İSO Sürdürülebilirlik Raporu 2022 yayımlandı

İSO Sürdürülebilirlik Raporu 2022 yayımlandı

İSO Sürdürülebilirlik Raporu 2022, İSO’nun gerçekleştirdiği faaliyetlerin çevresel, toplumsal ve ekonomik etkilerini içeriyor.

Sanayimizin üretim kabiliyetini artırmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak hedefiyle çalışmalarını sürdüren İstanbul Sanayi Odası (İSO), odağına aldığı “sürdürülebilir üretim” anlayışı çerçevesinde hazırladığı ikinci sürdürülebilirlik raporu olan İSO Sürdürülebilirlik Raporu 2022’yi paydaşlarına sundu.

1 Ocak- 31 Aralık 2022 tarihleri arasında İSO’nun gerçekleştirdiği faaliyetleri kapsayan İSO Sürdürülebilirlik Raporu 2022, küresel ölçekte kabul görmüş GRI (Global Reporting Initiative – Küresel Raporlama Girişimi) Standartları 2021’e uygun olarak ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın (SKA) rehberliğinden yararlanılarak hazırlandı.

Rapor, “İstanbul Sanayi Odası Hakkında”, “2022 Gelişmeleri”, “İstanbul Sanayi Odası’nda Sürdürülebilirlik”, “İstanbul Sanayi Odası’nın Yarattığı Değerler” ve “İstanbul Sanayi Odası Sürdürülebilirlik Performansı” bölümlerinden oluşuyor.

Raporda, “İstanbul Sanayi Odası’nın Yarattığı Değerler” bölümündeki “Üyelerimiz için Yarattığımız Değerler”, “Çalışanlarımız için Yarattığımız Değerler”, “Çevremiz için Yarattığımız Değer”, “Toplumumuz için Yarattığımız Değer” başlıklarında İSO’nun gerçekleştirdiği faaliyetler mercek altına alınıyor.

“Üyelerimiz için Yarattığımız Değerler”

Üyeleri için değer yaratmayı öncelik olarak gören İSO, ekonomiye, sürdürülebilir üretime, uluslararasılaşmaya, inovasyona ve çalışma hayatına katkı sağlamak için çalışmalarına 2022’de de devam etti.

İSO’nun istişare organı olarak çalışmalarının temelini oluşturan Meslek Komiteleri, 2022’de gerçekleşen 665 toplantıda ekonomi ile ilgili konu başlıklarının yanı sıra çevresel ve sosyal konuları da kapsayan 987 tavsiye kararı aldı.

Kanunla yürütmekte olduğu faaliyetlerin yanı sıra üyelerinin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet alanlarını iyileştirip geliştirmeye devam eden İSO, 1 Ocak -31 Aralık 2022 döneminde sanayi şirketlerine 1.723 Faaliyet Belgesi, 7.835 Kapasite Raporu, 2.908 Yerli Malı Belgesi, 2.645 İhracat Teşvikleri ve İhracatla İlgili Ekspertiz Raporları ile 1.328 İthalat ve Gümrükle İlgili Ekspertiz Raporu ile hizmet verdi.

İSO Akademi çatısı altında çalışma hayatına yön veren eğitim programları 2022’de de devam etti. İSO Akademi bünyesinde 2022’de 51.180 katılımcı ile 51 çevrim içi eğitim, 14 webinar, 7 sınıf içi eğitim, 197 mini MBA oturumu olmak üzere toplamda 269 eğitim gerçekleştirildi. 2022’de İSO Akademi eğitimlerinde memnuniyet oranı ortalama yüzde 90’a ulaşırken İSO Akademi’nin eğitim hizmetleri Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek uluslararası ISO 29993 Standardı ile belgelendirildi.

İSO sanayide sürdürülebilir üretim metotlarının geliştirilmesi, uygulanması ve yaygınlaştırılmasını teşvik etmek hedefiyle 10 ayrı sektör için sürdürülebilirlik önceliklerinin ve performans kriterlerinin belirlendiği Sektörel Sürdürülebilirlik Yol Haritaları, Kurumsal Karbon Ayak İzi Danışmanlığı, Sanayide Enerji Verimliliği Danışmanlık ve Raporlaması Hizmeti, İSO Yeşil Gündem Sohbetleri, Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Platformu Projesi çerçevesindeki faaliyetlerini 2022’de de sürdürdü.

Ayrıca İSO Akademi bünyesinde düzenlenen Sürdürülebilirlik mini MBA Programı 2022’de sürdürülebilirliğin farklı alt başlıklarını ele alarak devam ederken, 5 Eylül- 26 Eylül 2022 arasında Sürdürülebilir Finans Mini MBA, 05 Aralık 2022 – 10 Ocak 2023 arasında ise Döngüsel Ekonomi Mini MBA programı gerçekleşti.

