,

İSO ilk sürdürülebilirlik raporunu paylaştı

İSO ilk sürdürülebilirlik raporunu paylaştı

İSO, Türkiye’deki Sanayi Odaları arasında bir ilk olan Sürdürülebilirlik Raporu’nu açıkladı.

İklim değişikliği başta olmak üzere sürdürülebilirlik bağlamında yaşanan dönüşüm, üretim ve tüketim anlayışında küresel bir değişime sebep oldu. Günümüzde şirketlerden, üretim ve satışla sağladıkları finansal başarının ötesine geçerek çevreye ve insana duyarlı kurumlar olmaları bekleniyor.

Sürdürülebilir üretim anlayışını benimseyen ve 2021 yılında en önemli odak noktalarından biri olarak açıklayan İstanbul Sanayi Odası (İSO), bu kapsamda yürüttüğü çalışmalara yönelik ilk “Sürdürülebilirlik Raporu”nu açıkladı. Türkiye sanayisinin en etkili ve güçlü paydaşı olan İSO’nun geçen yıl açıkladığı sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda hazırlanan rapor aynı zamanda Türkiye’deki sanayi odaları arasında ilk olma özelliği de taşıyor.

İSO’nun tüm paydaşları ve kamuoyunun bilgisine sunduğu rapor, 1 Ocak-31 Aralık 2021 tarihleri arasında İSO’nun yönetim merkezi olan Odakule, iki temsilciliği (Yenibosna ve İMES) ve iki hizmet biriminde (Tuzla ve Hadımköy) yürütülen sürdürülebilirlik faaliyetlerini kapsıyor. Raporda, bu faaliyetlerin çevresel, toplumsal ve ekonomik etkilerinin yanı sıra hedefler de yer alıyor.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, pandemi ve sonrasında yaşanan gelişmelerin hayatımızın her alanında alışkanlıklarımızın gözden geçirilerek sürdürülebilirlik yaklaşımına uygun biçimde değişmesi gerektiğine dikkat çekti. Bu doğrultuda özellikle teknoloji odaklı üretimin önemi artarken küresel anlamda rekabetçi olabilmek için sanayinin daha yeşil, daha döngüsel ve daha dijital olmasının bir gereklilik halini aldığını vurgulayan Bahçıvan sürdürülebilirlik raporu çalışmaları hakkında “İSO olarak 2021’de hayata geçirdiğimiz ‘İSO Sürdürülebilirlik Vizyonu’ doğrultusunda sürdürülebilirlik çalışmalarımızda beş tematik alana odaklandık. Organizasyon yapımızda da bir değişikliğe giderek İSO Sürdürülebilirlik ve Koordinasyon Birimi’ni hayata geçirdiğimiz 2021’de, belirlediğimiz bu alanlarda çeşitli faaliyetler, farkındalık çalışmaları yürüttük ve eğitimler düzenledik. 2021 yılındaki tüm çalışmalarımızı ‘Değişimin adı: Sürdürülebilir Üretim’ teması çerçevesinde bir rapor halinde kamuoyu ile paylaşıyoruz. Ülkemiz sanayisinin etkili ve güçlü bir paydaşı olarak toplumsal ve çevresel sorumluluklarımızın bilinci ve sürdürülebilirlik konusunda öncü rol oynama kararlılığı ile çalışmalarımıza önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Tüm paydaşlarımızı da sürdürülebilir bir gelecek için hiç vakit kaybetmeden harekete geçmeye davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Dört ana başlık altında sürdürülebilirlik

Türkiye sanayisinin üretim kabiliyetini artırmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak hedefiyle çalışmalar yürüten İSO, 2021’de sürdürülebilirlik vizyonunu “Sanayi şirketlerimizin, küresel değer zincirinde yüksek katma değer üretmelerine ve rekabetçi sürdürülebilirlik yetkinliklerini artırmalarına destek olmak” olarak açıkladı. Güncellenen organizasyon yapısına sürdürülebilirliği de dahil ederek bu konuda yol gösterici çalışmalar yürüten İSO, bu çerçevede İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Sanayi, Döngüsel Ekonomi, İşin Geleceği, Güvenli Çalışma Ortamı ve Sürdürülebilir Finans olmak üzere beş tematik alana odaklandı.

