Şirketler için yeni raporlama kuralları açıklandı

Şirketler için yeni raporlama kuralları açıklandı

Avrupa Parlamentosu’nda son hali onaylanan kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması direktifi, kademeli olarak 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Avrupa Parlamentosu’nda (AP) 525 lehte, 60 aleyhte ve 28 çekimser oyla kabul edilen Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Direktifi (The Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) , şirketlere toplumsal ve çevresel etkilerine ilişkin bilgileri düzenli olarak açıklama zorunluluğu getirerek kamuya hesap verebilir hale getirecek. CSRD ile yeşil aklamanın önüne geçilmesi ve Avrupa Birliği’nin (AB) piyasa ekonomisinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yeni AB sürdürülebilirlik raporlama gereklilikleri, borsada işlem görmüş olsun ya da olmasın tüm büyük şirketler için geçerli olacak. AB’deki faaliyetlerinin cirosu 150 milyon avronun üzerinde olan AB dışı şirketler de direktiflere uymak zorunda olacak. Direktif KOBİ’leri de kapsayacak. Ancak KOBİ’lere yeni kurallara uyum sağlamaları için daha fazla zaman tanınacak.

Şirketlerin, CSRD beyanlarıyla ilgili olarak üçüncü taraf güvencesi almaları gerekecek. Raporlamanın, akredite bir bağımsız denetçi tarafından onaylanması zorunlu olacak. Avrupalı olmayan şirketlerin raporlaması ise ya bir Avrupalı denetçi ya da üçüncü bir ülkede yerleşik bir denetçi tarafından onaylanması gerekecek.

Şirketler ilgili bilgilere ayrı bir sürdürülebilirlik raporunun yanı sıra yıllık yönetim raporlarında da yer verecek. Raporların dijital erişime de açık olması zorunlu olacak.

Kurumsal sürdürülebilirlik raporlama direktifine tabi olan şirketlerin, sürdürülebilirlikle ilgili çeşitli bilgileri beyan etmesi gerekecek.

CSRD kapsamında şirketlerin, ESG (Environmental, Social and Governance – Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) hedefleri belirlemesi ve hedefleri doğrultusunda ilerlemelerini yıllık olarak yayımlaması zorunlu hale gelecek. CSRD ile sürdürülebilirlik isteğe bağlı değil, zorunlu hale gelecek. Şirketlerin sürdürülebilirliği uzun vadeli vizyonlarına ve stratejilerine entegre etmeleri gerekecek.

Şirketlerin sürdürülebilir bir iş modeli geçişine ilişkin uygulama planları kapsamında, Paris İklim Anlaşması doğrultusunda küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlamak ve 2050 yılına kadar iklim nötr hale getirmek için atılacak adımları da raporlaması gerekecek.

CSRD’nin uygulanması dört aşamada gerçekleştirilecek. CSRD, 1 Ocak 2024 itibarıyla hâlihazırda mali olmayan raporlama direktifine tabi olan ve 500’den fazla çalışanı olan şirketler; 1 Ocak 2025 itibarıyla mali olmayan raporlama direktifine tabi olmayan ve 250’den fazla çalışanı ve/veya 40 milyon avroluk cirosu olan şirketler; 1 Ocak 2026 itibarıyla da KOBİ’ler için geçerli olacak.

AB üye ülkelerine CSRD’yi ulusal yasalarına entegre etmeleri için 18 ay süre tanınacak.

ESG’yi şirketler için temel norm haline getirecek CSRD ile AB, küresel sürdürülebilirlik raporlama standartlarında öncü olmayı hedefliyor.

 

Paylaş