Üyelerinin yurt dışı pazarlardaki potansiyel iş fırsatlarından yararlanmalarını sağlamak için AB, Uluslararası İlişkiler ve Ülke Günleri kapsamındaki çalışmalarına 2022’de devam eden İSO, günümüz iş modelleri için vazgeçilmez olduğunu düşündüğü inovasyon ve dijital dönüşüm alanlarında sanayicileri destekleyen faaliyetlerini de sürdürdü. Bu kapsamda KOBİ’lerin dijital teknolojiler geliştirmesini sağlayacak MIND4MACHINES projesi, Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezi (İSO ETP) projesini hayata geçirerek sanayinin hizmetine sunan İSO, sanayi şirketlerinin Avrupa Birliği’nin (AB) teknoloji geliştirme fonlarından daha fazla yararlanmalarını desteklemek amacıyla hazırlanan İstanbul Proje Akademisi’ni de bu dönemde hayata geçirdi.

“Çalışanlarımız için Yarattığımız Değerler”

İSO, 2022’de çalışanları için değer yaratmak üzere “Çalışan Hakları ve Gelişimi”, “Güvenli Çalışma Ortamı” ve “Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik” konularında faaliyetler yürütmeye devam etti.

2022 itibarıyla toplam sayısı 115 olan çalışanların yüzde 91’i İSO’nun merkez binası Odakule’de, yüzde 4’ü Yenibosna Temsilciliği’nde, yüzde 3’ü Ümraniye Temsilciliği’nde görev yapıyor. Tuzla ve Hadımköy Hizmet Birimleri’ndeki toplam çalışanların oranı ise yüzde 2.

2022’de tüm çalışanların yüzde 40’ı, müdür ve üstü pozisyonlardaki yöneticilerin ise yüzde 35’i kadınlardan oluşuyor. 2022’de terfi alan kadın çalışanların oranı yüzde 33 olurken Yönetim Kurulu’ndaki kadın üye oranı ise yüzde 9’dur.

Çalışanların kariyer ve kişisel gelişimine yönelik eğitimler gerçekleştirmesi önemsenen İSO’da, 2022’de çalışanlara yönelik “Zihin Detoksu”, “Dış Ticaret Uygulamaları”, “Etkili Sunum Teknikleri”, “Takımdaşlık”, “Sıfır Atık”, “İSG”, Veri Okuryazarlığı”, “Veri ve İş Zekâsı”, “Kalite Yönetim Sistemi” “ISO 29993 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Yönetim Sistemi” gibi çeşitli alanlarda sunulan eğitimler ile kişi başı ortalama eğitim süresi 17,78 saate ulaştı.

“Çevre için Yarattığımız Değerler”

Tüm çalışmalarında sosyal sorumluluğu ve çevre duyarlılığını gözeten bir kurum olan İSO, çevre için değer yaratmak üzere faaliyet gösterdiği tüm lokasyonlardaki çevresel etkilerini takip etme ve olumsuz etkileri azaltma çalışmalarını 2022’de sürdürdü.

Mart 2018’de Amerikan Yeşil Binalar Konseyi tarafından düzenlenen LEED Gold sertifikasına sahip olan İSO Genel Merkez Binası Odakule, 2022’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı. Ayrıca Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında Odakule çalışanlarına periyodik eğitimler verilerek sürdürülebilirlik bilincinin içselleştirilmesi de desteklendi.

İklim değişikliği ile mücadelede ilk adım olarak sayılabilecek kurumsal karbon ayak izi hesaplama çalışmasını 2022 için de tekrarlayan İSO, bu kapsamda Odakule, temsilcilikler ve hizmet birimlerini kapsayacak şekilde yürüttüğü çalışmayı TS EN ISO 14064-1:2019 Standardına uygun olarak gerçekleştirdi. Ek olarak İSO, satın alınan elektrik kaynaklı emisyonları azaltmak için 2022’de Odakule’deki belirlenen sayaçlarda yeşil tarifeye geçti.

“Toplumumuz için Yarattığımız Değerler”

Toplum için değer yaratmayı temel sorumluluk alanlarından biri olarak gören İSO, başta meslek liselerine yönelik çalışmalar olmak üzere genel olarak eğitim, kültür ve sanat alanında da topluma katkı sağlamaya yönelik çalışmalarını 2022’de de sürdürdü.

“Gelecek Meslek Liselerinde” yaklaşımını benimseyerek “Nitelikli Okul, Nitelikli Mezun, Nitelikli İstihdam” hedefiyle yeni bir meslek lisesi-sanayi iş birliği anlayışı ortaya koyan İSO, bu doğrultuda Millî Eğitim Bakanlığı ile yürüttüğü “Mesleki Eğitim İş birliği Projesi” ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenen Ortak Yarınlar Ödül Programı’nda “Çeşitlilik ve Kapsayıcılık-Gençlerin Yolunu Açanlar” kategorisinde ödüle layık görüldü.

İSO Sürdürülebilirlik Raporu 2022’ye buradan ulaşabilirsiniz.

 

Paylaş