Sürdürülebilir kalkınma göstergeleri, TÜİK’in portalından takip edilebilecek

Sürdürülebilir kalkınma göstergeleri, TÜİK’in portalından takip edilebilecek

Türkiye İstatistik Kurumu, sürdürülebilir kalkınma göstergelerini yayımlamak üzere Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri Web Portalı’nı açtı.

25 Eylül 2015’te gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde ”Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi” sürdürülebilir kalkınmayı temel alarak yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza indirmek için takip edilecek amaçlar ile bu amaçlara ulaşmak üzere gerekli araçları içeren bir eylem planı olarak kabul edilmişti.

“Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi” kapsamında belirlenen 17 sürdürülebilir kalkınma amacı ve 169 hedefin Türkiye’ye dair verileri, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yeni portalı üzerinden takip edilebilecek.

Portalda “Yoksulluğa son”, “Açlığa son”, “Sağlıklı ve kaliteli yaşam”, “Nitelikli eğitim”, “Toplumsal cinsiyet eşitliği”, “Temiz su ve sanitasyon”, “Erişilebilir ve temiz enerji”, “İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme”, “Sanayi, yenilikçilik ve altyapı”, “Eşitsizliklerin azaltılması”, “Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar”, “Sorumlu üretim ve tüketim”, “İklim eylemi”, “Sudaki yaşam”, “Karasal yaşam”, “Barış, adalet ve güçlü kurumlar” ile “Amaçlar için ortaklıklar” olmak üzere toplam 17 başlıkta sürdürülebilir kalkınma amaçları yer alıyor. Söz konusu amaçlar altında kategorize edilen birçok veri kamuoyuna sunuluyor.

TÜİK tarafından yapılan açıklamada, Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri Web Portalı’nın, sürdürülebilir kalkınma göstergelerinin daha etkin bir şekilde sunulacağı, görselliği güçlü ve kullanıcı odaklı bir internet platformu olduğu belirtildi.

TÜİK, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında, üç ayrı haber bülteni ile gösterge setlerini kamuoyuna sunmuştu. Ancak yapılan açıklamada, sürdürülebilir kalkınma göstergelerine ilişkin olarak artık haber bülteni yayımlanmayacağı, göstergeler kapsamındaki verilerin takibinin güncel olarak portal üzerinden yapılacağı belirtildi.

Portala “http://sdg.tuik.gov.tr” adresi üzerinden ulaşılabilir.

Paylaş