Yenilenebilir enerjide rekor büyüme gerçekleşti

Yenilenebilir enerjide rekor büyüme gerçekleşti

IRENA’nın son raporuna göre, enerji krizine rağmen dünya genelinde yenilenebilir enerji üretim kapasitesinde yüzde 9,6’lık rekor artış gerçekleşti.

Son yıllarda dünya genelinde yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım ve destek arttıkça bu sektördeki büyüme de hız kazandı. Birçok ülke, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularında aldığı kararlar doğrultusunda yenilenebilir enerji kapasitelerini artırırken 2022 yılında da bu eğilim sürdü.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (The International Renewable Energy Agency, IRENA) Yenilenebilir Kapasite İstatistikleri 2023 raporuna göre 2022’de eklenen tüm güç kapasitesinin yüzde 83’ü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı.

Rapora göre 2022’de küresel yenilenebilir enerji üretiminde kapasite artışı 295 GW ile yüzde 9,6’lık rekor seviyede gerçekleşti. Asya, ABD ve Avrupa’da büyümenin yoğunlaştığı görülürken en fazla katkıyı 141 GW kapasite artışıyla Çin sağladı. Ancak küresel ısınmanın 1,5 derece ile sınırlanabilmesi için yenilenebilir enerji kapasitesinin yıllık ilavelerinin 2030 yılına kadar mevcut seviyenin üç katına çıkması gerektiği belirtildi.

Hidroelektrik, küresel toplam yenilenebilir enerji üretim kapasitesinin en büyük payına sahip olsa da güneş ve rüzgâr enerjisi yeni üretim kapasitelerine hâkim olmaya devam etti. 2022’deki tüm yeni yenilenebilir enerji kapasitesinin yüzde 90’ından fazlası güneş ve rüzgâr enerjisinden sağlandı. Güneş enerjisi yüzde 22 artışla öncülük ederken, rüzgâr enerjisi de yüzde 9 artışla büyüme kaydetti.

Bunun yanı sıra, biyoenerji ve jeotermal enerji de yenilenebilir enerji sektöründe büyüme sağladı. Ancak biyoenerjinin büyüme hızı 2022’de biraz yavaşladı.

Rapora dair görüşlerini aktaran IRENA Genel Direktörü Francesco La Camera, “Yenilenebilir enerjinin güçlü ticari gerekçesi kolaylaştırıcı politikalarla birleştiğinde küresel enerji dağılımındaki payını yıldan yıla artırmayı sürdürüyor. Ancak küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlamak için yenilenebilir enerji kapasitesindeki yıllık artışların 2030 yılına kadar mevcut seviyenin üç katına çıkması gerekiyor.” dedi.

 

Paylaş