,

Temiz teknoloji yatırımlarının fosil yakıt yatırımlarını geçmesi bekleniyor

Temiz teknoloji yatırımlarının fosil yakıt yatırımlarını geçmesi bekleniyor

Uluslararası Enerji Ajansı’nın raporuna göre temiz teknoloji yatırımları 2023 yılında fosil yakıt yatırımlarını geride bırakarak 1,7 trilyona ulaşacak.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (International Energy Agency, IEA) yeni raporuna göre, 2023 yılında küresel enerji yatırımlarının yaklaşık 2,8 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu miktarın 1,7 trilyon dolarının yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar, düşük emisyonlu yakıtlar, verimlilik iyileştirmeleri ve ısı pompaları gibi temiz teknolojilere aktarılması bekleniyor. Yaklaşık 1 trilyon doların ise fosil yakıtlar için harcanacağı öngörülüyor.

Rapora göre güneş enerjisi, kaynak bazında en çok tercih edilen temiz enerji kaynağı olarak öne çıkıyor. Güneş enerjisi sektörünün günlük bir milyar doların üzerinde yatırım ile bu yıl toplamda 380 milyar dolarlık bir yatırım alması bekleniyor.

Temiz teknoloji yatırımlarında elektrikli araçlara olan talebin artması da bir diğer önemli faktör olarak öne çıkıyor. Raporda, tüketici harcamalarındaki artışın da etkisiyle bu alandaki yatırımların 2023’te 130 milyar dolara ulaştığı ifade ediliyor.

Raporda ayrıca, elektrik sektörünün küresel enerji yatırımlarında önemli bir rol oynadığı belirtiliyor. Elektrik sektörü yatırımlarının yüzde 12’lik artışla 2022’de 1,1 trilyon dolar olarak gerçekleştiği ve 2023 sonunda 1,2 trilyon dolara yaklaşacağı tahmin ediliyor.

Küresel enerji sektöründe fosil yakıtlara olan talep devam ederken petrol ve gaz üreticileri, bu yıl da fosil yakıt tedariki harcamalarını önemli ölçüde artırmayı hedefliyor. Geçtiğimiz yıl elde edilen 4 trilyon dolarlık net gelirin ardından, petrol ve gaz sektöründeki yatırımların bu yıl yüzde 6’lık bir artışla 950 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Türkiye’nin Rüzgâr Sektörü Güç Eğrisi Analizi yayımlandı

Rüzgâr santrallerinde üretilen verilerin yapay zeka ile analiz edilmesiyle yatırımcıların getirilerini maksimize etmelerini amaçlayan Kavaken’in “Türkiye’nin Rüzgâr Sektörü Güç Eğrisi Analizi” başlıklı raporu, farklı yıllarda kurulan, farklı yatırımcı ve türbin modellerini içeren 1,3 GW’lık kurulu güce dair güç eğrisi analizlerinden elde edilen ana bulguları paylaşıyor.

Raporda güç eğrisi analizi ile tespit edilen performans düşüklüklerinin değer ve görülme sıklığı açısından yüksek seviyelerde gerçekleştiği ve birçoğunun düzeltilebilecek sebeplerden kaynaklandığı belirtiliyor. Bu kapsamda güç eğrisi analizlerinin doğru şekilde yapılması için veri bilimi başta olmak üzere türbin ve sektör bilgisinin bir araya getirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Raporda, sadece izleme değil, doğrudan eyleme geçmeyi sağlayan uyarılar üreten ileri düzey veri analizi yöntemleri kullanan bir sistemin yatırımcılara büyük katkı sunacağı belirtiliyor. , Bu tip bir sistem sayesinde emek yoğun işlerin otomatize edileceği, çeşitli yetkinliklerin eksikliğinden dolayı yapılamayan analizlerin kolaylıkla yapılabileceği ve yatırımların getirisinin artırılacağı belirtiliyor.

Türbinlerde yapay zekâ odaklı bir sistem kullanıldığında her türbin için otomatik olarak günlük, haftalık, aylık aralıklarla tekrarlanabileceği, performansta anlamlı bir düşüş olduğunda uyarı mekanizması ile haberdar olunabileceği ve böylece hızlı bir şekilde aksiyon alınarak, türbinin tekrar istenilen performansta çalışmasının sağlanabileceği önerisinde bulunuluyor.

 

Paylaş