Sürdürülebilir geçiş için “Otomotiv Bölgeleri İttikafı” kuruldu

Sürdürülebilir geçiş için “Otomotiv Bölgeleri İttikafı” kuruldu

Avrupa otomotiv ve tedarik endüstrisinin yeşil dönüşümü adil ve başarılı bir şekilde gerçekleştirmesi için Otomotiv Bölgeleri İttifakı oluşturuldu.

Avrupa Birliği’nin (AB) 2030 yılına kadar emisyonları en az yüzde 55 oranında azaltma hedefi, AB Komisyonu’nun binek otomobiller ve hafif ticari araçlar için karbondioksit emisyon standartlarını düşürme düzenlemesini içeriyor. AB Parlamentosu’nda kabul edilen ve 2035’ten itibaren AB düzeyinde içten yanmalı motorlu arabaları yasaklayan yakın tarihli bir önerisi, Avrupa otomotiv ve yan sanayinde büyük bir dönüşüm ile sonuçlanacak. Bu nedenle, Otomotiv Bölgeleri İttifakı, AB’nin iklim hedeflerini tam olarak desteklerken, otomotiv sektöründeki geçişin adil ve başarıyla gerçekleştirilmesi ve hiçbir bölgeyi belirlenen hedefin gerisinde bırakılmamasını sağlayacak.

Avrupa Bölgeler Komitesi (The European Committee of the Regions, CoR) tarafından oluşturulan ittifak, ulaşım sektörünün karbondan arındırılmasında aktif rol oynamayı ve Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerine katkıda bulunmayı, bölgesel endüstriyel ekosistemleri güçlendirmeyi ve güçlü bir otomotiv ve tedarik sektörüne sahip bölgeleri bir araya getirmeyi amaçlıyor.

CoR genel oturumunda katılımcı bölgeler (Yedi Üye Devletten güçlü bir otomotiv ve tedarik sektörüne sahip 20 bölge: Avusturya, Fransa, Almanya, İtalya, Slovakya, İspanya ve Hollanda) AB’nin bölgesel etki değerlendirmelerine dayalı adil geçiş önlemleri geliştirmesi ve yerel, bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeyinde sosyal diyaloğu desteklemesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca bölgeler, İttifak’ın temel taleplerini ve hedeflerini ortaya koyan 10 maddelik bir bildirgeyi de onayladı.

Bildirgede, elektrikli araçların ve düşük karbonlu alternatif yakıtlar kullanan araçların alımını teşvik etmek için halka açık yakıt ikmali ve şarj istasyonları kurmak için bölgelerin desteklenmesi çağrısında bulunuldu. Bu istasyonların tüm bölgelerde mevcut olmasının bölgesel ve sosyal uyum için zorunlu olduğu ifade edildi.

Avrupa otomotiv endüstrisinin rekabet gücünü ve yenilikçiliğini sağlamak için elektrifikasyon, hidrojen teknolojileri ve sentetik yakıtlar gibi çeşitli teknolojik çözümlere kamu ve özel yatırım fonlarının çoğaltılması gerektiğinin altı çizildi.

Bildirgede, bölgesel büyüme ve istihdam üzerindeki etkinin ayrıntılı bir şekilde haritalandırılması da dahil olmak üzere, otomotiv sektöründeki dönüşümün yol açacağı sonuçlarının bölgesel düzeyde ayrıntılı bir şekilde değerlendirmesinin yapılmasının önemi vurgulandı.

Bölgelerde iş kayıplarının önlenmesi için iş gücünün yeniden yapılandırılması ve ilave becerilerin geliştirilmesi gerektiği belirtildi. İlgili becerilerin arz ve talebinin takip edilmesi, “Beceri Paktı (Pact for Skills)” ve “Otomotiv Becerileri İttifakı (Automotive Skills Alliance)” kapsamında yakın iş birliği içerisinde hareket edilmesi önerisinde bulunuldu.

Avrupa otomotiv endüstrisinde endüstriyel dönüşüm ve yeni teknolojik gelişmeler için güçlü bir araştırma çerçevesi geliştirerek; stratejik ve kritik hammaddeler için tedarik zinciri direncinin geliştirilmesinin gerektiği aktarıldı.

Kamu alımları yoluyla yenilikçi teknolojilerin benimsenmesini hızlandırmak için yerel ve bölgesel yönetimlere yönelik destekleyici tedbirler alınmasının gerekliliğine değinilen bildirgede, Avrupa Komisyonu, Konsey ve Avrupa Parlamentosu dahil olmak üzere her düzeydeki paydaşlar ve kamu yetkilileri ile sosyal diyalog ortamı sağlanarak geçişe yönelik yönetişim ve ortaklık yaklaşımının oluşturulmasının önemi belirtildi.

Azorlar Bölge Parlamentosu Üyesi CoR Başkanı Vasco Alves Cordeiro, adil bir geçişin gerçekleştirilmesi için insan odaklı bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini belirterek; “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni göz önüne alarak istihdamın korunmasını sağlamalıyız.” dedi.

Avrupa İş ve Sosyal Haklar Komiseri Nicolas Schmit ise AB istihdamının yüzde 6,1’ini temsil eden 14 milyondan fazla Avrupalı’nın istihdam edildiğini hatırlatarak; “Sıfır emisyonlu arabalara ve kamyonetlere geçiş, Avrupa endüstrisi için fırsatlar sunuyor, ancak yeşil dönüşümün başarıya ulaşması için dönüşüme uyumlu becerilerin geliştirilmesi ve yeterli finansmana ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

 

Paylaş