,

Tedarik zincirlerinde sürdürülebilirliğin önemi artıyor

Tedarik zincirlerinde sürdürülebilirliğin önemi artıyor

Yazılım şirketi Keelvar tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, kaynak bulma ve satın alma yöneticilerinin en önemli önceliklerinden biri sürdürülebilirlik.

Araştırmaya katılan kaynak bulma ve satın alma yöneticilerinin yüzde 32’si sürdürülebilirliği çok önemli olarak nitelerken, yüzde 65’i sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için yapılan maliyet artışlarının önemli bir bariyer olduğunu söylüyor.

Önümüzdeki beş yılda sürdürülebilir tedarikçiler artacak

Katılımcıların yaklaşık yüzde 73’ü ise sürdürülebilirliğin inovasyondan sonra önümüzdeki beş yıl içinde artması en muhtemel tedarikçi özelliği olduğuna inanıyor. Araştırmada, geri dönüştürülmüş malzeme ve ambalaj kullanımı, su tüketiminin azaltılması, ulaştırmadan kaynaklı karbon emisyonlarının azaltılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının bulunması gibi sürdürülebilirlik hedefleriyle ilgili pek çok konu ele alınıyor. Tüketim malları, gıda, otomotiv ve ulaşım başta olmak üzere 100’den fazla yönetici yer aldığı araştırmaya katılanların neredeyse tamamı tedarik zinciri odaklı işletmelerde çalışıyor.

Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmanın zorluğu sektörler değişse de geçerliliğini koruyor. EcoVadis tarafından yapılan ve farklı sektörlerin sürdürülebilir tedarik de dahil olmak üzere çok sayıda sürdürülebilirlik hedefini nasıl karşıladığını ölçen bir araştırmaya göre de hiçbir sektör iyi bir skor elde edememiş durumda. Sürdürülebilirlikle ilgili skorlar araştırma katılımcılarının bulundukları yere göre de değişiklik gösteriyor. Örneğin, Avrupalı katılımcıların dörtte birinden fazlası sürdürülebilirliği stres yaratan bir mesele olarak nitelerken bu oran Kuzey Amerikalı katılımcılarda sadece yüzde 12. Araştırmada, geri dönüştürülmüş ambalajların önümüzdeki beş yıl içinde daha çok kullanılıp kullanılmayacağı gibi daha spesifik sorularda ise farklı coğrafyalardaki katılımcıların cevaplarının daha çok ortaklaştığı görülüyor.

Şirketlerin kurumsal hedefleri ve kaynak bulma uygulamaları arasında kopukluk var

Araştırmaya göre sürdürülebilirliği sağlamanın maliyetlerini haklı çıkarmak en önemli sorun ki katılımcıların yüzde 65’i buna hak veriyor. Araştırma yazarlarına göre bu oran, şirketlerin en öncelikli kurumsal hedefleri ve kaynak bulma uygulamaları arasında potansiyel bir kopukluğun olduğunun göstergesi olabilir.

Ankete katılanların yüzde 58’i ise kaynakların dijitalleştirilmemesi, merkezi olarak izlenmemesi ve süreçle ilgili verilerin toplanmaması durumunda şirketlerin sürdürülebilirlikle ilgili değişiklikleri raporlaması ve ölçmesinin zor olacağını düşünüyor.

Kaynak bulma süreçleri otomatikleştirilmeli

İş dünyası liderleri tedarik zincirleri açısından da birçok zorlukla karşı karşıya. Güvenilirlik ve dalgalı arz ve kapasite kısıtlamalarının yanı sıra maliyetleri karşılama ve kesintilere tepki verme becerisine sahip olmak, tedarik zincirlerini yönetenlerin en önemli sorunları olarak öne çıkıyor.

Tedarik zincirleri son zamanlarda iklim olaylarının yanı sıra enerji sorunlarından kaynaklanan tehditlerle de karşı karşıya kalıyor ve tüm satın alma süreçleri boyunca kaynakları etik sağlama konusunda giderek artan bir baskıyla yüzleşiyor. Araştırmaya göre, ankete katılanları çoğu kaynak bulmalarına yardımcı olabilecek teknolojik gelişmeleri de görebilmiş değil, ancak neredeyse tüm katılımcılar sürecin en azından bir bölümünün daha çok otomatikleştirilmiş olması gerektiği söylüyor.

Haber kaynağı için tıklayınız.

Paylaş