Avrupa’da enerji üretiminde fosil yakıt kullanımı rekor seviyede düştü

Avrupa’da enerji üretiminde fosil yakıt kullanımı rekor seviyede düştü

Ember’in raporuna göre, AB’deki enerji üretiminde kömür ve doğal gaz kullanımında düşüş yaşanırken, güneş enerjisi temiz enerji geçişine öncülük etti.

Düşünce kuruluşu Ember’in hazırladığı rapora göre, 2023’ün ilk yarısında Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinde gerçekleşen enerji üretiminde fosil yakıtların kullanımı yüzde 17 oranında azaldı.

Fosil yakıt üretimindeki düşüşün nedenleri arasında yüksek doğal gaz ve enerji fiyatları, sanayi üretiminde yaşanan düşüş, elektrik talebinde azalma ve temiz enerji üretimindeki artış gibi sebepler bulunuyor.

Rapor, 2023’ün ilk yarısında fosil yakıt üretiminin 11 AB üye ülkesinde yüzde 20’den fazla, 5 üye ülkede ise yüzde 30’dan fazla düştüğünü ortaya koydu. Avusturya, Çekya, Danimarka, Finlandiya, İtalya, Polonya ve Slovenya olmak üzere yedi ülkede fosil yakıt kullanımı bu yüzyılın en düşük seviyelerine ulaştı.

Bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, elektrik üretiminde kömür kullanımı yüzde 23 oranında düşerken, doğal gaz kullanımı yüzde 13 oranında azaldı.

Öte yandan 17 AB ülkesi de 2023’ün ilk yarısında yenilenebilir enerjiden rekor seviyelerde elektrik üretti. Güneş enerjisi kapasitesindeki büyüme yılın ilk yarısında devam etti ve 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 13 daha fazla elektrik üretimi sağlandı. Rüzgâr enerjisinden üretilen elektrik yüzde 5, hidroelektrik kapasitesi ise yüzde 11 arttı. Nükleer enerji üretimi yüzde 3,6 oranında düşse de raporda nükleer enerji üretiminin yıl içinde artmasının beklendiği ifade edildi.

Yunanistan ve Romanya, ilk defa yüzde 50’nin üzerinde yenilenebilir enerji üretimi sağladı. Danimarka ve Portekiz ise yüzde 75’in üzerinde yenilenebilir enerji üretimi gerçekleştirdi.

Ember Avrupa Veri Analisti Matt Ewen raporun bulgularına yönelik yaptığı açıklamada kömür ve doğal gazın pahalı ve çevre açısından da riskli olduğunu, dolayısıyla AB’nin kömür ve doğal gaz üretimini azalttığını ifade etti. Ewen, temiz enerjinin fosil yakıtların yerini daha hızlı alması gerektiğini, Avrupa genelinde dirençli bir ekonomiyi desteklemek için özellikle güneş ve rüzgâr enerjisinde büyük bir atılım gerçekleştirilmesine acil ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Rapor, fosil yakıt üretiminde gerçekleşen düşüşün büyük ölçüde azalan talepten kaynaklandığını ve kalıcı olması için temiz enerji kaynaklarının daha hızlı bir şekilde yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekerek hükümetlere rüzgâr türbinlerinin ve güneş panellerinin sayılarının artırılması konularında çağrıda bulunuyor.

 

Paylaş