Türkiye Sektörel Düşük Karbonlu Yol Haritaları Projesi’nin tanıtımı yapıldı

Türkiye Sektörel Düşük Karbonlu Yol Haritaları Projesi’nin tanıtımı yapıldı

“Türkiye Sektörel Düşük Karbonlu Yol Haritaları Projesi” 2053 Net Sıfır hedefi doğrultusunda imalat sanayii sektörleri için bir yol haritası sunuyor.

Yeşil dönüşümün gerçekleştirilmesi ve karbon salımının azaltılması için gerekli sektörel teknolojiler, ek yatırımlar ve politika adımlarının belirlenmesiyle hazırlanan “Türkiye Sektörel Düşük Karbonlu Yol Haritaları Projesi”, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’na (SKDM) tabi olan öncelikli imalat sanayi sektörlerinde sera gazı salımının azaltılmasını sağlayacak sektörel yol haritalarının oluşturulmasını hedefliyor.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında ilk etapta alüminyum, çimento ve demir-çelik sektörleri için çalışmalar gerçekleştirildi.

“Türkiye Sektörel Düşük Karbonlu Yol Haritaları Projesi” kapsamında oluşturulan “Sektörel Raporlar”ın tanıtım töreni ise T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın da katıldığı törende konuşan T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı Avrupa Birliği’nin (AB), Yeşil Mutabakat ile sera gazı emisyonlarını 2030 yılına dek en az yüzde 55 azaltma taahhüdüyle Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nı (SKDM) hayata geçirdiğini anımsatarak, “Düzenleme kapsamında 2026’dan itibaren karbon emisyonunda öne çıkan demir-çelik, alüminyum, gübre, çimento, hidrojen ve elektrik üretim sektörlerinde ithalatçı firmalara sınırda karbon düzenleme mekanizması adım adım uygulanacak. Bu nedenle özellikle üretim zincirlerinin ilk aşamalarında lokomotif sektörlere temel girdi sağlayan ve Avrupa Birliği ile ihracatımızın yaklaşık yüzde 13’üne karşılık gelen alüminyum, çelik, gübre ve çimento sektörlerinin sera gazı salımının azaltılması için harekete geçtik” diye konuştu.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın destekleri ve ilgili paydaşlarla bu dört sektör için “Düşük Karbonlu Yol Haritaları” hazırladıklarını ve bu kapsamda sektöre özgü öngörülen emisyon azaltımlarını tespit ettiklerini aktaran Kacır, 2053 emisyon hedefleri doğrultusunda, alüminyum sektöründe yüzde 75, çelik sektöründe yüzde 99, çimento sektöründe yüzde 93 oranında emisyon azaltımı, gübre sektöründe ise sıfır emisyon hedeflediklerini, ayrıca bu hedeflere uygun üretim teknolojileri, yatırım ihtiyaçları ve politikalarını değerlendirdiklerini ifade etti.

TÜBİTAK tarafından hazırlanan “Sektörel Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritaları” ile de Türkiye ekonomisi için kritik önem arz eden demir- çelik, alüminyum, çimento, gübre, plastik ve kimya sektörlerinde sanayi kuruluşlarının teknolojik ihtiyaçlarını tespit ettiklerini belirten Kacır, araştırma ve yenilik temelli çözümler için tüm paydaşlarla birlikte 2026, 2030 ve 2035 yıllarına ilişkin yeni hedefler belirlediklerini aktardı.

Türkiye’nin Ar-Ge ve yenilik kapasitesini geliştirmeye imkân verecek politika ve eylemleri ortaya koymaya devam edeceklerini ifade eden Kacır, “Düşük karbonlu yol haritalarımız ve yeşil büyüme teknoloji yol haritaları; 6 sektörün yeşil dönüşümünde temel oluşturacak, önümüzdeki dönemde sanayimizin 2053 Net Sıfır Emisyon Hedeflerimiz doğrultusunda bizler için rehber niteliği taşıyacak. Destek programlarımızı, politikalarımızı ve projelerimizi bu çalışmalarını çıktılarıyla uyumlu bir şekilde kurgulayarak yeşil ekonomiye geçişimizi hızlandırmayı ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi amaçlıyoruz” dedi.

Türkiye Sektörel Düşük Karbonlu Yol Haritaları’na buradan ulaşabilirsiniz.

 

Paylaş