İSO Enerji Masası kuruldu

İSO Enerji Masası kuruldu

İstanbul Sanayi Odası (İSO), hayata geçirdiği Enerji Masası ile üye şirketlerin enerji tedariği ve güneş enerjisi yatırımları konularında yardımcı oluyor.

İşletmelerin öngörülebilir maliyetlerle sürdürülebilir üretim yapmalarına destek olmayı amaçlayan İSO Enerji Masası, yıl boyu öngörülebilir enerji maliyetleriyle çalışmanın getireceği avantajların yanı sıra elektriğini yenilenebilir enerjiden karşılamak isteyen sanayicilerin yatırım planlarına ışık tutuyor.

İSO Enerji Masası, enerji tedariği ile birlikte elektriğini yenilenebilir enerjiden karşılamak isteyen sanayicilerin arazi ve çatı güneş enerji santraline yönelik yenilenebilir enerji yatırımları için de danışmanlık hizmeti sağlıyor.

İSO Enerji Masası hakkında daha fazla bilgi almak veya başvuruda bulunmak için www.iso.org.tr/iso-enerji-masasi/ adresine tıklayabilirsiniz.

Enerji Masası, enerji piyasasına mercek tutuyor

İSO Enerji Masası aynı zamanda “Elektrik ve Doğalgaz İstatistikleri” raporlarıyla da Türkiye’deki enerji sektörü hakkında bilgi sunacak.

Yayımlanan son istatistiklere göre Mart 2023’te toplam kurulu güç geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 4,4 artışla 104,35 GW olarak gerçekleşti. Kapasite kullanım oranı ise Mart ayında yüzde 51,4 olarak gerçekleşti.

Elektrik tüketiminde yıllık bazda yüzde 7,2’lik bir düşüş yaşandı. Şubat 2023 ile kıyaslandığında ise yüzde 7,8’lik artış gözlemlendi.

Mart ayı içinde, üretimde kömür ve linyit santrallerinin payında 1,9 puan düşüş; doğalgaz santrallerinin payında ise 8,5 puan düşüş; hidroelektrik santrallerinin payında 10,5 puan artış; rüzgâr santrallerinin payında 0,1 puan düşüş; güneş santrallerinin payında ise 0,2 puan düşüş gerçekleşti.

Elektrik üretiminde kömür, linyit ve doğalgazın payı yüzde 55,8; biyokütle, fueloil, atıkısı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payı yüzde 44,2 seviyesine ulaştı. Hidroelektrik santralleri üretiminin toplam üretimdeki payı yüzde 20,5’e çıkarken, doğalgaz santrallerinin üretiminin toplam üretimdeki payı yüzde 19,4’e indi.

 

 

Paylaş