İSO’nun söz konusu alanlardaki çalışmalarını kapsayan rapor, küresel ölçekte kabul görmüş Global Reporting Initiative-GRI (Küresel Raporlama Girişimi) Standartlarının Temel seçeneği çerçevesine uygun olarak hazırlandı. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın (SKA) rehberliğinden yararlanılan raporda Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Paris İklim Anlaşması gibi küresel gelişmelerin yanı sıra Türkiye’nin net sıfır emisyon hedefi ve yerel gelişmeler de aktarıldı.

İSO’nun sürdürülebilirlik stratejisi, yönetişim yapısı ve öncelikli konularını içeren “İstanbul Sanayi Odası’nda Sürdürülebilirlik” bölümünün yer aldığı raporda, İSO’nun 2021 faaliyetleri “Üyelerimiz İçin Yarattığımız Değer”, “Çalışanlarımız için Yarattığımız Değerler”, “Toplum için Yarattığımız Değer” ve “Çevremiz için Yarattığımız Değer” olmak üzere dört ana başlık altında ele alındı.

“Üyelerimiz için Yarattığımız Değerler”

“Üyelerimiz İçin Yarattığımız Değerler” ana başlığında İSO’nun yürüttüğü faaliyetler ile sağladığı katkılar; Ekonomiye Katkı, Sürdürülebilir Üretime Katkı, Uluslararasılaşmaya Katkı, İnovasyona Katkı ve Çalışma Hayatına Katkı alt başlıklarında detaylandırıldı.

Kurulduğu günden bu yana üyelerinin ülke ekonomisine katkılarından aldığı güçle faaliyetlerini sürdüren İSO’daki Meslek Komitelerince gerçekleştirilen rutin aylık toplantıların yanı sıra meslek gruplarındaki üyeler ve sektör dernekleri ile ilişkilerin güçlendirilmesi, sektörel sorunların tespiti ve bu sorunlara etkin çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla geniş katılımlı toplantıların da düzenlendiği hatırlatılan rapora göre, 2021’de gerçekleşen 14 geniş katılımlı toplantının ikisinde çevre, üçünde sosyal, dokuzunda ekonomik içerikli konular ele alındı.

“Üyelerimiz için Yarattığımız Değerler” başlığında ayrıca Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500), Satınalma Yöneticileri Endeksleri (Purchasing Managers’ Indices, PMI), Kurumsal Karbon Ayak İzi Danışmanlığı, Sanayide Enerji Verimliliği Danışmanlık ve Raporlaması Hizmeti, İSO Yeşil Gündem Sohbetleri, Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Platformu Projesi, Uluslararası İlişkiler ve Ülke Günleri, Veri Analiz Platformu Geliştirme Projesi ve Teşvik Masası gibi faaliyetlere de yer verildi.

“Çalışanlarımız için Yarattığımız Değerler”

“Çalışanlarımız için Yarattığımız Değerler” ana başlığında İSO’daki çalışma ortamı ile çalışan hakları hakkında detaylı bilgiye yer verildi.

İSO’nun 2021 itibarıyla toplam sayısı 113 olan çalışanlarının yüzde 91’i merkez binası Odakule’de, yüzde 4’ü Yenibosna Temsilciliğinde, yüzde 3’ü Ümraniye Temsilciliğinde görev yapıyor. Çalışanların yüzde 2’si ise Tuzla ve Hadımköy Hizmet Birimlerinde yer alıyor.

Rapora göre İSO’da, 2021 itibarıyla kıdem yıl ortalaması 10,83 ve Odada çalışma süresi 10 yıl ve üzerinde olan çalışanların oranı ise yüzde 42 seviyesinde. Ayrıca 2020’de tüm çalışanlarına uyguladığı anket sonuçlarına göre çalışanların genel memnuniyet oranı 3.80/5,00.

