İnşaat malzemeleri sanayisinin yeşil dönüşümünde Ar-Ge ve inovasyon önemli rol oynuyor

İnşaat malzemeleri sanayisinin yeşil dönüşümünde Ar-Ge ve inovasyon önemli rol oynuyor

İMSAD tarafından hazırlanan rehber, Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum çerçevesinde inşaat malzemeleri sanayisi için bir yol haritası sunuyor.

İnşaat malzemeleri sanayisi (İMS), malzemelerin üretiminde ve inşaatlarda gerçekleşen kaynak kullanımı, enerji tüketimi ve sera gazı emisyonları sebebiyle çevre üzerinde olumsuz etkileri bulunan bir sektör olarak öne çıkıyor. Özellikle İMS kapsamında bulunan çimento, demir-çelik, kimya/petrokimya ve alüminyum gibi sektörlere sera gazı emisyonlarının azaltılmasında öncelik veriliyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın hedeflerine uyum sağlanması ve çevreye olumsuz etkilerin minimuma düşürülmesi amacıyla, İMS’de yenilikçi teknolojilerin kullanılması, sürdürülebilir iş modellerinin geliştirilmesi, kaynakların döngüsel kullanımı ve karbon ayak izinin düşürülmesi hedefleniyor.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayisinin Yeşil Mutabakat’a Uyumu: Yeşil Dönüşüm için Ar-Ge ve İnovasyon Rehberi’nde şu başlıklar yer alıyor:

  • Sürdürülebilir ve iklim-nötr hale geçiş
  • Sürdürülebilir üretimin göstergeleri ve ölçümü
  • Düşük karbonlu yenilikçi üretim teknolojileri ve kurumsal karbon ayak izi
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş
  • Dekarbonizasyon için araştırma ve yeniliğin nitelikleri
  • Araştırma ve inovasyonda yaşam döngüsü değerlendirmesi
  • Atık yönetimi ve döngüsel ekonomi
  • Üniversite-sanayi iş birliğinin yeşil dönüşüm için araştırma ve inovasyona odaklanması
  • Yenilikçi üniversite-sanayi iş birliği modelleri
  • Yeşil dönüşüme yönelik araştırma ve yeniliğin finansmanı

Rehberde, Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerine ulaşılmasında Ar-Ge ve inovasyonun özel bir rol oynadığı vurgulanıyor. Ancak bu hedeflere ulaşmak için geleneksel Ar-Ge yaklaşımlarının ötesine geçilmesi gerektiği ve sektörler arası iş birliklerinin önemli olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (Life Cycle Assessment- LCA) yaklaşımı, çevresel etkilerin tüm aşamalarda değerlendirilmesi için önemli bir araç olarak öne çıkıyor.

Yeşil dönüşümde üniversite-sektör-kamu iş birliği önemli

Özellikle çimento, beton, demir-çelik, plastik ve ahşap alanlarında yapılan akademik çalışmaların sayısında belirgin bir artış yaşandığına dikkat çekilen rehberde, yeşil dönüşüme yönelik üniversite-sektör-kamu iş birliklerinin çeşitlendirilmesinin büyük önem taşıdığı ifade ediliyor.

Rehberde, İMS’de Yeşil Dönüşüm için Ar-Ge ve İnovasyon Rehberi çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen ortak akıl toplantısında öne çıkan başlıklara da yer veriliyor.

Ortak akıl toplantısı sonuçlarına göre, Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyumun gerektirdiği acil ihtiyaçlar çerçevesinde mevzuat ve teşvik mekanizmalarının güçlendirilmesi, yetkin insan kaynağının yetiştirilmesi ve dijitalleşme süreçlerinin hızlandırılması öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Ayrıca enerji verimliliği, dekarbonizasyon, alternatif ve yerel hammadde kullanımı gibi sektörü yakından ilgilendiren başlıklar da özellikle vurgulanıyor.

Önemli çözüm önerileri arasında; üniversite-özel sektör-kamu iş birliklerinin çeşitlendirilmesi ve yeni iş birliği modellerinin geliştirilmesi, iş birliklerinin teşvik edilmesi amacıyla finansal destek ve kolaylıkların sağlanması, yeşil dönüşüme odaklı enstitülerin kurulması ve iş birliği yapan taraflar arasında güven ortamının oluşturulması bulunuyor.

Toplantının sonuçlarına göre, Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum sağlanması için yalnızca teknolojik ilerlemeye değil, aynı zamanda iş birliği, teşvik ve bilgi paylaşımına da büyük önem verilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Rehberin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

Paylaş