Avrupa Kimya Endüstrisi Geçiş Yol Haritası yayımlandı

Avrupa Kimya Endüstrisi Geçiş Yol Haritası yayımlandı

Avrupa Kimya Endüstrisi Geçiş Yol Haritası, kimya endüstrisinin dekarbonizasyonu için kapsamlı bir plan sunuyor.

Avrupa Komisyonu, kimya endüstrisi temsilcileri, STK’lar ve akademi iş birliğiyle hazırlanan Avrupa Kimya Endüstrisi Geçiş Yol Haritası, Avrupa Birliği (AB) kimya endüstrisinin yeşil ve dijital geçişini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Rapor sürdürülebilir rekabet gücü, yatırımlar ve finansman, Ar-Ge, mevzuatlar,  enerji ve ham maddeye erişim, altyapı, beceri ve sosyal boyutu temel alıyor ve bu başlıklar üzerinden birbiriyle kesişen üç yol haritası sunuyor.

Eylem Odaklı Yol Haritası’nda neler var?

“Eylem Odaklı Yol Haritası” kapsamında inovasyon için yeni iş birlikleri, yeşil enerji kaynaklarının artırılması ve ham maddelerin çeşitlendirilmesi için tüm ekosistem tarafından uygulanacak eylemler ana hatlarıyla belirtiliyor.

İnovasyon için yeni iş birliklerinin kurulmasına yönelik tedarik zinciri bilgilerinin toplanması, alt sektörlerle iş birliğinin artırılması, atık ham maddeleri için lojistik yönetimin geliştirilmesi, kimyasal üretim süreçlerini iyileştirmek için dijitalleşmenin sağlanması ve bölgesel uyum gibi öneriler aktarılıyor.

Yeşil enerji kaynaklarının artırılmasına yönelik enerji ve ham madde tedariği için uzun vadeli ihtiyaçların önceden hesaplanması, AB bünyesinde bir hidrojen altyapısının geliştirilmesi, kaynak verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilirlik odaklı becerilerin geliştirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Ham maddelerin çeşitlendirilmesi için ise sürdürülebilir ürün pazarının yaygınlaştırılması, ürün tasarımlarının geliştirilmesi, geri dönüşüm tesisleri ve biyo-rafinerilerin yaygınlaştırılması, atıkların taşınmasına yönelik düzenleyici bir çerçeve belirlenmesi önerileri sıralanıyor.

Tüm ekosistemde harekete geçilmesi gerekiyor

“Teknoloji Yol Haritası” kapsamında elektrifikasyon, hidrojen, biyokütle, atık dönüşümü, karbon yakalama ve kullanma (CCU) ile karbon yakalama ve depolama (CCS) aracılığıyla temiz enerji arzının artırılmasına yönelik eylemler sıralanıyor.

Bu kapsamda temiz enerji yatırımlarının artırılması, rekabetçi temiz enerji tedariği sağlanmsı, enerji alım anlaşmalarının revize edilmesi gerektiği belirtiliyor.

“Düzenleyici Yol Haritası”nda ise halihazırda yürürlükte olan veya yakında hayata geçirilecek mevzuatlara yönelik kimya endüstrisinin dijital ve sürdürülebilir gelişimini destekleyecek şekilde nasıl revize edilmesi gerektiğine değiniliyor. Örneğin, son zamanlarda sıkça gündeme gelen Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın organik kimyasallar, plastikler, hidrojen, amonyak ve dolaylı emisyonları içerecek şekilde genişletilmesinin önemine değiniliyor.

Yol haritalarıyla, kimya endüstrisinin dönüşümü desteklenerek yeşil ve dijital teknolojilerin üretime katkısının ve dayanıklılığının, sürdürülebilirliğinin ve döngüselliğinin artırılması hedefleniyor. Yol haritaları döngüsellik, dijitalleşme, iklim nötr hedefine ulaşma ve sürdürülebilir kimyasallara geçiş için birer kılavuz olma özelliği taşıyor.

Kimya endüstrisi için sunulan yol haritalarının tüm ekosistem içerisinde uygulanması gerektiği belirtiliyor. İlerleyen süreçte kimya endüstrisindeki tüm paydaşlar taahhütlerini sunacak ve katkıda bulunacakları eylemleri belirtecek. 2023 baharında ise tüm paydaşların ortak uygulama sürecinde anlaşmaya varması bekleniyor.

 

Paylaş