Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Koordinasyon Kurulu kuruldu

Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Koordinasyon Kurulu kuruldu

“Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Koordinasyon Kurulu” kurulmasına ilişkin genelge, Resmi Gazete’de yayımlandı.

25 Eylül 2015’te Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde Türkiye tarafından kabul edilen ve yoksulluktan iklim değişikliğine, sağlıktan ekonomik büyümeye, eğitimden istihdama, kentleşmeden sanayileşmeye birçok konuyu bünyesinde barındıran 17 amaç ve 169 hedeften oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile ilgili uygulamalarda etkin iş birliği sağlanmasının elzem olduğu belirtildiği genelgede, SKA göstergeleri bazında gelişmelerin Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca, Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Koordinasyon Kurulu’na raporlanacağı belirtildi.

Kurul’un sürdürülebilir kalkınma konularına ilişkin çalışmalarda bulunmak üzere ilgili temsilcilerin, uzmanların katılımı ile çalışma grupları oluşturabileceği, toplantılarına gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, özel sektör temsilcileri, konuyla ilgili uzmanların davet edilebileceği ve çalışma gruplarında yer alabileceği aktarıldı.

Genelgede “SKA ile ilgili çalışmaların kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon içinde etkin şekilde yürütülmesinde ve hedeflerin izlenmesi için ihtiyaç duyulan bilgi ve verinin temininde Kurul’a ve Kurul koordinasyonunu yürüten Strateji ve Bütçe Başkanlığına gereken destek ve yardım titizlikle sağlanacaktır.” ifadeleri yer aldı.

Kurul, Strateji ve Bütçe Başkanı başkanlığında; tüm bakanların ilgili bakan yardımcıları, Türkiye İş birliği ve Koordinasyon Ajansı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Türkiye İstatistik Kurumu başkanlarından oluşacak.

 

Paylaş