Türkiye enerji verimliliği için 20 milyar dolarlık yatırım yapmayı hedefliyor

Türkiye enerji verimliliği için 20 milyar dolarlık yatırım yapmayı hedefliyor

Hazırlanan yol haritasına göre, Türkiye’de 2030’a kadar enerji tüketiminin %16 azaltılması ve bu doğrultuda 20 milyar dolarlık yatırım yapılması hedefleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Enerji Verimliliği Haftası kapsamında düzenlenen “Türkiye’nin 2030 yılı Enerji Verimliliği Stratejisi ve Eylem Planı” lansmanında, Türkiye’nin enerji verimliliğine yönelik hazırlanan yol haritasını paylaştı. Bayraktar, “Ülkemizin 2053 net sıfır iklim hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir enerji politikası oluşturmak, enerjide arz güvenliğini güçlendirmek ve dışa olan bağımlılığı azaltmak için yeni bir Enerji Verimliliği Hareketi başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Belirlenen yol haritası kapsamında;

  • 2030 yılına kadar enerji tüketiminin yüzde 16 azaltılması,
  • Emisyon azaltımının 100 milyon ton olması,
  • Belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için özel sektörle birlikte 20 milyar dolarlık enerji verimliliği yatırımı yapılması,
  • Sanayide geri ödeme süresi ortalama 2 yıl olan ve maliyeti toplamda 5 milyar lirayı aşan enerji verimliliği yatırımlarının hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca dijital uygulamalar ve yenilikçi teknolojiler başta olmak üzere enerji verimli ekipman, sistem ve teknolojilerin kullanımının artırılması ile sağlanacak teşvik ve düzenleme çalışmaları doğrultusunda sanayide atık ısı geri kazanımı proje sayısının 2 katına çıkarılması amaçlanıyor. Böylelikle yeni iş imkânları oluşturulması ve söz konusu yatırımlar sayesinde 2040 yılına kadar 46 milyar dolar değerinde enerji tasarrufu elde edilmesi sağlanacak.

Sulamada, tarımsal üretim ve depolarda ısı kayıplarının önlenmesi, atık ısı geri kazanımı, enerji verimli ısıtma-soğutma-havalandırma uygulamaları ve yenilenebilir enerji kullanımı yaygınlaştırılması da yol haritasının hedefleri arasında bulunuyor.

Enerji verimliliği ile 2030’a kadar 2 trilyon dolar tasarruf sağlanabilir

Enerji Verimliliği Haftası kapsamında İSO Yeşil Blog olarak Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum, WEF) ve PwC iş birliğiyle hazırlanan “Enerji Talebini Dönüştürmek” raporunu inceledik.

Rapor, 2030 yılına kadar alınacak önlemlerle enerji tüketimi yoğunluğunda %31’e varan bir azalma gerçekleştirilebileceğini ve böylelikle yıllık 2 trilyon dolara kadar tasarruf sağlanabileceğini ortaya koyuyor.

Raporda enerji verimliliğinin sağlanabilmesine yönelik atılabilecek adımlar arasında; yapay zekâ kullanarak fabrika hattı tasarımının optimize edilmesi, değer zinciri boyunca sağlanacak iş birliği, temiz enerji girişimlerinin paylaşılması için endüstriyel kümelenme, binaların modernize edilmesi ve taşımacılığı elektriklendirme gibi enerji tasarrufu önlemleri sıralanıyor.

Rapor, enerji verimliliğinde küresel ölçekte ilerleme kaydediliyor olunsa da enerji talebinin sürdürülemez oranlarda arttığına işaret ederek acilen harekete geçmenin önemini vurguluyor ve değişim sürecini hızlandırmak için özel ve kamu sektörlerinin birlikte çalışması gerektiğini belirtiyor. Nitekim rapor kapsamında gerçekleştirilen ankete katılan üst düzey yöneticilerin %47’si, şirketlerin enerji talebini azaltmada destekleyici düzenlemelerin yetersiz olduğunu belirtiyor.

Raporun önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek Davos zirvesinde tartışmaların odağında olması bekleniyor.

 

 

Paylaş
2 Responses

Yorumlara kapalı.