, ,

IMF: “Kömürün aşamalı olarak kaldırılması büyük ekonomik fayda sağlıyor”

IMF: “Kömürün aşamalı olarak kaldırılması büyük ekonomik fayda sağlıyor”

IMF, kömür kullanımının yenilenebilir enerji kaynaklarıyla değiştirilerek sona erdirilmesiyle 78 trilyon dolar kâr elde edileceğini tahmin ediyor.

Yeşil dönüşümün maliyetinin yüksek olması, kömür kullanımının yenilenebilir enerji kaynaklarıyla değiştirilmesine dair çekincelere sebep oluyor. Ancak IMF’nin (International Monetary Fund, Uluslararası Para Fonu) hazırladığı “Büyük Karbon Arbitrajı (The Great Carbon Arbitrage)” raporu, dönüşüm sonrasında oluşacak ekonomik faydaların, maliyetin çok üzerinde olduğunu gösteriyor.

IMF’nin raporuna göre, kömür kullanımının yenilenebilir enerji kaynaklarıyla değiştirilerek sona erdirilmesiyle, bu yüzyılın sonunda küresel olarak yaklaşık 78 trilyon dolar kazanç sağlanacağı tahmin ediliyor. Bu miktar, şu anda dünyanın gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık beşte dördüne ve dönem boyunca yıllık küresel ekonomik çıktının yaklaşık yüzde 1,2’sine tekabül ediyor.

Araştırmacılar, kömürün yenilenebilir enerjiyle değiştirilmesinin maliyetini hesaplamak için, kömür şirketlerinin ekonomik kayıplarını telafi etme ve kömür yakmaya eşdeğer bir yenilenebilir enerji kapasitesi inşa etmenin sermaye maliyetlerini temel aldı. Yenilenebilir enerjiye geçişle elde edilen faydaların değeri ise kömürün kullanımdan kaldırılmasıyla önlenen emisyonların boyutu tahmin edilerek ve bu emisyonlara bir karbon fiyatı uygulanarak hesaplandı.

IMF’nin farklı bölgeler için oluşacak maliyetleri hesapladığı raporuna göre, kömürün sonlandırılmasına bağlı toplam finansmanın bugünkü değeri, küresel olarak yaklaşık 29 trilyon dolara denk geliyor. Araştırma, 29 trilyon dolarlık küresel finansman ihtiyacının yüzde 46’sının Asya, yüzde 18’inin Avrupa, yüzde 13’ünün Kuzey Amerika, yüzde 13’ünün Avustralya ve Yeni Zelanda, yüzde 8’inin Afrika ve yüzde 2’sinin de Latin Amerika ve Karayipler için gerekli olacağını tahmin ediyor.

Araştırmaya göre kömürün kullanımdan kaldırılması küresel ısınmayı 1,5 derecede tutmak için kritik bir role sahip. Kömürün kullanımdan kaldırılmasının ekonomi ve sağlık açısından faydaları göz önüne alındığında ise raporda sermaye piyasalarının bu alana yatırım yapmalarını teşvik etmek için küresel anlaşmaların yapılması gerektiği vurgulanıyor. IMF’in raporunda ayrıca kömürün yenilenebilir kaynaklarla değiştirilmesini finanse etmek için kamu sektörü ve özel sektör iş birliğinin de önemli olacağı belirtiliyor.

Yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımların ekonomik büyümeyi desteklediğini ve inovasyondan ek faydalar sağlayacağını belirten rapor, bu yatırımlarım potansiyel kazanımlarının çok fazla olduğunu ve dünya liderlerinin, karbon fiyatlandırmasının bir tamamlayıcısı olarak kömürün aşamalı şekilde kaldırılmasını finanse etmek için Paris İklim Anlaşması’na sadık kalmalarının önemli olduğunu aktarıyor.

 

Paylaş