Yeşil Mutabakat Sanayi Planı, sanayinin dönüşümünde yeni sayfa açıyor

Yeşil Mutabakat Sanayi Planı, sanayinin dönüşümünde yeni sayfa açıyor

Yeşil Mutabakat Sanayi Planı ile Avrupa, sanayide yeşil dönüşümün öncüsü olmaya hazırlanıyor.

Net sıfır yolunda, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde dünyadaki ekonomik düzen yeni baştan şekillenecek. Yeni pazarlar yaratılacak, çığır açan yeşil teknolojiler icat edilecek, geliştirilecek ve piyasaya sürülecek, enerji sistemleri dönüştürülecek.

Bu alanda hızla harekete geçenler, bu yeni ekonomide yerlerini güvence altına alacak ve yeni vasıflı işgücü için iş yaratacak, endüstriyel üretim üslerini canlandıracak, insanlar ve işletmeler için maliyetleri düşürecek.

ABD ve Çin gibi ülkelerin yeşil sanayi sübvansiyonları karşısında kendi şirketlerini korumaya yönelik harekete geçen Avrupa Birliği (AB), Yeşil Mutabakat Sanayi Planı’nı (Green Deal Industrial Plan) devreye soktu. Yeşil Mutabakat Sanayi Planı ile AB, kıtanın net sıfır sanayi çağına öncülük etmesini amaçlıyor.

Yeşil Mutabakat Sanayi Planı kapsamında, Avrupa’nın iddialı yeşil hedeflerini karşılamak için gereken yeşil teknoloji üretim kapasitesinin oluşturulması ve destekleyici bir ortamın yaratılması hedefleniyor. Plan, Avrupa Komisyonu’nca açıklanan Batarya ve Batarya Atıkları Tüzük Taslağı ve Sürdürülebilir Ürünler için Eko Tasarım Tüzüğü Taslağı gibi regülasyonlarla net bir politika çerçevesi sunuyor. Planın ayrıca Avrupa Yeşil Mutabakatı, AB Sanayi Stratejisi ve Döngüsel Ekonomi Eylem Planı kapsamında sanayiyi dönüştürmeye yönelik çabaları tamamlayacağı öngörülüyor.

Plan basitleştirilmiş bir düzenleyici ortam oluşturulması, finansmana hızlı erişim sağlanması, yeni teknolojiler için becerilerin geliştirilmesi ile açık ve adil ticaretin sağlanmasını kapsayan dört ana başlıktan oluşuyor.

Planın ilk ayağında, öngörülebilir ve basitleştirilmiş bir düzenleyici ortam yaratılacak. Bu kapsamda net-sıfır endüstriyel kapasite hedeflerini belirlemek ve uygun bir düzenleyici çerçeve sağlamak için Net-Sıfır Endüstri Yasası hayata geçirilecek.

Kritik Ham Maddeler Yasası ile yeni teknolojilerin üretimi için büyük öneme sahip, başta nadir toprak elementleri olmak üzere bu maddelere yeterli erişimin sağlanması hedeflenecek.

Tüketicilerin, daha düşük maliyetlere sahip yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmasına yardımcı olmak için ise elektrik piyasasında reform yapılacak.

Planın ikinci ayağında, Avrupa’da yeşil teknoloji üretimi için yatırım ve finansman süreci hızlandırılacak. Rekabet politikası kapsamında REPowerEU, InvestEU ve İnovasyon Fonu odağa alınarak yeşil teknoloji inovasyonu, üretimi ve dağıtımını finanse etmek için mevcut AB fonlarının kullanımı kolaylaştırılacak.

Yeni teknolojilerin yaygınlaşmasıyla, bu alanlarda çalışanların becerilerinin de geliştirilmesi gerekecek. Yeşil geçişin gerçekleşmesi için gereken becerileri geliştirmek üzere, belirli endüstrilerde beceri kazandırma programlarının uygulanması sağlanacak. Bu kapsamda Net-Sıfır Endüstri Akademileri kurulacak. Ek olarak beceri gelişimi için kamu ve özel finansman teşvik edilecek.

Son olarak, AB’nin ortaklarıyla olan taahhütlere ve Dünya Ticaret Örgütü’nün çalışmalarına dayanarak, adil rekabet ve açık ticaret ilkeleri kapsamında, küresel iş birliği ve yeşil geçiş ışığında ticaretin yürütülmesi sağlanacak. Bu amaçla, AB’nin Serbest Ticaret Anlaşmaları ağı ve paydaşlarla yeni iş birliklerinin geliştirilmesine devam edilecek ve dayanıklı tedarik zincirlerinin oluşturulması sağlanacak.

Avrupa Dayanışma Fonu ve Enflasyon Yasası masada

Yeşil Mutabakat Sanayi Planı kapsamında Avrupa Parlamentosu, ilk etapta Avrupa Dayanışma Fonu’nun kurulması ve Enflasyon Azaltma Yasası kapsamında ABD ile iş birliği yapılması için harekete geçti.

Düşük karbon ekonomisine geçişte hiçbir ülkenin geride kalmamasını sağlayacak yeni bir Avrupa Dayanışma Fonu’nun kapsamını belirleyen Parlamento, fon ile enerji piyasası entegrasyonunun kolaylaştırılmasını, arz güvenliğini artırmasını ve Avrupa’da ekonomik kalkınmayı teşvik etmesini hedefleyecek. Avrupa Parlamentosu Üyeleri, yeni fonun şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine dayanması ve kısa vadeli çözümler yerine uzun vadeli yatırımlara odaklanması gerektiğini belirtiyor.

Ek olarak Avrupa Parlamentosu Üyeleri, Enflasyon Azaltma Yasası’ndaki AB ticaretini etkileyebileceği yönündeki endişelerini dile getirdi. Bu doğrultuda Parlamento, Enflasyon Azaltma Yasası’nda serbest ticaret iş birliğine sahip ülkeler için sağlanan istisnaların AB’yi de kapsaması ve Avrupa ürünlerinin ABD’deki muadilleri gibi vergi kredilerine uyumluluğunun sağlanması için ABD ile iş birliği yapılması çağrısında bulundu.

 

Paylaş