Türkiye yenilenebilir enerjide atılıma hazırlanıyor

Türkiye yenilenebilir enerjide atılıma hazırlanıyor

Türkiye’nin net sıfır emisyona ulaşma hedefi temel alınarak hazırlanan ve bu kapsamda atılacak adımları içeren Türkiye Ulusal Enerji Planı yayımlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan planın hazırlık aşamasında nüfus, ekonomik gelişim, yakıt fiyatları gibi temel göstergeler dikkate alınarak sanayi, mesken, hizmetler, tarım ve ulaştırma sektörlerinde enerji talebini oluşturan sektörel aktiviteler tahmin ediliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2018-2080 dönemi projeksiyon verileri kullanılarak hazırlanan plan kapsamında 2020’de 95,9 GW olan elektrik kurulu gücünün, 2035 yılında 189,7 GW’a yükselmesi bekleniyor. Bununla beraber 2035 yılında yenilenebilir enerjide kurulu güç, rüzgâr enerjisinde 29,6 GW’a, güneş enerjisinde ise 52,9 GW seviyelerine kadar artıyor.

Bu döneme kadar devreye alınması beklenen 96,9 gigavatlık yeni elektrik kapasitesinin yüzde 74,3’ünü yenilenebilir enerji kaynakları oluşturuyor.

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında en büyük kapasite artışı güneş enerjisinde hedefleniyor. Türkiye’nin 2020’de 6,7 gigavat olan güneş enerjisi kurulu gücünün, 2035’te 52,9 gigavata yükselmesi planlanıyor.

Rüzgâr enerjisinde ise 2020’de 8,8 gigavat olan kurulu gücün 2035’te 29,6 gigavata ulaşması bekleniyor. Rüzgâr enerjisinde hedeflenen kapasite artışı, 2022 itibarıyla ulaşılan 11,36 gigavat kapasite dikkate alındığında yüzde 160 olarak öne çıkıyor.

Fosil kaynakların payı azalıyor

2020 yılında yüzde 83,3 olan enerji üretiminde fosil kaynakların payı, 2035’e kadar yüzde 70,4 ve 2053’e kadar yüzde 20,8 olarak gerçekleşiyor.

2020 yılında üretimde yüzde 34,5 paya sahip olan kömür santrallerinden sağlanan elektrik üretimi 2053 yılına kadar yüzde 3,6 seviyesine kadar geriliyor. Ancak bu gerileme, sistemdeki kömür santrallerinin ömürleri dolmadan devreden çıkarılacağı anlamına gelmiyor. Sistemdeki bütün santraller, teknik ömürleri doluncaya kadar elektrik üretimine katkıları azalsa da devrede kalıyor.

Plan kapsamında 2053’e kadar fosil kaynakların toplamında petrol yüzde 5,6’ya ve doğal gaz yüzde 11,7’ye geriliyor.

Planda nükleer enerji “sürdürülebilir” kategorisinde değerlendiriliyor. Bakanlığın planında, yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ilk reaktörünün planlandığı üzere bu yıl devreye alınması halinde, 2025 itibarıyla 2,4 gigavat kurulu gücün oluşması ve bu kapasitenin 2035’te 7,2 gigavata ulaşması bekleniyor.

Rapora buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

Paylaş
1 Responses

Yorumlara kapalı.