Türkiye’nin iklim stratejilerinin belirleneceği İklim Şurası başladı

Türkiye’nin iklim stratejilerinin belirleneceği İklim Şurası başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, iklim değişikliğiyle mücadelede yeni yol haritasını ve İklim Kanunu’nun son şeklini İklim Şurası’nda belirleyecek. 21 Şubat Pazartesi günü Konya’da başlayan ve 25 Şubat’a kadar sürecek olan İklim Şurası’nda kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, iş dünyası, uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin aralarında bulunduğu binin üzerinde katılımcı yer alıyor.

Beş günlük program boyunca alanında uzman isimlerin katılımıyla, “Enerji, Sanayi ve Ulaştırma Alanlarında Sera Gazı Azaltımı”, “Tarım, Atık, Binalar ve AKAKDO (Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişimi ve Ormancılık) Alanlarında Sera Gazı Azaltımı”, “Yeşil Finansman ve Karbon Fiyatlama”, “İklim Değişikliğine Uyum”, “Yerel Yönetimler”, “Göç, Adil Geçiş ve Sosyal Politikaları”, “Bilim ve Teknoloji” olmak üzere yedi alanda toplantılar düzenlenecek.

Şuranın ilk üç gününde yapılacak komisyon toplantılarında tüm katılımcıların görüşleri alınarak çevrim içi toplantılardan çıkan kararlar nihai hale getirilecek. Dördüncü gün bakan yardımcılarının bir araya geleceği üst düzey yuvarlak masa toplantılarında ise nihai komisyon kararları ele alınacak.

“İklim Kanunu, Türkiye’nin gelecek 100 yılını şekillendirecek”

Şuranın ilk gününde düzenlenen Gençlik Oturumu’nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim elçisi üniversitelilerle bir araya geldi. Üniversiteli 209 iklim elçisinin sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, “Gidişatı değiştirebileceğimiz son 10 yılımız var ve bu fırsatı değerlendirebilecek son nesil de biziz. 1,5 derece hedefi için küresel emisyonların 2030’da yüzde 45 azaltılması, 2050’de ise net sıfıra ulaşması gerekiyor. Bu hedefe ulaşmanın yolu, tüm ülkelerin 2030’a kadar her yıl yüzde 7,6 azaltım yapmasından geçiyor,” dedi ve ekledi: “İklim değişikliğiyle mücadelede gençler ön safta yer almak istiyorlar. Üniversitelerimizden gelen pırıl pırıl iklim elçileri bu işin öncülüğüne yapacaklar.”

Gelecek süreçte Türkiye’nin depolama, batarya, akıllı şebekelerin kurulumunu arttırması, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis sayısını en yüksek noktaya taşıması, bu noktada “Uzun Dönemli Enerji Planı”nı acilen hazırlamasını gerektiğine işaret eden Kurum, şehirlerin enerji altyapılarının, daha verimli ve dayanıklı hale getirilmesi çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini kaydetti ve ekledi: “Hazırlıkları sürdürülen İklim Kanunu’nun Türkiye’nin önümüzdeki 100 yılını şekillendirecek çerçeve bir belge olacağına inanıyoruz.”

Şura boyunca söyleşi ve paneller de gerçekleşecek

Şura programında sanatçı ve uzmanların katılımıyla gerçekleşecek söyleşiler ve panellerin yanı sıra fotoğraflarla iklim değişikliği sergisi ve “üç boyutlu iklim tüneli” gibi etkinlikler de bulunuyor. AA’da yer alan habere göre, şuranın ilk günündeki “Paris İklim Anlaşması ve İklim Rejiminde Uluslararası Süreç” başlıklı panelin moderatörlüğünü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve İklim Başmüzakerecisi Mehmet Emin Birpınar yaptı. “Yeşil Politika” panelinin moderatörlüğünü ise BM Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez üstlendi.

Şuranın ikinci gününde düzenlenecek “Uluslararası Finansman” panelinin moderatörlüğünü Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, “2053 Hedeflerine Bilim ve Teknoloji ile Ulaşacağız” panelinin moderatörlüğünü ise Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Genel Sekreteri Konca Çalkıvik yapacak. Şuranın dördüncü günündeki “Yerelde İklim Eyleminin Güçlendirilmesi” panelinin moderatörlüğünü Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe yapacak. “Yeşil Mutabakat ve Sanayide Dönüşüm” panelinin moderatörlüğünü ise TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız üstlenecek.

Üniversiteli İklim Elçileri, Gençlik Bildirgesi’ni sunacak

Ayrıca, şura kapsamında tüm üniversiteleri temsil eden İklim Elçileri bir aylık çalışmayla hazırladıkları 13 maddeden oluşan Gençlik Bildirgesi’ni sunacak. Şura sonrası açıklanacak sonuç bildirgesi, Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda tüm paydaşların aktif katılımıyla kısa, orta ve uzun vadeli stratejik hedeflerini belirleyecek. Şura ayrıca iklim konusunda geliştirilecek mevzuata katkı sağlayacak, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğine uyum bağlamında temel politikalarla öncelikli eylemleri içeren bir yol haritası oluşturacak.

Türkiye’nin iklim değişikliği vizyonu ile “yeşil dönüşüm”ün, gelişen ve değişen koşullar çerçevesinde yeniden ele alınacağı şuranın çıktılarıyla Türkiye’nin “2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma Hedefleri”ne yönelik adımlar belirlenecek. Şura sonuçları dikkate alınarak, çalışmaları devam eden İklim Kanunu, Ulusal Katkı Beyanı (NDC) ile Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi ve Eylem Planı tamamlanacak.

 

Paylaş