Türkiye ve çevresinde aşırı hava olayları hızla artıyor

Türkiye ve çevresinde aşırı hava olayları hızla artıyor

MDPI’de yayımlanan makaleye göre, İzmir ve Ankara, Avrupa’da aşırı hava olaylarının en çok arttığı 10 şehir arasında yer alıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi ve Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü iklim bilimcileri tarafından kaleme alınan ve hakemli bir dergi olan MDPI’de (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) yayımlanan Avrupa-Akdeniz Bölgesinde Aşırı İklim Olaylarına Maruziyet Değerlendirmesi makalesi, Türkiye ve çevresindeki bölgelerde meydana gelen aşırı hava olaylarının endişe verici bir ölçekte arttığını ortaya koyuyor.

Çalışma, aşırı sıcaklık olayları, aşırı yağışlar, aşırı nem seviyeleri ve kuraklık durumları dikkate alınarak, 10 farklı iklim indeksinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir “iklim ekstrem indeksi” üzerinden yürütüldü. 1979 ile 2016 yıllarını kapsayan bu çalışmada, aşırı kuraklık durumlarında kaygı verici bir artışın yaşandığı tespit edildi.

Avrupa genelinde, 1980’lerin başından 2010’lara gelindiğinde aşırı kuraklık değerlerinin üç kat arttığı gözlemlenirken, Türkiye’nin içinde bulunduğu 30° ila 40° enlem aralığında yer alan bölgelerdeki aşırı kuraklık değerlerinin ise on kat arttığı belirtiliyor. Yüzölçümü bazında   yapılan değerlendirmede Bulgaristan, İsrail ve Macaristan’ın iklim ekstrem indeksinde en hızlı artış gösteren ülkeler olduğu görülüyor. Türkiye ise yüzölçümü faktörü dikkate alındığında bu listede 13. sırada yer alıyor.

İklim ekstrem indeksinin artış eğilimi kartografik bir şekilde gözlemlendiğinde, Türkiye ve çevresinin, Kuzey ve Batı Avrupa’ya oranla çok daha belirgin biçimde etkilendiği görülüyor. Özellikle Akdeniz kıyılarının, diğer bölgelere kıyasla aşırı hava olaylarına daha fazla maruz kaldığı ifade ediliyor.

Çalışmada, Batı Anadolu’nun tamamı ve özellikle Ege Bölgesi artan bir risk alanı olarak tanımlanıyor. Aynı şekilde, İzmir ve Ankara ise Avrupa’da aşırı hava olaylarının en fazla arttığı ilk 10 şehir arasında yer alıyor.

Bu çalışma ayrıca, nüfusu yoğun olan şehirlerin aşırı hava olaylarından daha fazla etkilendiğine özellikle dikkat çekiyor. İzmir’in iklim ekstrem indeksinin yıldan yıla değişimi incelendiğinde 2000’li yılların ortasından itibaren sürekli bir arttış eğilimi sergilediği ve bu artışın tüm Avrupa bölgesi için hesaplanan değerlerin üzerinde olduğu görülüyor. Ankara’nın da nüfus yoğunluğunun etkisiyle, tüm Avrupa ve Akdeniz şehirleri arasında iklim ekstrem olaylarının en hızlı arttığı dokuzuncu şehir olduğu belirtiliyor.

 

Paylaş