Türkiye’den 450 milyon dolarlık yeşil sanayi hamlesi

Türkiye’den 450 milyon dolarlık yeşil sanayi hamlesi

Yeşil Sanayi Projesi, Türkiye’nin sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için attığı önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve KOSGEB tarafından yürütülecek olan Yeşil Sanayi Projesi, Dünya Bankası’nın da desteğiyle hayata geçiriliyor. Proje, Türkiye’deki sanayi firmalarının yeşil dönüşüme uyum sağlamasını ve dekarbonizasyon çabalarını hızlandırmayı hedefliyor.

Proje, Türkiye’nin ana ihracat pazarı olan AB’deki Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi eylem planı ve AB ürün direktifleri gibi yeni düzenlemelere uyumlu hale gelinmesine katkıda bulunacak.

Projenin ana uygulayıcıları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB ve TÜBİTAK olacak. Projenin toplam bütçesi ise 450 milyon dolar olarak belirlendi ve proje süresi beş yıl olarak planlandı.

Yeşil sanayi yolunda üç bileşenli program

Yeşil Sanayi Projesi üç farklı bileşen üzerine kurulu. İlk bileşen, KOSGEB tarafından yürütülecek ve KOBİ’lerin yeşil dönüşüm faaliyetlerine yönelik 250 milyon dolar kredi kullandırılacak. Bu kredi ile sanayi işletmelerinin yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği, atık yönetimi, döngüsel ekonomi gibi alanlarda gerçekleştirdiği faaliyetleri desteklenecek.

İkinci bileşen ise TÜBİTAK tarafından yürütülecek ve 175 milyon dolar bütçeli Proje ile hibe ve geri ödenebilir finansman sağlanacaktır. Bu bileşen kapsamında firmalara yeşil dönüşüm süreçlerinde yol gösterecek mentörlük faaliyetleri ve firmaların ihtiyaç duydukları teknoloji tabanlı çözümlerin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri desteklenecektir. Hedef kitle, Türkiye’deki özel sektör firmaları olup KOBİ’ler, büyük firmalar ve firma konsorsiyumları da projeden yararlanabilecek.

Üçüncü bileşen ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülecek. Bu bileşen kapsamında 25 milyon dolar bütçe ile sanayide yeşil dönüşüme ilişkin ihtiyaçların analizi, yeşil teknoloji taksonomisinin tanımlanması, proje ortaklarının ve paydaşlarının kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi gibi faaliyetler yürütülecek. Ayrıca, imalat sanayisinde ve alt sektörlerde sertifikalı yeşil dönüşüm uzmanları yetiştirilerek sektörün kapasitesi arttırılacak, “Yeşil Sanayi İşletmesi” sertifikasyonuna yönelik altyapı tasarlanacak, sektörel düzeyde yeşil dönüşüm göstergeleri geliştirilecek ve sanayinin yeşil dönüşümü takip eden bir bilgi yönetim sistemi kurulacak.

Projenin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

Paylaş