Bankaların Sürdürülebilir Finansman taahhütleri güçleniyor

Bankaların Sürdürülebilir Finansman taahhütleri güçleniyor

Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi güncellendi.

Finans sektöründe mevcut uygulamaların sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla 2017 yılında Türkiye’nin önde gelen bankaları tarafından hazırlanan Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi güncellendi. 10 milyon doların üzerindeki kredilerin finansmanında çevresel ve sosyal etkiyi dikkate alacaklarını taahhüt eden bankalar, Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’ne yenilikçi sürdürülebilir finans prensiplerini de ekleme kararı aldı. 2017 yılında oluşturulan Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’ni imzalayan bankalar arasında Akbank, Garanti BBVA, ING Türkiye, İş Bankası, Şekerbank, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Yapı Kredi ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası bulunuyor.

Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi nedir?

2017 yılında Türkiye’de UN Global Compact üyesi bankalar bir ilke imza atarak Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’ni imzalamış ve sürdürülebilir kalkınmanın Türkiye’de ivme kazanması amacıyla hem finans sektörünün hem de reel sektörün dönüşümüne katkı sağlayacak önemli bir adım atmışlardı. Bildirgeye imza atan Akbank, Garanti BBVA, ING Türkiye, İş Bankası, Şekerbank, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Yapı Kredi ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası; 10 milyon doların üzerindeki tüm yeni yatırımların proje finansmanında bildirge ile belirlenen çevresel ve sosyal prensipleri göz önünde bulunduracaklarını ve kaynak verimliliği, yenilenebilir enerji yatırımları ve çevre şartlarının korunması veya iyileştirmesine yönelik her türlü yatırımın önceliklendirilmesini ve teşvik edilmesini temel prensip olarak kabul edeceklerini açıklamışlardı.

Türkiye’nin önde gelen sekiz bankasının imzaladığı bildirgenin maddeleri arasında taahhütlerin her sene gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi de bulunuyor. Yapılan son güncelleme ile “kredi değerlendirme süreçlerinde çevresel ve sosyal etkinin dikkate alınması”nın yanı sıra “yenilikçi sürdürülebilir finans prensipleri” de eklenerek bildirgenin kapsamı ve etki alanı genişletildi. Güncellenen Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi ile imzacı bankalar yalnızca kredilerin finansman süreçlerinin değil; aynı zamanda sürdürülebilirlik temelli her türlü bankacılık ürününün ve bu piyasanın gelişimine yönelik uygulamanın teşvik edilmesinde de kapsayıcı bir sürdürülebilir finans anlayışının öncüsü olacaklarını beyan ediyorlar.

Güncellenen bildirgede bankaların öne çıkan taahhütleri arasında şunlar yer alıyor:

 • Yenilikçi sürdürülebilir finans mekanizmalarının geliştirilmesi ve yaygınlaşması için çalışmak,
  • Sürdürülebilir iş modelleri geliştirerek ve finans ürünlerinin küresel Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına olan katkısını gözeterek, sürdürülebilir borçlanma piyasasının giderek daha erişilebilir hale getirilmesi için somut aksiyonlar almak,
  • Daha sürdürülebilir, yeşil ve dirençli bir ekonominin inşasında, sürdürülebilir finansın getireceği fırsatları ve yükümlülükleri gözetmek,
  • Uzun vadede tüm sektörlere fikir alışverişi ve bilgilendirme desteği sağlayacak, paydaşlar arası iş birliği imkânlarını değerlendirmek,
  • Sürdürülebilir finans çalışmaları kapsamına iklimle ilgili risk ve fırsatları entegre ederek paydaşların da bu konuda farkındalığının artmasını sağlamak,
  İklim değişikliği ile mücadele planları kapsamında diğer bankalar ile iş birliği yaparak ve yenilikçi ürünlerle müşterilerinin karbon ayak izinin azaltılmasına aracılık ederek Türkiye’nin ulusal emisyon azaltım stratejisine destek olmak.
“İş dünyası çözümün kilit aktörü”

Tüm dünyayı yakından ilgilendiren iklim sorununa karşı bildirgenin dördüncü yılında imzacı bankalarla birlikte mevcut taahhütlerini daha ileri taşıdıklarını söyleyen Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finans Çalışma Grubu Eş Başkanı Ebru Dildar Edin, “İklim değişikliği ile mücadele için iş birliği ortamının güçlendirilmesine ihtiyaç var ve iş dünyası çözümün kilit aktörü. Uzun çalışmalar sonrası bildirgede yaptığımız güncellemelerle birlikte mevcut iş birliklerimizi tüm sektörlere yaymayı hedefliyoruz ve tüm bankaları Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’ni imzalamaya davet ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

Bildirgenin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş