Yeşil ve dijital dönüşüm, gelişmekte olan ülkelere birçok fırsat sunuyor

Yeşil ve dijital dönüşüm, gelişmekte olan ülkelere birçok fırsat sunuyor

“Küresel değer zinciri için ikiz dönüşüm: Yeşil ve Dijital” raporu, gelişmekte olan ülkeler için ikiz dönüşüme yönelik öneriler sunuyor.

Sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımlar, küresel değer zincirlerini dönüşüm geçirmeye yönlendirerek ekonomilerin geleceğini şekillendiriyor. Dijital teknolojiler ise yeşil dönüşümün itici güçlerinden biri haline geliyor. İleri robotik, üç boyutlu baskı, blok zincir gibi akıllı üretim ve hizmet teknolojilerinin kullanımı üretim süreçlerini daha verimli hale getiriyor ve çevresel etkilerin azaltılmasına yardımcı oluyor.

Ancak ikiz dönüşüm beraberinde bazı zorlukları da getiriyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde dijital teknolojilerin yaygınlaşma hızının yavaş olması, Sanayi 4.0 teknolojilerinin sadece gelişmiş ülkelerde yoğunlaşmasına neden oluyor. Ayrıca ikiz dönüşüm için gereken yatırımı yapamayan tedarikçilerin de değer zincirinden dışlanması riskini barındırıyor.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD) tarafından hazırlanan “Küresel değer zinciri için ikiz dönüşüm: Yeşil ve Dijital” raporu, küresel değer zincirlerinde ikiz geçişe yönelik fırsatları ele alıyor ve gelişmekte olan ülkeler için bir yol haritası sunuyor.

Rapora göre, gelişmekte olan ülkelerin ikiz dönüşümün sunduğu fırsatlardan yararlanmaları için dijital yetkinliklerini, teknolojik altyapılarını ve inovasyon kapasitelerini artırmaları gerekiyor. Ayrıca karşılaşılacak finansal engellerin de aşılması önem taşıyor.

Kamu ve özel sektör iş birliği, ikiz dönüşümde önemli rol oynuyor

Rapor, küresel değer zincirinde ikiz dönüşümün sunduğu fırsatlardan yararlanmak için enerji, çevre, sanayi ve yabancı yatırım alanlarında politikaların bir arada ele alınması gerektiğini belirtiyor. Böylelikle yeşil dönüşümü ek maliyet olarak gören şirketlerin, sürece dahil edilebileceği ifade ediliyor.

Gelişmekte olan ülkeler için standartlaşmanın, küresel değer zincirinde sunacağı avantajlara da değiniliyor. Yapılacak düzenlemelerin uluslararası standartlar ile uyumlu olması da bu kapsamda önem taşıyor. Bu sayede şirketlerin, uluslararası ticaret ağlarına daha kolay entegre olabileceği ve üretkenliği teşvik edebilecekleri aktarılıyor.

Gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda internete ve elektriğe sürekli erişim sağlanamıyor. Ayrıca insan kaynağı ve yetkinlikler konularında da eksiklik yaşanıyor. Dolayısıyla internet ve elektrik erişiminin sürekliliğini sağlamak için daha güçlü bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısının oluşturulması ve dijital becerilerin benimsenmesi için devlet desteğinin sağlanması ve buna ek olarak uluslararası iş birliklerinin oluşturulması gerektiği belirtiliyor.

Yeşil ve dijital dönüşüm, sadece çevresel sürdürülebilirlik açısından değil, aynı zamanda yatırım getirisi konusunda da yeni fırsatlar sunuyor. Raporda şirketlerin ikiz dönüşümü sağlayarak rekabetçi bir iş yapısı oluşturabileceğine ve böylelikle yatırımcıyı çekebileceklerine dikkat çekiliyor.

 

Paylaş