Dünya Bankası Türkiye’ye 434 milyon dolarlık finansman sağlayacak

Dünya Bankası Türkiye’ye 434 milyon dolarlık finansman sağlayacak

Dünya Bankası, Türkiye’ye Su Döngüselliği ve Verimliliği İyileştirme Projesi için 434,7 milyon dolarlık finansmanı onayladı.

Türkiye’nin hayata geçirdiği Su Döngüselliği ve Verimliliği İyileştirme Projesi ile su stresi yaşanan bölgelerde sulama ve atık su hizmetlerinin verimliliğinin artırılması, seçili havzalarda sunulan hizmetlerin dayanıklı hale getirilmesi ve atık suların yeniden kullanımına yönelik kurumsal kapasite ve koordinasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Proje sayesinde 1 milyondan fazla insanın eriştiği atıksu toplama ve arıtma hizmeti iyileştirilmiş olacak ve yaklaşık 5.000 çiftçinin sulama hizmetlerine erişimi kolaylaşacak. Böylelikle çevre kirliliğinin azaltılarak su stresinin yüksek olduğu bölgelerde tarımsal sulama hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sunulması amaçlanıyor.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, projenin onaylanması vesilesiyle yaptığı açıklamada “Su yaşam için temel bir gerekliliktir ve tarım, enerji, sağlık ve turizm gibi ekonomik sektörlerde sürdürülebilir kalkınma için kritik önem taşır. Bu proje ile, Dünya Bankası iklim değişikliği zorluklarının giderek daha fazla hissedilmeye başladığı bir dönemde Türkiye’yi daha dirençli, yeşil ve kapsayıcı bir büyüme yolunda ilerlemesi için desteklemekten memnuniyet duymaktadır.” ifadelerini kullandı.

Türkiye “yüksek” seviyede su stresi yaşıyor

İklim değişikliği, yağış rejimlerindeki değişikliklere yol açarak su kaynaklarını ve tatlı su ekosistemlerini olumsuz etkiliyor. Akdeniz iklim kuşağında yer alan ve küresel iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek ülkelerden biri olması öngörülen Türkiye’nin de azalan yağışlarla birlikte su stresi yaşaması bekleniyor.

World Resources Institute’ün hazırladığı su riski atlasına göre, Türkiye dünyada su stresi yaşayan 50 ülke arasında 32. sırada yer alıyor. Uzmanlar, “Son derece yüksek”, “yüksek” ve “orta yüksek” olarak belirlenen risk seviyelerinden “yüksek” seviyesine sahip olan Türkiye’de, iklim değişikliği nedeniyle gelecek yılların kış aylarında bahar mevsiminin özelliklerine daha sık rastlanacağını öngörüyor.

Su stresine karşı harekete geçen Türkiye kentsel, endüstriyel ve tarımsal faaliyetler için su kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir kullanılmasının sağlanması ve su verimliliğini artıracak bilgi ve teknolojinin yaygınlaştırılması için Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan Su Verimliliği Seferberliği kapsamında “Su Verimlilliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2033)” hazırladı.

Tüm sektörlerde su verimliliğinin yaygınlaştırılması maksadıyla ileriye dönük hedeflerin ve stratejilerin belirlendiği eylem planı kapsamında, su kullanımına yönelik mevcut durum, ulusal ve uluslararası mevzuatlar, yürürlükte olan plan, program ve belgeler analiz edilerek küresel ölçekte su verimliliği uygulamaları değerlendirildi.

Değerlendirmeler sonucunda, suyun tüm sektörlerde verimli kullanılmasına yönelik stratejiler ve eylemler ile iş birliği yapılacak kurum ve kuruluşlar belirlendi.
Atılan adımlarla Türkiye’nin su kaynaklarının daha etkin bir şekilde yönetilmesi, su kıtlığı sorunlarının azaltılması ve atıksu kirliliğinin kontrol altına alınması hedefleniyor.

 

Paylaş