerinin devamlılığı açısından iklim değişikliğini önemli bir risk unsuru olarak dikkate alması ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltıcı aksiyonları önceliklendirmesi her geçen gün önem kazanıyor. Ayrıca bu kapsamda atılabilecek adımlardan bir olan geleneksel enerji kaynaklarından yenilenebilir kaynaklara geçiş tüketiciler için daha fazla önem kazanıyor. Elektrik şebekelerinde sürdürülebilirliği sağlamanın yolu ise yeşil enerjiden geçiyor. ABD Çevre Koruma Ajansı’na (USA Environmental Protection Agency, EPA) göre yeşil enerji en yüksek çevresel faydayı sağlayan ve güneş, rüzgar, jeotermal, biyogaz, hidroelektrik ve biyokütle gibi kaynaklar tarafından üretilen gücü içeren enerji türü anlamına geliyor.  Diğer bir ifadeyle, yeşil enerji satın aldığınızda çeşitli yenilenebilir enerji projelerini ve bu projelerin büyümesine yardımcı olan teknolojilere yapılan yatırımı da desteklemiş oluyorsunuz.

Yeşil Tarife nedir?

Elektrik şebekelerinde yeşil enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullanan tüketicilerin kullandığı tarife türü ise “Yeşil Tarife” olarak adlandırılıyor. Türkiye’de de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Yeşil Tarife (YETA) uygulaması kapsamında enerji temin etmek isteyen tüketicilerin elektrik faturalarında, söz konusu enerjinin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini gösteren özel bir işaret bulunuyor. Gönüllülük esasına dayalı bir tarife olan Yeşil Tarife kapsamında enerji kullanmak isteyen tüketiciler kendi bölgelerinde faaliyet gösteren tedarik şirketlerinden yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik temin edilebiliyor. Tüketicilerin kullandıkları enerjinin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğinin şeffaf ve güvenilir bir şekilde kanıtlanabilmesi ise Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi (YEK-G Belgesi) ile sağlanıyor.

İSO da artık Yeşil Tarife kullanıyor

2021’de Sürdürülebilirlik Vizyonu’nu hayata geçiren ve tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik odağında planlayan İstanbul Sanayi Odası (İSO) da 1 Şubat 2022 tarihi itibarıyla Yeşil Tarife kullanmaya başlayan kurumlar arasına girdi. İSO İdari İşler ve Satınalma Şubesinin girişimiyle, belirlenen sayaçlarda yeşil tarifeye geçen İSO, yıl sonuna kadar tüm sayaçlarda yeşil tarifeye geçmeyi planlıyor.

Yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik temini sağlanan bu tarife ile İSO’nun kullandığı enerjinin temiz kaynaklardan elde edildiği de sertifikalandırılmış oluyor. Ulusal tarifenin içinde yer alan Yeşil Tarife, geleneksel yöntemlere göre daha maliyetli olsa da çevreci kurumların kullandıkları enerji çeşidini şeffaf ve güvenebilir şekilde kanıtlayabilmesini sağlıyor.

Paylaş