Fırsat eşitliği ve çeşitliliği gözeten bir anlayışla çalışanlarına dil, etnik köken, yaş, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, zihinsel veya bedensel engel gibi konularda ayrım yapılmadan eşit fırsat ve haklar sunan bir çalışma ortamı sağlamayı önemseyen İSO, insan kaynaklarına ilişkin uygulamalarının belirlendiği Personel İç Yönergesi’nin bir parçası olan etik davranış ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini yerine getirirken tarafsızlık, dürüstlük, eşitlik, adalet, saygı, nezaket, güvenilirlik, katılımcılık, çözüm odaklılık, fırsat eşitliği, sürekli gelişimi esas alıyor. Bu çerçevede İSO, işe alımdan kariyer gelişimine insan kaynakları süreçlerinin her aşamasında toplumsal cinsiyet eşitliğini destekliyor. Rapora göre, 2021’de tüm çalışanların yüzde 36’sı, müdür ve üstü pozisyonlardaki yöneticilerin ise yüzde 38’i kadınlardan oluşuyor. 2021’de terfi alan çalışanlardan yüzde 83’ü ve Yönetim Kurulu’nun yüzde 9’u kadınlardan oluşuyor.

“Toplum için Yarattığımız Değer”

“Toplum için Yarattığımız Değer” ana başlığında Millî Eğitim Bakanlığı ile yürütülen Mesleki Eğitim İş Birliği Projesi başta olmak üzere İSOV faaliyetleri aktarıldı.

İSO, okullarla İstanbul Sanayi Odası Meslek Komiteleri’nin işlevsel olarak eşleştirildiği model kapsamında 39 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), bir Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) ve beş Güzel Sanatlar Lisesi’ni (GSL) ve 23 Özel Eğitim Meslek Okulu’nu destekliyor. 29 Nisan 2019’da büyük bir lansmanla çalışmalarına başlayan protokol yürütme kurulları (PYK) okullardaki çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ederken 2021 sonu itibarıyla gerçekleştirilen 460 toplantıda yaklaşık 1.800 kişilik katılım gerçekleşti. Toplantılarda sanayicilerin ayırdıkları toplam süre yaklaşık 1.260 saate ulaştı, 1.000’e yakın hedef ve görev sistemde tanımlandı.

Mesleki eğitim ile birlikte genel olarak eğitim, kültür ve sanat alanında da toplum için değer yaratmayı önemseyen ve özellikle gençlerin desteklenmesini önceliklendiren İSO’nun, bu doğrultuda 21 Mart 1994’te Meclis üyelerinin girişimiyle İstanbul Sanayi Odası Vakfı (İSOV) kurulduğu aktarılan raporda, 1996’dan bu yana geçen 25 yılda 11 bini aşkın öğrenci ve 100 binden fazla burs desteği ile 165 milyonun üzerinde yatırım yapıldığı belirtildi. Raporda İSOV Staj Programı, İSOV Mentorluk Programı Birlikte Öğrenelim, Gönüllülük Programları gibi faaliyetlere de yer verildi.

“Çevremiz için Yarattığımız Değer”

“Çevremiz için Yarattığımız Değer” ana başlığında ise Odakule, Temsilcilikler ve Hizmet Birimleri için ISO 14064-1:2018 standardına uygun olarak gerçekleştirilen kurumsal karbon ayak izi hesaplanması süreci, Leed Gold Sertifika gibi İSO’nun çevresel etkilerine ilişkin yürüttüğü faaliyetlere yer verildi.

İSO, karbon ayak izini azaltmak için Odakule’deki belirlenecek sayaçlarda yeşil tarifeye geçmeyi planlıyor. Bunun yanı sıra raporda İSO’nun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’dan “Sıfır Atık Belgesi” almak üzere yasal süreçlerin tamamlanması için yürütülen çalışmalar da aktarılıyor.

İSO’nun çevresel fayda amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerden biri de ağaçlandırma çalışmaları olarak öne çıkıyor. Raporda, 2019’da 20.000 fidan ile başlayan ağaçlandırma çalışmalarının, 2021’de daha da geliştirilerek Mesleki Eğitim İş Birliği Projesi kapsamında 120.000 fidanlık “İSO Gelecek Meslek Liselerinde Hatıra Ormanı” ile devam ettirildiği belirtiliyor.

Sürdürülebilirlik konusunda öncü rol oynama kararlılığı ile çalışmalarına önümüzdeki dönemde de devam edecek olan İSO’nun Sürdürülebilirlik Raporu’na https://www.iso.org.tr/kurumsal/iso-surdurulebilirlik-raporlari/ adresinden erişebilirsiniz.

 

Paylaş
1 Responses

Yorumlara kapalı.